Poredano po:

Broj dokumenata: 5

1
Pž 1879/07-3; 10.4.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XLIII Pž-1879/07-3 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Ljiljane Hrastinski Jurčec, predsjednice vijeća, te Marine Veljak i mr. sc. Nenada Šepića, članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja IVANA MANDIĆA iz Kaštel Starog, Radun 6, zastupanog po pun ....

2
Pž 3972/07-4; 16.1.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XLVII Pž-3972/07-4 P R E S U D A i R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Viktorije Lovrić, predsjednice vijeća, te mr. sc. Srđana Šimca i Branke Ćiraković, članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja MIROSLAVA LINIĆA iz Čavla, Cernik 57, kojeg ...

3
Pž 3791/05-3; 1.9.2007 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XXIV Pž-3791/05-3 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Zdravka Junačka, predsjednika vijeća, te Kamelije Parać i mr. sc. Borislava Blaževića, članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja BOŽE ŽUPE iz Solina, Dioklecijanova 19, zastupan po Anti Rajčić ....

4
Pž 6545/04-3; 11.7.2007 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XLVII Pž-6545/04-3 P R E S U D A i R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Viktorije Lovrić, predsjednice vijeća, te mr. sc. Srđana Šimca i Branke Ćiraković, članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja LUKE FABIJANIĆA iz Rijeke, D. Gervaisa 26, k ...

5
Pž 2817/02-3; 14.6.2006 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XLII Pž-2817/02-3 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Branke Ćiraković, kao predsjednika vijeća, te Viktorije Lovrić i mr. sc. Bariše Gašpara, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice BRUSIĆ IVANKE, zastupane po punomoćniku Igoru Učuru, od ....

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a