Poredano po:

Broj dokumenata: 143

1
Pž 2664/2019-4; 11.12.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi na solidarnu isplatu tužitelju iznosa od 70.821,87 kn zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama. Tužitelju je naloženo svakom tuženiku naknaditi parnične troškove u iznosima od po 5.000,00 kn. Odbijen je kao neosnovan pr...

2
Pž 5087/2017-2; 23.7.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku u točki I. njezine izreke odbio je kao neosnovan tužbeni zahtjev da se utvrdi da je ništetna i bez pravnog učinka nepoštena ugovorna odredba u članku 6. Ugovora o kreditu broj 266- 101/2006 od 27. srpnja 2006. i da se naloži...

3
Pž 3799/2019-7; 14.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu je presudom poslovni broj P-2872/2018 od 26. travnja 2019., ispravljene rješenjem tog suda poslovni broj P-2872/2018 od 16. svibnja 2019. naložio tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 80.334.073,33 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama i troškove postupka u iznosu od ...

4
Pž 3817/2018-3; 5.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki 1. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 412.565,44 kn sa zateznim kamatama tekućim od 31. listopada 2017. do isplate, kao i trošak parničnog postupka u iznosu od 34.176,00 kn. U točki 2. izreke odbijen je zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 54.237,3 ...

5
Pž 6369/2018-4; 30.4.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika A. H. iz Zagreba, poslovnog broja Ovrv-10034/17 od 23. listopada 2017. u dijelu kojim je naloženo tuženiku, u roku od osam dana, isplatiti tužitelju iznos od 819.149,19 kn, iznos ...

6
Pž 3186/2017-2; 13.1.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Pazinu poslovni broj Povrv-1550/2015-25 od 15. ožujka 2017. djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javne bilježnice Anke Poropat iz Višnjana poslovni broj Ovrv-78/15 od 12. listopada 2015., u dijelu kojim je ....

7
Pž 4168/2018-2; 10.1.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Sanje Barbarić iz Zagreba, Ivana Šibla 13, poslovni broj Ovrv-288/15 od 18. lipnja 2015. u dijelu kojim se tuženiku nalaže da plati tužitelju iznos od 3.714,16 kn i troškove ovršnog postupka u iznosu od ...

8
Pž 6759/2019-2; 30.12.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, Trgovački sud u Zagrebu utvrdio je prekid je postupka u odnosu na prvotuženika nad kojim je otvoren stečajni postupak (točka I. izreke), a određeno je da se u odnosu na drugotuženika razdvaja postupak (točka II. izreke). Rješenje je donio primjenom odredbe čl. 212. st. 1. t. 5. ...

9
Pž 5001/2017-2; 19.12.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Varaždinu poslovni broj Povrv-206/2016-22 od 5. srpnja 2017. djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Lane Mihinjač iz Varaždina, poslovni broj Ovrv-362/16 kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 1.27...

10
Pž 35/2017-3; 6.12.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim djelom presude Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-157/2016-9 od 17. studenog 2016. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Velibora Panjkovića u Rijeci, poslovni broj Ovrv-729/2016 od 4. veljače 2016. u dijelu kojim je naloženo tuženiku isplatiti ...

11
Pž 5947/2017-4; 5.12.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Joze Rotima iz Zagreba poslovni broj Ovrv-1693/14 od 3. prosinca 2014. kojim je naloženo tuženiku naknaditi tužiteljima iznos od 99.582,50 kn sa zateznim kamatama tekućim od dospijeća po...

12
Pž 5669/2017-2; 30.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Varaždinu poslovni broj P-128/2015-18 od 24. srpnja 2017. odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 34.615,20 kn s pripadajućim kamatama kao i za trošak parničnog postupka (točka I. izreke). Tužitelju je naloženo naknaditi tuženiku parnični trošak u iznosu ...

13
Pž 2934/2018-4; 29.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalne službe u Karlovcu poslovni broj P-1941/2016 od 9. ožujka 2018. u točki I. izreke utvrđeno je da je ništetan i bez pravnog učinka Predugovor o prijenosu i stjecanju poslovnih udjela sklopljen 3. prosinca 2009. između tuženika, kao prenositelja poslovnog udj...

14
Pž 6228/2014; 30.8.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za utvrđenje da postoji tražbina stečajnog vjerovnika HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i HŽ Cargo d.o.o. prema društvu Pevec d.d. Bjelovar, Ante Trumbića 1b, OIB 73660371074, kao pravnog sljednika stečajnog dužnika Pevec d.o.o. u ...

