Poredano po:

Broj dokumenata: 12

1
Pž 5963/2019-5; 25.2.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom naznačenom u izreci prvostupanjski sud je naložio tuženiku da u roku od osam dana isplati tužitelju iznos od 4.106.718,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama tekućim na pojedine iznose glavnice počevši od 1. siječnja 2009. zaključno sa 1. siječnja 2018. (točka 1. izreke), kao i iznos od 19 ...

2
Pž 6227/2016-8; 4.7.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1405/2015 od 8. lipnja 2016. tužbeni zahtjev radi izdavanja tabularne isprave koja glasi: „Na temelju Ugovora o kupoprodaji nekretnine sklopljenog 30. lipnja 2000. između T. d.d. kao prodavatelja i M.B. A. d.o.o. kao kupca, Aneksa Ugovora o kupoprod...

3
Pž 7427/2016-3; 24.5.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim dijelom rješenja određeno je da će se, po pravomoćnosti tog rješenja, predmet ustupiti stvarno nadležnom Općinskom sudu u Splitu. Tako je prvostupanjski sud odlučio jer su u konkretnom slučaju stranke Ugovora o dugoročnom kreditu od 13. svibnja 2013. i Sporazuma o osiguranju novčane tra ....

4
Pž 7508/07-4; 20.5.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: LIII Pž-7508/07-4 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Branke Stilinović-Petrović kao predsjednice vijeća, te Dubravke Matas i Alice Pelicarić, članova vijeća, u ovršnom predmetu ovrhovoditelja SEDEF d.o.o. Hvar, Burak bb (ranije Margarita Lux d.o....

5
Pž 3945/07-4; 26.2.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XLVI Pž-3945/07-4 P R E S U D A i R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Vesne Buljan, predsjednice vijeća, Željka Šimića i Željka Oreškovića, članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja KOMUNALAC d.o.o., Slavonski Brod, Horvatova 38, kojeg zastupa .....

6
Pž 3817/07-5; 19.2.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XLVI Pž-3817/07-5 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Vesne Buljan, predsjednice vijeća, Željka Šimića i Željka Oreškovića, članova vijeća, u stečajnom postupku nad dužnikom VAMA d.d. u stečaju, Varaždin, Kapucinski trg 9, odlučujući o žalbi razlu...

7
PŽ 3789/04-3; 21.3.2007 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu mr. sc. Nenadu Šepiću, u pravnoj stvari tužitelja ŽELJKA MAŠIĆA iz Zagreba, koga zastupa odvjetnica Sanja Artuković iz Zagreba, protiv prvotuženika TUTUNOVIĆ d.o.o. u stečaju, Zagreb, drugotuženika VLADIMIRA VEREŠA iz Zagreba i trećetuženika...

8
Pž 7198/05-3; 14.3.2007 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XLIX Pž-7198/05-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu mr. sc. Josipu Kosu, u ovršnoj pravnoj stvari ovrhovoditelja CONGAMA d.d. Trakošćan b.b., protiv ovršenika PZ NOVA ZORA Sv. Filip i Jakov, koju zastupa punomoćnik Dejana Bjedov, odvjetnica iz Zadra, Ruđe ...

9
Pž 7410/03-3; 12.12.2006 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XLIV Pž-7410/03-3 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Zdravka Momčinovića, predsjednika vijeća te Igora Periše i Radojice Sremca, članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja ROBERTA STEPČIĆA, iz Labina, Plomin 72, kojeg zastupaju Saša Pol ....

10
PŽ 553/04-7; 17.10.2006 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca mr. sc. Bariše Gašpara, kao predsjednika vijeća, te Vesne Buljan i Željka Oreškovića, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja NADA SEKOL iz Zagreba, Šipki 10, kojeg zastupa punomoćnik Marin Mileta, odvjetnik u Zagrebu, ....

11
PŽ 3479/04-4; 24.5.2005 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca mr. sc. Josipa Kosa, kao predsjednika vijeća, te Marine Unger Juranić i mr. sc. Bariše Gašpara, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja GRAD ZAGREB, zastupan po Županijskom državnom odvjetništvu, Građansko-upravnom odje ...

12
Pž 707/05-3; 10.5.2005 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XXXVII Pž-707/05-3 P R E S U D A I R J E Š E NJ E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca mr. sc. Josipa Kosa, kao predsjednika vijeća, te Marine Unger Juranić i mr. sc. Bariše Gašpara, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja MILE JAKOPOVIĆ iz Krka, Mali Kar ....

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a