Poredano po:

Broj dokumenata: 2

1
Pž 6274/2018-2; 5.12.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Stpn-89/2015-33 od 4. listopada 2018. odbijen je prijedlog „S-S.“ C. d.o.o., Bosna i Hercegovina, OIB …, za ispravkom rješenja kojim je odobrena predstečajna nagodba nad dužnikom poslovni broj Stpn-89/2015 od 10. rujna 2015. Vjerovnik „S-S.“ C. d. ....

2
Pž 71/2017-6; 28.12.2017 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je odbacio kao nepotpun ovršenikov prigovor protiv rješenja o ovrsi javnog bilježnika D. P. iz R. poslovni broj Ovrv-1993/16 od 10. lipnja 2016. Iz obrazloženja proizlazi da je protiv rješenja o ovrsi javnog bilježnika D. P. iz R. poslovni broj Ovrv-1993/16 ....

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a