Poredano po:
Povratak na Zakon o izvlaštenju

Broj dokumenata: 38

1
Usž 1029/2019-3; 10.4.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijeni su tužbeni zahtjevi prvo i drugo tužitelja, ovdje žalitelja, kojim su tražili poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-943-04/14-01/170, urbroj: 514-04-02-01-01-17-03 od 14. prosinca 2017., i zahtjev drugo žaliteljice za naknadu troškova postupka. Rješenjem t...

2
Usž 1942/2017-3; 6.2.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijeni su tužbeni zahtjevi prvotužitelja i drugo do četvrto tužitelja, ovdje žalitelja, za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-943-04/13-01/203, urbroj: 514-04/01-15-2 od 6. kolovoza 2015., kojim su povodom žalbe svih žalitelja u točki I. poništene točke 7. i 8...

3
Usž 75/2018-2; 11.7.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda u točki I. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-943-06/12-01/20, urbroj: 514-04/01-14-03 od 24. studenog 2014. te je u točki II. presude naloženo tužitelju da zainteresiranoj A. O. nadoknadi troškove upravnog spora u visini ...

4
Usž 1580/2018-4; 4.7.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u S., poslovni broj: UsIizv-6/16-20 od 8. studenoga 2017., točkom 1. izreke, odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo, klasa: UP/II-944-07/13-01/35, urbroj: 514-04/0...

5
Usž 889/2016-8; 25.10.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, ovdje žalitelja i I. S. i dr., protiv rješenja tuženika donesenog u ponovljenom postupku, klasa: UP/II-943-06/11-01/5, urbroj: 514-04-02-01-01-13-8 od 3. srpnja 2013., kojim je odbijena žalba žalitelja i zainteresiranih V. O. i dr.,...

6
Usž 687/2014-5; 22.3.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Citiranom presudom prvostupanjskog upravnog suda pod točkom I. izreke poništeno je rješenje tuženika, klasa: UP/II-943-04/09-01/403, urbroj: 514-03-02-03/10-11-2 od 7. ožujka 2011. Pod točkom II. izreke poništena je točka 3. rješenja Ureda državne uprave u Z. ž., Služba za imovinsko-pravne poslove, ...

7
Usž 3279/2016-2; 16.3.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Točkom I. izreke presude Upravnog suda u R., poslovni broj: UsI-1005/14-11 od 26. kolovoza 2016., odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenje rješenja Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo, klasa: UP/II-943-05/12-01/13, urbroj: 514-04-02-1...

8
Usž 3849/2016-2; 15.3.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-943-04/13-01/304, urbroj: 514-04/01-15-02 od 28. siječnja 2015. kojim je poništeno rješenje Ureda državne uprave u Z. ž., Službe za imovinsko-pravne poslove, Ispostava D. S., klasa: ...

9
Usž 3095/2016-3; 23.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u S. povodom tužbe Grada Š. u točki I. poništeno je rješenje tuženika, klasa: UP/II-944-07/14-01/23, urbroj: 514-04/01-14-02 od 21. srpnja 2014., u točki II. je poništeno rješenje Ureda državne uprave u Š.-k. ž., Službe za imovinsko-pravne i zajedničke poslove, klasa: UP/I-943...

10
Usž 2325/2016-2; 9.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio poništenje točke 2. rješenja tuženika, klasa: UP/II-943-04/10-01/125, urbroj: 514-04/02-01-01-13-02 od 16. prosinca 2013. i točke 9. rješenja Ureda državne uprave u P.-g. ž., Službe za imovinsko-pravne poslove, klasa:...

11
Usž 2326/2016-2; 25.1.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporavanom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-943-04/10-01/174, urbroj: 514-04/01-14-04 od 3. siječnja 2014. te rješenja Ureda državne uprave u P.-g. ž., Službe za imovinsko-pravne poslove, Ispostava V., klasa: U...

12
Usž-2358/15-2; 8.1.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Z. od 9. srpnja 2015. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo, klasa: UP/II-943-06/11-01/45, urbroj: 514-04/1-13-2 od 12. prosinca 2013. Navedenim rješenjem...

