Poredano po:

Broj dokumenata: 6

1
Usž 338/2020-2; 5.2.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Upravnog suda u R. poslovni broj: 6 UsI-389/2019-8 od 31. listopada 2019. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak klasa: UP/II-042-01/19-02/1, urbroj: 513-04-19-2 od 23. si...

2
Us-8596/2011-11; 9.1.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem u ponovljenom postupku, odbijena je žalba tužitelja, I. Č. i dr., izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u S.-d. ž., Službe za gospodarstvo, klasa: UPI-310-01/09-01/05, urbroj: 2181-01-01-11-11 od 4. svibnja 2011., kojim je trgovačkom društvu P. z. c. S. d.d. S. dodijelj...

3
Us-12605/2009-4; 13.9.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Financijske policije Postaje O. od 20. travnja 2009., kojim rješenjem je tužitelju obračunata naknada za eksploataciju mineralnih sirovina za razdoblje od 1. siječnja 2003. godine do 10. studenoga 2008. godine ...

4
Us-6936/2005-7; 30.4.2009 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom lokacijskom dozvolom su po zahtjevu investitora tvrtke K. d.d. P. utvrđeni uvjeti za eksploataciju arhitektonsko građevnog kamena na eksploatacijskom polju „K.-s.“ između naselja K. i D.i na području općine K., time da je istom određen oblik i veličina eksploatacijskog polja određenog...

5
Us-8019/2005-8; 12.3.2009 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u S-d županiji, Službe za gospodarstvo, klasa: UPI-310-01/04-01/12, ur.broj: 2181-01-01-05-8 od 8. lipnja 2005., kojim je trgovačkom društvu P….. d.d. S. dodijeljena rudarska koncesija za izvođenje r...

6
Us-7771/1998-6; 21.2.2002 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Z. ž. Grada I. G., Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, klasa: UP/I-363-01/98-01/17, ur.broj: 238-4302/98-1/357 1998/1 od 10. travnja 1998. godine kojim je tužitelju za l...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a