15
Pž 2645/2016-2; 9.8.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom u izreci označenom presudom presuđeno je: „1. Utvrđuje se da postoji potraživanje tužitelja prema tuženiku u iznosu od 339.666,02 kune s zakonskim zateznim kamatama tekućim na: iznos od 52.297,51 kunu od 16.09.2009. godine do isplate; iznos od 36.018,52 kune od 09.04.2010. godine do isp .....

16
Pž 3949/2019-2; 19.7.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom odlukom u točki I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika V. Š. iz Rijeke, poslovnog broja Ovrv-792/2015 od 15. lipnja 2015. u dijelu kojim je naloženo tuženiku u roku od osam dana platiti tužitelju iznos od 15.328,99 kn sa zateznim kam ...

17
Pž 1234/2017-2; 12.7.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu pobijanom je presudom u točki I. izreke održao na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi poslovni broj Ovrv-41/2009 od 30. ožujka 2009. kojeg je donio javni bilježnik Ivan Parlov iz Zagreba, u dijelu kojim je tuženiku I. Z. d.o.o., Z., naloženo platiti tužitelju prije P.-H. d...

18
Pž 5309/2017-2; 12.7.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem u pobijanoj točki II. njegove izreke, Trgovački sud u Zagrebu dopustio je preinaku tužbe povećanjem tužbenog zahtjeva za ukupan iznos od 89.612,74 kn s pripadajućim zateznim kamatama koje teku od dospijeća više pojedinačnih iznosa od dospijeća svakog iznosa do isplate. I ....

19
Pž 341/2017-3; 9.7.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Bjelovaru je presudom poslovni broj Povrv-684/2013-17 od 28. listopada 2016. u cijelosti ukinuo platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika Martine Dujmović iz Bjelovara poslovni broj Ovrv-462/13-2 od 28. lipnja 2013. (točka I. izreke), utvrdio povlačenje tužbe za iznos od 407...

20
Pž 3478/2019-2; 21.6.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu je pobijanim rješenjem odbio kao neosnovan prijedlog predlagatelja osiguranja za određivanjem mjere osiguranja koji glasi: „Radi osiguranja nenovčane tražbine tužitelja prema tuženiku koja se sastoji u prijenosu poslovnih udjela na njegovo ime određuje se privremena mjera: 1 ...

21
Pž 2913/2015-3; 10.6.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-554/2014 od 26. veljače 2015. presuđeno je: „I. Nalaže se tuženiku B. p. zadruga D. OIB:…, sa sjedištem u S., da u roku od 8 dana isplati tužiteljici Republika Hrvatska, Državni ured za upravljanje državnom imovinom OIB:…, Z., iznos od 93.700,53 kn ...

22
Pž 870/2016-2; 7.6.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjski je sud u pobijanoj presudi odbio tužbeni zahtjev kojim se tuženiku nalaže platiti tužitelju zakupninu za period od šest mjeseci u iznosu od 15.000,00 EUR s PDV-om u kunskoj protuvrijednosti sa zakonskom zateznom kamatom na pojedine iznose (točka I. izreke) i naložio tužitelju naknadit...

23
Pž 2836/2019-2; 5.6.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Rijeci je presudom poslovni broj P-3160/2011-23 od 7. ožujka 2014. odbio tužbeni zahtjev za povrat pokretnine - asfaltne baze Amman TM-4123 i naknadu parničnih troškova (točka I. izreke) i obvezao tužitelja na naknadu parničnih troškova u iznosu od 18.755,00 kn (točka II. izreke). ...

24
Pž 6465/2017-2; 30.5.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom, u točki I. izreke, odbijen je tužbeni zahtjev na utvrđenje da je osnovana prijavljena tražbina u ukupnom iznosu od 305.014,96 kn, koju je tužitelj u svojstvu vjerovnika tražbine II. višeg isplatnog reda prijavio prema tuženiku u stečajnom postupku poslovni broj St-1306/2016...

25
Pž 5508/2016-3; 16.5.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj Povrv-684/2012 od 4. lipnja 2014., ispravljenom rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj Povrv-684/2012 od 20. lipnja 2014., u točki I. njene izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Ivana Bradarića iz...

26
Pž 2826/2019-2; 6.5.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem označenim u izreci Trgovački sud u Zagrebu oglasio se mjesno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari time da će se nakon pravomoćnosti toga rješenja predmet ustupiti stvarno i mjesno nadležnom Trgovačkom sudu u Rijeci. Tako je sud odlučio pozivom na odredbu članka 70. sta...

