Poredano po:

Broj dokumenata: 10231

1
Pž 2990/2020-2; 30.7.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem nije dopušteno stupanje Z. S. d.d. u parnicu umjesto tužitelja. Tužitelj je 6. prosinca 2018. podnio tužbu protiv tuženika radi isplate po regresnom zahtjevu, a nakon što je prethodno naknadio štetu svom osiguraniku po osnovi ugovora o kasko osiguranju. Za tu štetu ...

2
Pž 3817/2018-3; 5.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki 1. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 412.565,44 kn sa zateznim kamatama tekućim od 31. listopada 2017. do isplate, kao i trošak parničnog postupka u iznosu od 34.176,00 kn. U točki 2. izreke odbijen je zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 54.237,3 ...

3
Pž 1160/2020-2; 6.3.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog Z. S. , zavarovalna družba d.d., A5 , društvo za osiguranje d.d. - Podružnica Hrvatska da stupi u parnicu umjesto tužitelja. Društvo Z. S. , zavarovalna družba d.d., Canka ...

4
Pž 5001/2017-2; 19.12.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Varaždinu poslovni broj Povrv-206/2016-22 od 5. srpnja 2017. djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Lane Mihinjač iz Varaždina, poslovni broj Ovrv-362/16 kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 1.27...

5
Pž 3083/2018-3; 9.12.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Marije Baković iz Zagreba, poslovni broj Ovrv-492/10 od 23. travnja 2010. u dijelu kojim je tuženiku naloženo isplatiti tužitelju iznos od 213.352,52 kn s pripadajućim zateznim kamatama tekućim od 12. svi...

6
Pž 35/2017-3; 6.12.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim djelom presude Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-157/2016-9 od 17. studenog 2016. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Velibora Panjkovića u Rijeci, poslovni broj Ovrv-729/2016 od 4. veljače 2016. u dijelu kojim je naloženo tuženiku isplatiti ...

7
Pž 5669/2017-2; 30.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Varaždinu poslovni broj P-128/2015-18 od 24. srpnja 2017. odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 34.615,20 kn s pripadajućim kamatama kao i za trošak parničnog postupka (točka I. izreke). Tužitelju je naloženo naknaditi tuženiku parnični trošak u iznosu ...

8
Pž 5805/2019-2; 10.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj R1-73/2019-16 od 5. srpnja 2019. određena je prethodna mjera radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja prema protivniku osiguranja u iznosu od 908.563,67 kn zajedno s pripadajućim zateznim kamatama od dospijeća do isplate i troškovima ...

9
Pž 5668/2019-2; 7.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj Ovrv-3/2019-12 od 31. svibnja 2019. ukinuto je rješenje o ovrsi tog suda od 5. veljače 2019. doneseno na temelju vjerodostojne isprave-izvatka iz poslovnih knjiga ovrhovoditelja na dan 3. siječnja 2019. (točka I. izreke), „obustavljena zabilježba ovrh...

10
Pž 5797/2019-2; 3.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu donio je rješenje poslovni broj St-2508/2018-22 od 31. siječnja 2019. (str. 127. spisa), kojim je riješio ustupiti predmet stečajnog postupka nad društvom T. n. d.o.o. Z., OIB …, MBS …, Trgovačkom sudu u Bjelovaru radi provođenja jedinstvenog stečajnog postupka sa stečajnim p...

11
Pž 5093/2019-2; 3.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-140/2019-9 od 2. srpnja. 2019. ukinut je platni nalog sadržan u rješenju ovrsi na temelju vjerodostojne isprave broj Ovrv-165/2018 kojeg je 16. travnja 2018. izdao javni bilježnik Vesna Pučar iz Zagreba, te je odbačena tužba i ukinute sve poduz...

12
Pž 5602/2019-2; 2.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Osijeku je rješenjem poslovni broj Tt-19/4141-2 od 16. srpnja 2019. odbio kao neosnovanu žalbu H. A., V. protiv rješenja tog suda od 14. lipnja 2019. Tako je odlučio prvostupanjski sud jer je ocijenio da je žalba vjerovnika izjavljena protiv rješenja poslovni broj Tt-19/4141-2 od ....

13
Pž 5293/2019-2; 1.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Sud prvog stupnja presudio je: „1. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „Utvrđuje se da postoji tražbine tužitelja prema tuženiku u iznosu od 3.918.753,25 kn kao tražbine drugog višeg isplatnog reda. Nalaže se tuženiku naknaditi tužitelju trošak parničnog postupka zajedno sa zakonskim zateznim k .....

14
Pž 5314/2019-2; 1.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St- 4507/2016-49 od 9. srpnja 2019. u točki II. izreke utvrđeno je da je osporena tražbina vjerovnika K. d.o.o. P. u iznosu od 378.593,74 kn kao tražbina drugog višeg isplatnog reda i vjerovnik upućen na pokretanje parnice radi utvrđivanja osporene t...

