Poredano po:
Povratak na Zakon o odvjetništvu

Broj dokumenata: 3

1
Pž 6640/08-3; 28.10.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XLIV Pž-6640/08-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Igora Periše, predsjednika vijeća, te Jagode Crnokrak i Marija Vukelića, članova vijeća, u registarskom predmetu upisa promjene tvrtke, članova društva i društvenog ugovora predlagatelja KORPER...

2
Pž 133/04-3; 2.8.2006 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XLII Pž-133/04-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Viktorije Lovrić, kao predsjednika vijeća, Dubravke Zubović i Branke Ćiraković, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja ODVJETNIČKO DRUŠTVO LEKO I PARTNERI, Prilaz Gjure Deželića 89, Zagre...

3
Pž 5393/05-3; 22.11.2005 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XXXV Pž-5393/05-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu tog suda Žarku Periću, kao sucu pojedincu, u parničnom predmetu tužitelja INTERMERKUR d.o.o, Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Stupska bb, protiv tuženika DOM PARKET d.o.o, Gunja, Miroslava Krleže 28, zastupanog po zakon...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a