Poredano po:

Broj dokumenata: 32

1
Pž 6546/2016-2; 8.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Varaždinu pobijanom je presudom odlučio: „I. Djelomično se održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. D. iz Varaždina poslovni broj Ovrv-135/09 od 30. ožujka 2009. u dijelu u kojem je naloženo tuženiku M. Ć. kao vlasniku odjavlj ...

2
Pž 6525/2017-2; 14.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: „Tuženik J. L. H. d.d., A3 , OIB B2 , dužan je tužitelju S. d.o.o., A1 , OIB B1 isplatiti iznos od 17.182,14 Eura sa zakonskom zateznom k ...

3
Pž 6369/2018-4; 30.4.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika A. H. iz Zagreba, poslovnog broja Ovrv-10034/17 od 23. listopada 2017. u dijelu kojim je naloženo tuženiku, u roku od osam dana, isplatiti tužitelju iznos od 819.149,19 kn, iznos ...

4
Pž 1515/2020-2; 13.3.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud odredio je prethodnu mjeru te zabranio bankama da tuženiku ili trećoj osobi po tuženikovom nalogu isplati iznos od 91.970,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama. Prethodna mjera traje do proteka roka od 15 dana nakon nastupanja uvjeta za ovrhu. Prvostupanjski su ...

5
Pž 3186/2017-2; 13.1.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Pazinu poslovni broj Povrv-1550/2015-25 od 15. ožujka 2017. djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javne bilježnice Anke Poropat iz Višnjana poslovni broj Ovrv-78/15 od 12. listopada 2015., u dijelu kojim je ....

6
Pž 5093/2019-2; 3.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-140/2019-9 od 2. srpnja. 2019. ukinut je platni nalog sadržan u rješenju ovrsi na temelju vjerodostojne isprave broj Ovrv-165/2018 kojeg je 16. travnja 2018. izdao javni bilježnik Vesna Pučar iz Zagreba, te je odbačena tužba i ukinute sve poduz...

7
Pž 5293/2019-2; 1.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Sud prvog stupnja presudio je: „1. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „Utvrđuje se da postoji tražbine tužitelja prema tuženiku u iznosu od 3.918.753,25 kn kao tražbine drugog višeg isplatnog reda. Nalaže se tuženiku naknaditi tužitelju trošak parničnog postupka zajedno sa zakonskim zateznim k .....

8
Pž 5314/2019-2; 1.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St- 4507/2016-49 od 9. srpnja 2019. u točki II. izreke utvrđeno je da je osporena tražbina vjerovnika K. d.o.o. P. u iznosu od 378.593,74 kn kao tražbina drugog višeg isplatnog reda i vjerovnik upućen na pokretanje parnice radi utvrđivanja osporene t...

9
Pž 3949/2019-2; 19.7.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom odlukom u točki I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika V. Š. iz Rijeke, poslovnog broja Ovrv-792/2015 od 15. lipnja 2015. u dijelu kojim je naloženo tuženiku u roku od osam dana platiti tužitelju iznos od 15.328,99 kn sa zateznim kam ...

10
Pž 4184/2019-2; 5.7.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Dubrovniku poslovni broj PuSt-688/2019-27 od 30. svibnja 2019., odbijen je prijedlog A. I. d.o.o., za ispravkom rješenja suda poslovni broj Stpn-68/2015 od 6. listopada 2015. Vjerovnik A. I. d.o.o. podnio je prijedlog za ispravak rješenja poslovni broj Stpn-68/2015 od ....

11
Pž 3268/2016-2; 6.5.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj Povrv-989/2015 od 22. ožujka 2016. održan je na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika Nevenke Kekez iz Splita, poslovni broj Ovrv-330/2015 od 25. svibnja 2015. u dijelu kojim je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od ...

12
Pž 6485/2016-2; 3.4.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki 1. izreke ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Ljiljane Herceg Miličević, Zagreb, poslovni broj Ovrv-66/14 od 25. srpnja 2014. te je tužbeni zahtjev odbijen. U točki 2. naloženo je tužitelju da naknadi tuženiku prouzročeni parničn...

13
Pž 3558/2017-2; 10.1.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom označenom u izreci ove presude i rješenja djelomično je usvojen tužbeni zahtjev tužitelja te je djelomično održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi Javnog bilježnika M. B. poslovni broj Ovrv-383/16 od 3. ožujka 2016. kojim je naloženo tuženiku ispl ...

14
Pž 6274/2018-2; 5.12.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Stpn-89/2015-33 od 4. listopada 2018. odbijen je prijedlog „S-S.“ C. d.o.o., Bosna i Hercegovina, OIB …, za ispravkom rješenja kojim je odobrena predstečajna nagodba nad dužnikom poslovni broj Stpn-89/2015 od 10. rujna 2015. Vjerovnik „S-S.“ C. d. ....

15
Pž 6814/2018-2; 29.11.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim je rješenjem odbijen predlagateljev zahtjev za davanje osiguranja a sve pozivom na odredbe članka 550.o stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj: 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15; dalje: ZTD). Sud obrazlaže da se u postupku podjele društva, suklad...

16
Pž 6367/2018-2; 29.10.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem označenim u izreci Trgovački sud u Zagrebu odobrio je sklapanje predstečajne nagodbe nad dužnikom I.-M. d.o.o. Tako je prvostupanjski sud odlučio sukladno odredbi čl. 66. st. 7. u vezi s čl. 63. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Protiv tog rješenja ž ......

