Poredano po:
Povratak na Zakon o ustanovama

Broj dokumenata: 13

1
Usž 1089/2017-2; 9.11.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Ministarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske, klasa: 612-07/15-16/251, urbroj: 517-07-2-1-1-15-4, od 18. kolovoza 2015. (točka 1.) te je odbijen zahtjev tužitelja i zainteresirane osobe za naknadu tr...

2
Usž 464/2017-2; 18.10.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja o imenovanju ravnateljice D. k. „K. k. v.“, S.-m. ž., Gradskog vijeća Grada S., klasa: UP/I-080-03/13-01/06, urbroj: 2176/05-02-13-4, od 18. prosinca 2013. (točka I.) te je odbijen zahtjev tužitelja za naknadu troškova ovog upravno...

3
Usž 1097/2017-2; 13.4.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem prvostupanjskog suda tužba tužitelja je odbačena. Protiv navedenog rješenja tužitelj je podnio žalbu smatrajući da isto nije osnovano na zakonu. Navodi da je u tužbi osporavao odluku Veleučilišta u Š. kojom je Veleučilište objavilo natječaj za izbor dekana a zaprimio je i obavij ...

4
Usž 3453/2016-2; 16.11.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem prvostupanjskog suda tužba tužitelja je odbačena kao nedopuštena. Protiv navedenog rješenja tužitelj je podnio žalbu smatrajući da je rješenje nezakonito. Iznosi da je 25. rujna 2013. primio obavijest o izboru dekana V. u Š., klasa: 112-01-01/13-01/03, urbroj: 2182/1-12/3-1-13-0 ...

5
Usž 1197/2016-2; 6.7.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Ministarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske, klasa: UP/I-112-02/12-01/162, urbroj: 517-01-14-28, od 4. studenog 2014. a rješenjem je odbijen prijedlog tužitelja za izdavanje privreme...

6
Usž 287/2016-2; 25.5.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Upravni sud u S. odbio je tužbeni zahtjev koji glasi: „Tužba se uvažava. Poništava se osporeni akt tuženog tijela klasa: 602-03/12-01/00099, urbroj: 2181-04-02DP-12-2 od 1. listopada 2012. i predmet vraća na ponovni postupak.“ Protiv navedene presude tužitelj je podnio žalbu zbog povrede pravila po ...

7
Usoz-328/13-6; 28.4.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Željka Janjanin, odvjetnica iz Zagreba, Trg Nikole Šubića Zrinskog 2, podnijela je inicijativu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske za ocjenu zakonitosti Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u zvanje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Fakulte...

8
Us-9974/2011-8; 5.6.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela M. M., dipl. arheolog i povjesničar imenovan je ravnateljem Gradskog muzeja B..

9
Usoz-117/2012-15; 12.6.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Dr. sc. Robert Kolundžić doktor med. iz Zagreba podnio je Ustavnom sudu Republike Hrvatske temeljem odredbe članka 38. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 49/02. - pročišćeni tekst) 21. srpnja 2010. godine prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavno...

10
Us-12604/2007-7; 6.4.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba J. P., D. D., B. P. i M. P. iz Z. te R. Š. iz S., izjavljena protiv rješenja Grada Z., Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove, Odjela za upravno pravne poslove, klasa: UP/I-942-01/97-01/679, ur.broj: 251-18-02/105-04-33 od 30. siječnja 2005., kojim je odbij...

11
Us-9815/2006-7; 27.5.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem poništeno je rješenje Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Odsjeka za imovinsko-pravne poslove, klasa: UP/I-942-05/97-01/496, ur.broj: 2181-05-03-05-16 od 28. lipnja 2...

12
Us-9497/2006-9; 11.3.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv djelomičnog rješenja Ureda državne uprave u O-b županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, klasa: UP/I-943-01/97-01/910, ur.broj: 2158-03-04/1-04-22 od 18. ožujka 2004., koj...

13
Us-197/2008-6; 24.2.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela tužiteljica je razriješena dužnosti ravnateljice H. z. z. z., s danom 19. travnja 2007.

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a