Poredano po:
Povratak na Zakon o cestama

Broj dokumenata: 4

1
Pž 570/2016-3; 8.4.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Pazinu je presudom poslovni broj P-341/2015-42 od 18. prosinca 2015. odbio tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 17.973,10 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, te naknadu parničnih troškova (točka I. izreke), naložio je tužitelju naknaditi tuženiku trošak parničnog postupka ...

2
Pž 2297/2018-2; 21.3.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovački sud u Splitu odbacio je tužbu u ovoj pravnoj stvari te naložio tužitelju da plati tuženiku na ime troškova postupka iznos od 10.000,00 kn. U obrazloženju rješenja prvostupanjski sud navodi da se u ovoj pravnoj stvari radi o zahtjevu tužitelja za uknjižbu njega kao vl ....

Broj odluke: Pz 2297/2018-2

3
Pž 7708/2018-2; 29.12.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu poslovni broj P-1558/2015-73 od 11. rujna 2018. odbijen je prigovor prvotuženika podnesen protiv rješenja tog suda poslovni broj P-1558/2015-69 od 30. kolovoza 2018. kojim je prvotuženiku naloženo plaćanje sudske pristojbe na žalbu u iznosu od 800,00 kn, ...

4
Pž 5722/2016-3; 2.11.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom naloženo je tuženiku naknaditi tužitelju iznos od 13.321,30 kn sa zakonskim zateznim kamatama koje na taj iznos teku od 8. svibnja 2010. do 30. lipnja 2011. po stopi od 14% godišnje, od 1. srpnja 2011. do 31. srpnja 2015. po stopi od 12% godišnje, od 1. kolovoza 2015. do 31. prosi...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a