27
Pž 3268/2016-2; 6.5.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj Povrv-989/2015 od 22. ožujka 2016. održan je na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika Nevenke Kekez iz Splita, poslovni broj Ovrv-330/2015 od 25. svibnja 2015. u dijelu kojim je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od ...

28
Pž 6485/2016-2; 3.4.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki 1. izreke ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Ljiljane Herceg Miličević, Zagreb, poslovni broj Ovrv-66/14 od 25. srpnja 2014. te je tužbeni zahtjev odbijen. U točki 2. naloženo je tužitelju da naknadi tuženiku prouzročeni parničn...

29
Pž 858/2015-2; 1.4.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Splitu je presudom odlučio: „I. Dužan je tuženik, u roku od 8 dana i pod prijetnjom ovrhe isplatiti tužitelju iznos od 27.000,00 kn sa zateznom kamatom koja na taj iznos teče od 5. prosinca 2012. godine do isplate po stopi od 12% godišnje, a slučaju promjene eskontne stope Hrvatske ...

30
Pž 6125/2017-3; 12.3.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem označenim u izreci ovog rješenja prvostupanjski se sud oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari i odlučio da će se po pravomoćnosti tog rješenja predmet ustupiti Općinskom sudu u Vukovaru kao stvarno i mjesno nadležnom sudu na daljnje postupanje. Tako je pr...

31
Pž 4219/2016-4; 6.3.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Pazinu poslovni broj P-230/2015-47 od 25. veljače 2016. u točki I. njezine izreke ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Anke Poropat iz Višnjana poslovni broj Ovrv-264/11 od 28. lipnja 2011., a kojim je naloženo tuženiku platiti tužitelju izno...

Broj odluke: Pz 4219/2016-4

32
Pž 3019/2017-2; 1.2.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom označenom u izreci ove presude prvostupanjski je sud održao na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Zrinke Milić-Štrkalj iz Splita poslovni broj Ovrv-204/10 od 23. rujna 2010. kojim je naloženo tuženiku da u roku od osam dana isplati tužitelju iznos od 2...

33
Pž 3287/2018-5; 8.1.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1234/2017-159 od 22. veljače 2018. u točki I. njene izreke naloženo je tuženicima s tužiteljicom sklopiti Ugovor o kupoprodaji dionica sadržaja navedenog u izreci prvostupanjske presude. Točkom II. izreke presude naloženo je tuženicima solidarno nak...

34
Pž 3861/2016-3; 28.12.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalne službe u Karlovcu poslovni broj Povrv-105/2015 od 11. ožujka 2016. je održan na snazi platni nalog kojim je tuženiku naloženo da isplati tužitelju iznos od 18.383,90 kn s kamatama i troškovima postupka, dok je u točki 2. izreke odbijen tužbe...

35
Pž 2715/2015-2; 28.12.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-8015/2012 od 20. siječnja 2015. u točki I. njene izreke ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javne bilježnice Marije Baković poslovni broj Ovrv-325/12 od 22. veljače 2012. (točka I. izrek...

36
Pž 6962/2018-3; 27.12.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu poslovni broj P-103/2018-6 od 6. srpnja 2018. određena je privremena mjera radi osiguranja novčane tražbine tužitelja tako što je zabranjeno dužnicima protivnika osiguranja da protivniku osiguranja dobrovoljno ispune obveze koje imaju prema protivniku osiguranja...

37
Pž 9749/2014-1; 27.12.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika Obrenije Ribarić iz Zagreba broj Ovrv-504/2012 od 2. srpnja 2012. kojim je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od 3.325,46 kn i troškove ovršnog postupka u iznosu od 900,00 k...

38
Pž 3231/2016-2; 3.12.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev naveden u izreci ove presude. Sud je tako odlučio uz primjenu odredaba čl. 2., 3. i 46. Zakona o javnim cestama („Narodne novine“ broj: 180/04, 82/06, 138/06, 146/08, 152/08, 38/09, 124/09, 153/09, 73/10 i 91/10; - koji je važio do 27. s ....

Broj odluke: Pz 3231/2016-2

39
Pž 4424/2015-2; 3.12.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom tužitelju je na teret tuženika dosuđen iznos od 25.000,00 kn sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama (čl. 145. Pomorskog zakonika, „Narodne novine“ broj: 181/04, 76/07, 146/08, 61/11 i 56/13; dalje: PZ). Tužbeni zahtjev je odbijen kao neosnovan za više traženi iznos od 17.000,...

