Poredano po:

Broj dokumenata: 20

1
Usž 153/2020-2; 22.1.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Upravnog suda u Z. poslovni broj: UsI-1821/16-10 od 24. rujna 2019. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak klasa: UP/II-410-18/14-01/867, urbroj: 513-04/15-3 od 20. travnj...

2
Usž 2020/2017-2; 12.9.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom poništeno je rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-18-12-02/36, urbroj: 513-04/13-2 od 30. rujna 2013. i rješenja Ministarstva financija - Porezne uprave, Područnog ureda Z., Ispostave Z., klas...

3
Usž 2021/2017-2; 6.4.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom poništeno je rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-18/12-02/37, urbroj: 513-04/13-02 od 30. rujna 2013. i rješenje Ministarstva financija - Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, Ispostave Zap...

4
Usž 1576/2017-2; 12.10.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/16-01/45, urbroj: 513-04/16-2, od 2. rujna 2016. i rješenja Ministarstva financija Republike Hr...

5
Usž 341/2017-2; 8.6.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/13-01/740, urbroj: 513-04/15-2, od 15. lipnja 2015. Tužitelj je protiv osporene presude podnio ...

6
Usž 1512/2017-2; 24.5.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice za poništavanje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-23/16-01/217, urbroj: 513-04/16-03, od 19. svibnja 2016. te za poništa...

7
Usž 2286/2016-2; 12.10.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom Upravnog suda u O. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/13-01/227, urbroj: 513-04/15-2 od 30. studenog 2015. godine kojim ...

8
Usž-413/16-2; 18.2.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Žalba tužiteljice se odbija i potvrđuje presuda Upravnog suda u Z., poslovni broj: UsI-281/14-25 od 21. rujna 2015.

9
Usž-314/2014-3; 27.11.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom Upravnog suda u Z. poništeno je rješenje tuženika, klasa: UP/II-410-18/11-01/916, urbroj: 513-04/13-2 od 28. lipnja 2013., kao i rješenje Porezne uprave, Područnog ureda Z., Ispostave Z. za građane, klasa: UP/I-410-23/2010-02/54821, urbroj: 513-07-01-06/2011-03 od 14. siječnja 201...

10
Us 10972/2011-4; 10.9.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Financijske policije, Postaje O., klasa: UP/I-470-05/10-10/07, urbroj: 513-19-05-01-11-10 od 21. travnja 2011., kojim je tužitelju, poreznom obvezniku, utvrđen manje...

11
Usž 295/2013-5; 4.4.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom usvojen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Usvaja se tužba T. d.o.o. S. i poništava rješenje tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalne službe za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/09-01/855, urbroj: 513-04/11-2 od 25. ...

12
Us 854/2011-6; 13.2.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja koju je izjavio protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske-Porezne uprave, Područnog ureda K., klasa: UP/I-471-02/08-01/43, urbroj: 513-07-06/08-13, od 23. srpnja 2008. Tim rješenjem tužitelju je utvrđen manje obr...

13
Us-10221/2010-6; 21.3.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Porezne uprave, Područnog ureda Š., Ispostava Š. od 16. rujna 2009. godine, kojim rješenjem je utvrđen tužiteljici ukupni godišnji dohodak za 2006. godinu u iznosu od 876.775,19 kn, godišnja obveza poreza i p...

14
Us-7123/2010-7; 24.1.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Tužitelj je pokrenuo upravni spor protiv rješenja tuženog tijela kojim je odbijena žalba uložena protiv zaključka Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnog ureda K., Ispostave Đ., od 4. prosinca 2019. kojim zaključkom je odbačen tužiteljev zahtjev za obnovu postupka za ...

15
Us-7334/2010-6; 25.10.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Porezne uprave, Područnog ureda S., Ispostave S. od 31. kolovoza 2007. godine kojim rješenjem je tužiteljici za 2006. godinu utvrđen ukupni godišnji dohodak od nesamostalnog rada, priznat osobni odbitak ...

16
Us-12169/2009-4; 15.3.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Porezne uprave, Područnog ureda Z., Ispostave Z. - Č. od 3. rujna 2008., kojim rješenjem je tužitelju za 2006. godinu utvrđen dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalnih djelatnosti, ukupni godišnji d...

17
Us-6486/2009-6; 16.11.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske-Porezne uprave, Područnog ureda Z., Ispostave Z., klasa: UP/I-410-23/2008-02/26359, urbroj: 513-07-13-06/2008-02, od 27. kolovoza 2008. Tim rješenjem tužitelju...

18
Us-6548/2009-6; 13.10.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske-Porezne uprave, Područnog ureda K., Ispostave S., klasa: UP/I-410-23/2008-02/410, urbroj: 513-07-04-05/2008-02, od 21. listopada 2008. Tim rješenjem tužitelj...

19
Us-5675/2008-6; 11.5.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske-Porezne uprave, Područnog ureda S., klasa: UP/I-471-02/06-01/420, urbroj: 513-07-17-07-8, od 4. srpnja 2007. Tim rješenjem tužitelju je utvrđen manje obra...

20
Us-12107/2008-4; 2.3.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske – Porezne uprave, Područnog ureda R., I. R., klasa: UP/I-410-23/2007-02/1067, ur.broj: 513-07-08-08/2007-09, od 6. prosinca 2007., kojim je tužitelju za 2...

Broj odluke: Us-12107/2008-4

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a