Poredano po:

Broj dokumenata: 1

1
Pž 5742/05-3; 13.11.2007 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XXVIII Pž-5742/05-3 P R E S U D A i R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca mr. sc. Bariše Gašpara, predsjednika vijeća, te Vesne Buljan i Željka Oreškovića, članova vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice DRAGICE BOLČEVIĆ iz Sesveta, Markovo Polje, Vu ....

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a