15
Pž 6228/2014; 30.8.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za utvrđenje da postoji tražbina stečajnog vjerovnika HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i HŽ Cargo d.o.o. prema društvu Pevec d.d. Bjelovar, Ante Trumbića 1b, OIB 73660371074, kao pravnog sljednika stečajnog dužnika Pevec d.o.o. u ...

16
Pž 3045/2019-2; 19.8.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem su odbačeni prijedlog za ponavljanje postupka od 19. rujna 2018. kao i dopuna navedenog prijedloga od 24. rujna 2018. umješača M. P. i D. P., kao nedopušteni. U obrazloženju rješenja suda navodi da umješač može podnositi izvanredne pravne lijekove samo ako se u postupak uključ ....

17
Pž 3561/2019-2; 19.8.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prihvaćen je prijedlog predlagatelja, Likvidacijske mase iza brisanog društva T. m. C. d.o.o. R. te V. M. iz Z. za imenovanje likvidatora radi provođenja likvidacijskog postupka nad imovinom društva L. d.o.o. Z. Ujedno, odlučeno je da likvidator ima pravo na primjerenu naknadu tr...

18
Pž 2645/2016-2; 9.8.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom u izreci označenom presudom presuđeno je: „1. Utvrđuje se da postoji potraživanje tužitelja prema tuženiku u iznosu od 339.666,02 kune s zakonskim zateznim kamatama tekućim na: iznos od 52.297,51 kunu od 16.09.2009. godine do isplate; iznos od 36.018,52 kune od 09.04.2010. godine do isp .....

19
Pž 2970/2019-2; 30.7.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je odredio ročište za popis jahte SUSAN II, utvrdio prekid postupka, odredio ovršenika u ovoj ovršnoj pravnoj stvari i pozvao stečajnog upravitelja da preuzme predmetni ovršni postupak i dostavi pisanu izjavu o preuzimanju postupka. Ovu odluku prvostupanjski su...

20
Pž 1234/2017-2; 12.7.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu pobijanom je presudom u točki I. izreke održao na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi poslovni broj Ovrv-41/2009 od 30. ožujka 2009. kojeg je donio javni bilježnik Ivan Parlov iz Zagreba, u dijelu kojim je tuženiku I. Z. d.o.o., Z., naloženo platiti tužitelju prije P.-H. d...

21
Pž 5309/2017-2; 12.7.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem u pobijanoj točki II. njegove izreke, Trgovački sud u Zagrebu dopustio je preinaku tužbe povećanjem tužbenog zahtjeva za ukupan iznos od 89.612,74 kn s pripadajućim zateznim kamatama koje teku od dospijeća više pojedinačnih iznosa od dospijeća svakog iznosa do isplate. I ....

22
Pž 341/2017-3; 9.7.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Bjelovaru je presudom poslovni broj Povrv-684/2013-17 od 28. listopada 2016. u cijelosti ukinuo platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika Martine Dujmović iz Bjelovara poslovni broj Ovrv-462/13-2 od 28. lipnja 2013. (točka I. izreke), utvrdio povlačenje tužbe za iznos od 407...

23
Pž 4184/2019-2; 5.7.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Dubrovniku poslovni broj PuSt-688/2019-27 od 30. svibnja 2019., odbijen je prijedlog A. I. d.o.o., za ispravkom rješenja suda poslovni broj Stpn-68/2015 od 6. listopada 2015. Vjerovnik A. I. d.o.o. podnio je prijedlog za ispravak rješenja poslovni broj Stpn-68/2015 od ....

24
Pž 6227/2016-8; 4.7.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1405/2015 od 8. lipnja 2016. tužbeni zahtjev radi izdavanja tabularne isprave koja glasi: „Na temelju Ugovora o kupoprodaji nekretnine sklopljenog 30. lipnja 2000. između T. d.d. kao prodavatelja i M.B. A. d.o.o. kao kupca, Aneksa Ugovora o kupoprod...

25
Pž 3972/2019-2; 3.7.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presumiranim rješenjem, sukladno odredbi čl. 38.b st. 4. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06 i 116/10; dalje: SZ) odbijen je prijedlog stečajne upraviteljice od 6. ožujka 2019. za sazivanje skupštine vjerovnika u ovom stečajnom postupku. Stečajna upravitelj ....

26
Pž 4163/2019-2; 2.7.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem citiranim u izreci je odbijen prigovor tuženika protiv odluke o sudskoj pristojbi kao neosnovan. Iz obrazloženja u bitnome proizlazi da je tuženik izjavio žalbu protiv rješenja o određivanju sudske pristojbe u kojoj ističe da je protiv odluke kojom je utvrđena vrijednost predmeta...