13
Usž-1228/15-2; 28.10.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika od 15. rujna 2014. kojim su odbijene žalbe tužitelja i D. Z. iz C. izjavljene protiv dopunskog rješenja Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, Pododsjeka za imovinsko-pravne poslove i...

14
Usž-1705/15-2; 21.10.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Odbija se žalba i potvrđuje presude Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-1466/14 od 11. lipnja 2015.

15
Usž 1232/2015-2; 15.9.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbija se tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja tuženika, klasa: UP/II-944-07/12-01/28, urbroj: 514-04-02-01-01-12-2 od 28. prosinca 2012. i rješenja Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službe za imovinsko-pravne poslove, Ispostave...

16
Us-9725/2011-7; 23.10.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: užitelj je podnio tužbu ovom Sudu protiv rješenja tuženog Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo, klasa: UP/II-943-05/10-01/20, urbroj: 514-02-02-03/8-11-2 od 4. svibnja 2011., kojim je odbijena njegova žalba izjavljena protiv rješenja Gradskog ured...

17
Us-10483/2010-7; 14.11.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Tužiteljica je podnijela tužbu ovom Sudu protiv rješenja tuženog Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, klasa: UP/II-944-07/09-01/55, urbroj: 514-03-10-2 od 7. srpnja 2010., kojim je odbijena njena žalba izjavljena protiv zaključka Ureda državne uprave u S.-d. ž., Službe za imovinsko-pravne...

18
Us-6503/2008-5; 18.5.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv zaključka Ureda državne uprave u S-d. županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Odsjeka za imovinsko-pravne poslove, klasa: UPI-944-07/05-01/16, ur.broj: 2181-05-03-05-02 o...

19
Us-6918/2007-5; 29.10.2009 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Tužitelji su podnijeli tužbu zbog šutnje uprave navodeći da je u Općinskom zavodu za komunalne poslove, urbanizam i vodoprivredu Općine K. vođen postupak za određivanje naknade za deposedirano zemljište po zahtjevu S.K. i to za k.č.br. …. k.o. K. Budući da je S.K. u međuvremenu preminula, tužit...

Broj odluke: Us-6918/2007-5

20
Us-868/2008-2; 21.2.2008 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Broj:-Us-868/2008-2 Upravni sud Republike Hrvatske u upravnom sporu tužitelja V. i V.Ž. iz Z., zastupanih po odvjetnici V.Ž. iz Z., protiv rješenja tuženog Ministarstva pravosuđa, klasa: UP/II-943-04/06-01/183, ur.broj: 514-03-07/10-07-2 od 24.li

21
UpSRH Us 4292/1997; 6.5.1998 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "U postupku je utvrđeno, i nije sporno da je rješenje o eksproprijaciji od 4. listopada 1948., pobliže označeno u osporenom rješenju, ukinuto od Vrhovnog suda NRH povodom zahtjeva za zaštitu zakonitos ...

22
UpSRH Us 9655/1997; 4.3.1998 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Prema odredbi članka 48. stavka 2. Zakona o izvlaštenju ("Narodne novine", broj 9/94. i 34/94.), na zahtjev prijašnjeg vlasnika poništit će se i pravomoćno rješenje o eksproprijaciji, a zahtjev riješ ...

23
UpSRH Us 5780/1996; 28.1.1998 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Prema odredbi članka 48., stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Narodne novine", broj 9/94. i 35/94.) na zahtjev prijašnjeg vlasnika poništit će se i pravomoćno rješenje o eksproprijaciji i zahtjev riješi ...

24
UpSRH Us 3254/1996; 14.1.1998 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Prema odredbi članka 46. Zakona o izvlaštenju ("Narodne novine", broj: 9/94. i 35/94.) odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na započete postupke eksproprijacije u kojima nije, do stupanja na snagu ovo ...

25
UpSRH Us 8774/1995; 17.12.1997 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Odredbom članka 47. stavak 1. Zakona o izvlaštenju propisano je da će se odredbe ovog zakona glede određivanja naknade za izvlaštene nekretnine odgovarajuće primijeniti i u slučajevima kada je izvlaš ...