17
Pž 4911/2017-4; 28.9.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 18.527,34 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama. Platni nalog je ukinut za dio troškova ovršnog postupka u iznosu od 975,00 kn i tužbeni zahtjev je u tom dijelu o...

18
Pž 7598/2017-3; 8.1.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem poslovni broj Stpn-7/2017-6 od 24. studenog 2017. Trgovački sud u Rijeci odbacio je prijedlog dužnika za sklapanje predstečajne nagodbe. Tako je prvostupanjski sud odlučio na temelju odredbe čl. 66. st. 10. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine...

19
Pž 7669/2017-2; 3.1.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prekida se stečajni postupak nad dužnikom do pravomoćnog okončanja upravnog spora u povodu upravne tužbe dužnika protiv Ministarstva financija, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak radi utvrđenja ništetnim rješenja Klasa: …, Ur. broj … od 29. siječnja 2015. Prema...

20
Pž 2084/2015-3; 1.12.2017 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-659/14 od 30. listopada 2014. u točki I. izreke naloženo je tuženiku da tužitelju vrati stroj V. super 1800-2 F. s visoko - sabijajućom gredom AB 500-2 TP1 (tvornički broj finišera …, tvornički broj grede …) sa svom dodatnom opremom ugrađenom u obje...

21
Pž 1900/2017-4; 15.5.2017 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-1387/2016-39 od 21. veljače 2017. odobreno je sklapanje predstečajne nagodbe s dužnikom K. d.o.o. Z., kojom se isti obvezuje podmiriti vjerovnike prema rješenju. Protiv rješenja žalbu su podnijeli vjerovnici A. d.o.o. D. M. i L. p. d.o.o. Z. .....

22
PŽ-2635/2016-2; 8.6.2016 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zadru poslovni broj St-229/16-7 od 22. ožujka 2016. u točki I. izreke odbačen je prijedlog vjerovnika za otvaranje predstečajnog postupka nad dužnikom. U točki II. izreke odbačen je kao nedopušten prijedlog vjerovnika za spajanje predmetnog postupka sa stečajnim postupkom...

23
Pž-3222/16-3; 18.5.2016 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem obustavljen je skraćeni stečajni postupak nad dužnikom.

24
Pž-620/16-3; 15.4.2016 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu (dalje: prvo stupanjski sud) odobrena je sklopljena predstečajna nagodba čiji je sadržaj istovjetan sa sadržajem prihvaćenog plana financijskog restrukturiranja i koja glasi kako je to citirano u izreci pobijanog rješenja.

25
Pž-8173/15-3; 11.3.2016 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu poslovni broj Stpn-42/15-6 od 2. studenoga 2015.odobreno je sklapanje predstečajne nagodbe između dužnika V& V d.o.o. i njegovih vjerovnika.

26
Pž-8623/15-3; 11.1.2016 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu rješenjem poslovni broj St-390/15 od 9. studenoga 2015. odbacio je kao nedopušten prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom D. d.d. Tako je sud odlučio primjenom odredbe čl. 39. st. 3. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine" bro...

27
Pž-7813/15-3; 24.11.2015 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem označenim u izreci Trgovački sud u Zagrebu je otvorio stečajni postupak nad imovinom dužnika (točka 1. izreke), imenovao stečajnog upravitelja (točka 2. izreke) te zaključio stečajni postupak nad imovinom dužnika (točka 3. izreke) i odredio da će se po pravomoćnosti tog rješenja stečajni d...

28
Pž 7570/2015-4; 3.11.2015 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem označenim u izreci ovog rješenja prvostupanjski sud je odbacio tužbu tužitelja u ovoj pravnoj stvari podnesenoj 10. ožujka 2009. (kao nedopuštenu). Tako je prvostupanjski sud riješio na temelju odredbe članka 321. i 322. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 9...

29
Pž 4685/2015-3; 5.10.2015 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu poslovni broj Stpn-1003/15-13 od 10. travnja 2015. odobreno je sklapanje predstečajne nagodbe nad dužnikom, jer je prvostupanjski sud utvrdio da su ispunjeni svi zakonom propisani uvjeti (čl. 63. i čl. 66. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, „...

30
Pž-4331/15-3; 15.6.2015 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-560/14 od 7. svibnja 2015. odleđena je mjera osiguranja postavljanjem privremenog stečajnog upravitelja D. D. iz Zagreba s dužnošću da utvrdi imovinu stečajnog dužnika i njenu vrijednost, stanje obveza stečajnog dužnika, je li imovina stečajnog du...

31
Pž-2927/14-3; 23.2.2015 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem poslovni broj P-4672/12 od 28. siječnja 2014., Trgovački sud u Zagrebu u točki I. izreke odbacio je tužbu kao nedopuštenu, u točki II. izreke odredio je da svaka stranka snosi svoj trošak.

32
Pž 85622013/2003; 23.10.2013 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim je rješenjem otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom D.P. d.o.o. iz V. s danom 9. rujna 2013., imenovana je stečajna upraviteljica, pozvani su vjerovnici stečajnog dužnika prijaviti svoje tražbine, dužnici ispuniti svoje obveze, određeno je ročište za ispitivanje tražbina 29. list...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a