27
Pž 3478/2019-2; 21.6.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu je pobijanim rješenjem odbio kao neosnovan prijedlog predlagatelja osiguranja za određivanjem mjere osiguranja koji glasi: „Radi osiguranja nenovčane tražbine tužitelja prema tuženiku koja se sastoji u prijenosu poslovnih udjela na njegovo ime određuje se privremena mjera: 1 ...

28
Pž 2913/2015-3; 10.6.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-554/2014 od 26. veljače 2015. presuđeno je: „I. Nalaže se tuženiku B. p. zadruga D. OIB:…, sa sjedištem u S., da u roku od 8 dana isplati tužiteljici Republika Hrvatska, Državni ured za upravljanje državnom imovinom OIB:…, Z., iznos od 93.700,53 kn ...

29
Pž 2836/2019-2; 5.6.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Rijeci je presudom poslovni broj P-3160/2011-23 od 7. ožujka 2014. odbio tužbeni zahtjev za povrat pokretnine - asfaltne baze Amman TM-4123 i naknadu parničnih troškova (točka I. izreke) i obvezao tužitelja na naknadu parničnih troškova u iznosu od 18.755,00 kn (točka II. izreke). ...

30
Pž 3532/2019-2; 5.6.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2629/2018 od 6. svibnja 2019. nastavljen je postupak u ovoj pravnoj stvari prekinut rješenjem tog suda donesenog pod istim poslovnim brojem 13. prosinca 2018. Protiv tog rješenja tužitelj je pravovremeno izjavio žalbu zbog pogrešno i nepotpuno u ....

31
Pž 3572/2019-2; 4.6.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odbačen je kao nedopušten zahtjev razlučnog vjerovnika S. z. s. d.o.o. Z. od 24. travnja 2019. o odricanju od razlučnog prava, povlačenju prijave tražbine u iznosu od 23.805,48 kn i o utvrđenju tražbine u iznosu od 45.020.760,17 kn. Protiv ovog rješenja žali se podnos ....

32
Pž 3598/2019-2; 4.6.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovački sud u Zagrebu utvrdio je da su vjerovnici dužnika prihvatili plan restrukturiranja od 7. prosinca 2018. koji je objavljen na e-Oglasnoj ploči suda 10. prosinca 2018. i potvrdio je predstečajni sporazum kojim se dužnik obvezao namiriti vjerovnike u iznosima i na način ka...

33
Pž 3555/2019-2; 3.6.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu je rješenjem poslovni broj Povrv-1438/2018 od 22. ožujka 2019. utvrdio prekid postupka u ovoj pravnoj stvari. Iz obrazloženja pobijanog rješenja proizlazi da je prvostupanjski sud tako odlučio na temelju odredbe čl. 213. st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ br...

34
Pž 3550/2019-2; 30.5.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem sud prvog stupnja odbacio je kao nedopušten prijedlog M. T. od 25. travnja 2019. za povrat u prijašnje stanje zbog propuštenog roka za izjavljivanje žalbe. Tako je odlučio pozivom na odredbe čl. 11. st. 6. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 71/15 i 104/17; dalje: SZ). ......

35
Pž 7427/2016-3; 24.5.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim dijelom rješenja određeno je da će se, po pravomoćnosti tog rješenja, predmet ustupiti stvarno nadležnom Općinskom sudu u Splitu. Tako je prvostupanjski sud odlučio jer su u konkretnom slučaju stranke Ugovora o dugoročnom kreditu od 13. svibnja 2013. i Sporazuma o osiguranju novčane tra ....

36
Pž 2900/2019-2; 15.5.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim u izreci navedenim rješenjem oglašena je nevažećom dosuda nekretnine stečajnog dužnika A. d.o.o. u stečaju, prema rješenju o dosudi od 19. listopada 2018., poslovni broj St-76/2016-190, upisane u Zemljišno-knjižnom odjelu Koprivnica, kod Općinskog suda u Koprivnici: čkbr. 1016/4 dvoriš ....

37
Pž 2495/2019-2; 8.5.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu, poslovni broj St-14/2015-363 od 27. ožujka 2019. određeno je da će se iz iznosa kupovnine od 1.300.317,99 kn ostvarenog prodajom nekretnina stečajnog dužnika i to: k.č. br. 3175/3 k.o. N., pojedinačni predmet prodaje, identifikator prodaje: …; k.č. br. 3173/2 k.o....

38
Pž 2525/2019-2; 8.5.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem poslovni broj St-2740/2018-21 od 19. ožujka 2019., Trgovački sud u Zagrebu u pobijanom dijelu točke I. izreke u tablici ispitanih tražbina utvrdio je tražbinu vjerovnika Ministarstva financija, Porezne uprave pod rednim brojem 95. u iznosu od 374.358,04 kn i tražbinu vjerovnika W. O. V. I....