40
Pž 4247/2015-2; 3.12.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Rijeci, pobijanom presudom poslovni broj P-3072/2013-29 od 10. travnja 2015. u točki I. izreke odbio je kao neosnovan tužiteljev tužbeni zahtjev da mu tuženik na ime naknade štete isplati iznos od 42.663,75 kn s pripadajućim zateznim kamatama i troškovima postupka. U točki II. izreke...

41
Pž 3022/2015-2; 30.11.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom odlukom ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Hrvatina Šustića iz Osijeka poslovni broj Ovrv-110/14 od 5. veljače 2014. i odbijen tužbeni zahtjev, te je naloženo tužitelju da naknadi tuženiku, u roku od osam dana, parnični trošak u iznosu od 5.705,...

42
Pž 4237/2016-2; 23.11.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom poslovni broj P-529/2009 od 11. travnja 2016. prvostupanjski sud je kao neosnovan odbio tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio od prvotuženika T. P. i drugotuženika A. D. isplatu iznosa od 134.245,85 kn sa zakonskim zateznim kamatama po propisanoj kamatnoj stopi na određeno nave...

43
Pž 3045/2015-2; 21.11.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom označenom u izreci Trgovački sud u Splitu odbio je kao neosnovan tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 1.442.222,61 kn (pravilno - 1.142.222,61 kn) sa zateznim kamatama (točka I. izreke) te je naložio tužitelju naknaditi tuženiku trošak parničnog postupka u iznosu od 88.850,00 kn s...

44
Pž 803/2015-2; 5.11.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom je presudom prvostupanjski sud odlučio kako slijedi: „I. Nalaže se tuženiku M. D. iz M., da plati tužitelju I.-I. n. d.d., Z., iznos od 12.907,89 kn sa zateznim kamatama tekućim i to: na iznos od 1.541,00 kn od 17. prosinca 2010., na iznos od 4.063,69 kn od 17. veljače 2011., na izno ...

45
Pž 845/2015-3; 5.11.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Splitu, Stalne službe u Dubrovniku poslovni broj Povrv-383/2014 od 23. prosinca 2014. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Ive Radovića iz Dubrovnika, poslovni broj Ovrv-102/13 od 6. veljače 2013. u dijelu kojim se nalaže tuženiku T ...

46
Pž 5722/2016-3; 2.11.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom naloženo je tuženiku naknaditi tužitelju iznos od 13.321,30 kn sa zakonskim zateznim kamatama koje na taj iznos teku od 8. svibnja 2010. do 30. lipnja 2011. po stopi od 14% godišnje, od 1. srpnja 2011. do 31. srpnja 2015. po stopi od 12% godišnje, od 1. kolovoza 2015. do 31. prosi...

47
Pž 6036/2016-2; 30.10.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Sud prvog stupnja presudio je: „1. Platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi broj Ovrv-857/11. od 16.09.2011. godine javnog bilježnika Nade Kemec, iz Slavonskog Broda održava se na snazi u cijelosti za glavnicu od 325.391,81 kn. zajedno sa zateznom kamatom od dospijeća pojedinog iznosa kako slijedi: ...

48
Pž 6039/2018-3; 29.10.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim u izreci označenim rješenjem odlučeno je da se radi osiguranja nenovčane tražbine predlagatelja osiguranja na sprječavanje radnji isplate garantnog iznosa, kojim bi im se prouzročila šteta, određuje privremena mjera: „I. Kojom se zabranjuje protivniku osiguranja pod ad 1. I.BANKA d.d. S. ...

49
Pž 6868/2015-4; 29.10.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Pazinu poslovni broj P-277/2015-35 od 15. srpnja 2015. održan je na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi koje je donio javni bilježnik Ilinka Lisonek iz Zagreba poslovni broj Ovrv-7643/12 od 31. kolovoza 2012., u dijelu kojim je naloženo tuženiku da plati tužitelju iznos...

50
Pž 5345/2015-2; 2.10.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je tuženiku naložio tužitelju platiti iznos od 60.552,68 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 14. studenog 2014. do isplate po stopi koja se određuje na odnose iz trgovačkih ugovora te mu je naložio naknaditi tužitelju prouzročeni parnični trošak u iznosu od 6.295,00 kn sa zakonsko...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a