Poredano po:

Broj dokumenata: 2

1
Us-7330/2011-4; 22.5.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba K. od 1. prosinca 2010. godine, kojim rješenjem je odbijen zahtjev tužitelju za priznavanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti.

2
Us-3261/2007-11; 6.4.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: U ovom predmetu broj: Us-3261/2007 vodi se spor po tužbi tužitelja K. G. iz K., protiv rješenja tuženog tijela klasa: UP/I-041-02/07-01/3, ur. broj: 326-321/07-33, od 16. ožujka 2007. U predmetu broj: Us-4275/2007 vodi se spor po tužbi tužitelja M. M. iz Z., protiv istog rješenja tuženog tijela klas...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a