26
UpSRH Us 1840/1997; 17.12.1997 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Odredbe o poništavanju pravomoćnog rješenja o eksproprijaciji koja je izvršena na temelju propisa o eksproprijaciji koji su bili na snazi do 22. ožujka 1978. godine, što je ovdje slučaj jer je ekspro ...

27
UpSRH Us 5989/1996; 15.5.1997 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Sud prihvaća stajalište tuženog tijela izloženo u obrazloženju osporenog rješenja i nalazi da je to tijelo pravilno odbilo zahtjev tužitelja za ponovno utvrđivanje i isplatu naknade za nekretnine koj ...

28
UpSRH Us 7541/1995; 20.11.1996 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Prema odredbi članka 48. stavak 2. Zakona o izvlaštenju, na zahtjev prijašnjeg vlasnika poništit će se i pravomoćno rješenje o eksproprijaciji i zahtjev riješiti prema odredbama ovog Zakona ako je ek ...

29
UpSRH Us 8945/1995; 14.11.1996 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Iz podataka u spisu predmeta dostavljenog sudu uz odgovor na tužbu vidljivo je da je tužitelju naknada za njegove eksproprirane nekretnine određena sporazumom o naknadi, zaključenim dana 12. listopad ...

30
UpSRH Us 7659/1995; 24.10.1996 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Odredbom članka 46. Zakona o izvlaštenju propisano je da se odredbe ovog Zakona primjenjuju na započete postupke eksproprijacije u kojima nije, do stupanja na snagu ovoga Zakona, doneseno konačno rje ...

31
UpSRH Us 5460/1995; 25.9.1996 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Prema rješenju o eksproprijaciji grada Z., općine Č. od 8. prosinca 1980., potpuno se ekspropriraju u korist društvenog vlasništva, a za potrebe Zavoda za izgradnju grada, radi pripreme uređenja zeml ...

32
UpSRH Us 2034/1996; 22.8.1996 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Prvostupanjsko tijelo izrazilo je u svom zaključku shvaćanje da se odredbe članka 47. stavka 1. Zakona o izvlaštenju glede određivanja naknade mogu primijeniti samo ako se radi o izvlaštenom zemljišt ...

33
UpSRH Us 5739/1995; 8.5.1996 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Prema odredbi članka 48. stavku 3. Zakona o izvlaštenju, na zahtjev prijašnjeg vlasnika poništit će se i pravomoćno rješenje o eksproprijaciji i zahtjev riješiti prema odredbama ovoga Zakona (članak ...

34
UpSRH Us 4521/1995; 3.4.1996 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Prema odredbi članka 48. stavak 2. Zakona o izvlaštenju, na zahtjev prijašnjih vlasnika poništit će se i pravomoćno rješenje o eksproprijaciji i zahtjev riješiti prema odredbama ovoga Zakona ako je e ...

35
UpSRH Us 2478/1995; 13.3.1996 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Prema odredbi članka 48. stavka 2. Zakona o izvlaštenju, na zahtjev prijašnjeg vlasnika poništit će se i pravomoćno rješenje o eksproprijaciji i zahtjev riješiti prema odredbama ovoga Zakona ako je e ...

36
UpSRH Us 3670/1995; 25.2.1996 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Prema odredbi članka 48. stavka 3. Zakona o izvlaštenju, na zahtjev prijašnjeg vlasnika poništit će se pravomoćno rješenje o eksproprijaciji i zahtjev riješiti prema odredbama ovoga Zakona (članak 31 ...

37
UpSRH Us 8017/1994; 21.6.1995 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Prema članku 8. Zakona o izvlaštenju, za izvlaštenu nekretninu vlasniku pripada naknada u visini tržišne vrijednosti nekretnine, a to je prema članku 33. stavku 2. istoga Zakona vrijednost izražena u ...

38
UpSRH Us 1297/1995; 17.5.1995 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Prema odredbi članka 46. Zakona o izvlaštenju, odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na započete postupke eksproprijacije u kojima nije, do stupanja na snagu ovoga Zakona, doneseno konačno rješenje i p ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a