Poredano po:

Broj dokumenata: 3

1
Pž 7957/04-3; 12.9.2007 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: VI Pž-7957/04-3 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Branke Ćiraković, predsjednice vijeća, te Viktorije Lovrić i Maria Vukelića, članova vijeća, u parničnom predmetu tužitelja ŽELJKA VLATKOVIĆA iz Novigrada, zastupanog po punomoćniku Predragu Petr ....

2
PŽ 2769/04-3; 11.4.2006 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Zdravka Momčinovića, kao predsjedniku vijeća, te mr. sc. Krešimira Muse i Radojice Sremca, kao članova vijeća u pravnoj stvari tužitelja GALEB JONATHAN d.d. u stečaju Povlja, kojeg zastupa punomoćnica Radojka Petrović - Ivaniš ...

3
Pž 3536/03-3; 17.1.2006 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XXIV Pž-3536/03-3 P R E S U D A i R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Zdravka Junačka, kao predsjednika vijeća, te Kamelije Parać i suca porotnika Milorada Ronkulina, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja SILA TRADE d.o.o., Borovo nasel ....

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a