39
Pž 2532/2019-3; 8.5.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem naloženo je tužitelju P.-papirna industrija-T. d.d. u stečaju, zastupanom po P.-papirna industrija-T. k. i k. a. d.o.o. Z., P.-papirna industrija-T. p. Z. d.o.o. Z. i D. d.o.o. S., da solidarno naknadi tuženiku iznos od 18.440,00 kn (točka I. izreke), te je odbijen supsidijarni t...

40
Pž 2641/2019-2; 8.5.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu, poslovni broj St-54/2004-26 od 21. ožujka 2019. B. B. iz M., razriješen je dužnosti stečajnog upravitelja I.- B. d.d. u stečaju, S. (točka I. izreke rješenja). Za stečajnog upravitelja imenovan je S. L. iz Z. (točka II. izreke rješenja). Naloženo je razriješenom s...

41
Pž 2826/2019-2; 6.5.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem označenim u izreci Trgovački sud u Zagrebu oglasio se mjesno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari time da će se nakon pravomoćnosti toga rješenja predmet ustupiti stvarno i mjesno nadležnom Trgovačkom sudu u Rijeci. Tako je sud odlučio pozivom na odredbu članka 70. sta...

42
Pž 3268/2016-2; 6.5.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj Povrv-989/2015 od 22. ožujka 2016. održan je na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika Nevenke Kekez iz Splita, poslovni broj Ovrv-330/2015 od 25. svibnja 2015. u dijelu kojim je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od ...

43
Pž 7180/2016-2; 2.5.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom u izreci označenom presudom zbog ogluhe sud je prihvatio tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od na iznos od 10.000,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama na iznos od 10.000,00 tekućim od 15. listopada 2015. do isplate, te zakonske zatezne kamate na iznos od 10.000,00 kn tekuće od 15. listopada...

44
Pž 2541/2019-2; 17.4.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem obustavljen je postupak u ovoj pravnoj stvari. Iz obrazloženja navedenog rješenja u bitnome proizlazi da je tužitelj M. d.o.o. M., prestao postojati uslijed brisanja iz sudskog registra te da su se stekli uvjeti za obustavu postupka na temelju odredbe čl. 215.b st. 1. Zakona o ....

45
Pž 2374/2019-2; 16.4.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim, u izreci označenim rješenjem, prvostupanjski je sud obustavio i zaključio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom J.-G. d.o.o. - u stečaju, Z., OIB ..., MBS ... (točka I. izreke). Točkom II. izreke riješeno je da će se rješenje objaviti na mrežnim stranicama e-Oglasna ploča i nakon pr ....

46
Pž 2384/2019-2; 15.4.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odbačena je prijava tražbine M. M., vlasnika Autobusnog prijevoza i usluga u turizmu „M.-t.“ u iznosu od 168.997,00 kn kao nepravovremena. Protiv ovog rješenja žali se vjerovnik M. M. zbog svih žalbenih razloga iz članka 353. stavka 1. Zakona o parničnom postupku („Na ....

47
Pž 2991/2017-6; 11.4.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-1107/2015-19 od 10. ožujka 2017. prihvaćen je tužbeni zahtjev koji glasi: „I. Utvrđuje se da je tuženik kupnjom s namjenom uvoza i stavljanjem na tržište ukupno 3.024 pari obuće (gumenih klompi) koje su neovlašteno proizvedene prema tužiteljevom diz ...

48
Pž 2196/2019-2; 3.4.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalne službe u Karlovcu poslovni broj St-3529/2016-27 od 14. veljače 2019. privremenom stečajnom upravitelju M. M. iz Z., OIB …, određena je nagrada za poslove obavljene u prethodnom postupku u iznosu od 4.000,00 kn bruto (točka I. izreke rješenja), te...

49
Pž 2149/2019-2; 2.4.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u točki V. podtočka 10. izreke prvostupanjski je sud odbacio prijavu tražbine stečajnog vjerovnika R. D. d.o.o., OIB …, S., u iznosu od 71.396,78 kn od 3. prosinca 2018. kao nepravovremenu. Protiv navedenog rješenja u točki V. podtočka 10. izreke žalbu je podnio navedeni steča ....

50
Pž 4659/2016-5; 25.3.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalne službe u Karlovcu poslovni broj Povrv-1997/2013 od 5. svibnja 2016. u točki 1. izreke tužba je odbačena, u točki 2. izreke ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Vladimira Šerčevića iz Zagreba poslovni broj Ovrv-47 ...

Broj odluke: Pz 4659/2016-5

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a