Poredano po:
Povratak na Zakon o najmu stanova

Broj dokumenata: 7

1
Usž 1054/2018-2; 12.4.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljica, ovdje žaliteljica, protiv rješenja tuženika, klasa: UP/II-363-03/16-01/30, urbroj: 2103/1-09-16-2 od 6. rujna 2016., kojim je odbijena žalba žaliteljica izjavljena protiv rješenja Grada B., Upravnog odjela za komunalnu djelatnost ...

2
Usž 106/2017-2; 15.3.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Upravnog suda u S. odbačena je tužba tužitelja protiv odluke o stjecanju uvjeta za sklapanje ugovora o najmu stana, klasa: 371-09/16-01/5, urbroj: 512M3-020103-16-2 od 23. rujna 2016., pozivom na odredbu članka 30. stavak 1. točka 7. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10....

3
Us-11855/2006-12; 24.9.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja G. Z., Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove, Odjela za upravno pravne poslove Prvog područnog odsjeka, klasa: UP/I-942-01/97-02/08, ur. broj: 251-18-02/203-04-43 od 3. prosinca 2004., kojim je u obnovljenom post...

4
Us-13608/2006-6; 16.9.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem je povodom žalbe Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i žalbe tužiteljice, poništeno djelomično rješenje G. Z., Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove, Odjela za upravnopravne poslove, Središnjeg odsjeka, klasa: UP/I-942-01/97-01/163, ur.broj: 251-18-02/109-04-38 od ...

5
Us-2267/2005-7; 4.6.2009 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja G.Z., Gradskog sekretarijata za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, promet i veze Područnog ureda Prvostupanjskog liječničkog povjerenstva, klasa: UP/I-371-02/91-01/29, ur.broj: 251-05-15-92-07 od 30. lipnja 200...

6
Us-7997/2005-4; 5.12.2008 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijene su žalbe tužiteljice te D.S., M.S., P.S. i P.S., svi iz K., izjavljene protiv rješenja Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, Uprave za prognanike, povratnike i izbjeglice, Regionalnog ureda O., klasa: UP/I-019-06/04-14/01034625, ur.broj: 530-11-10-04-1 od ...

Broj odluke: Us-7997/2005-4

7
UpSRH Us 10261/1997; 25.2.1999 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Prema odredbi članka 125. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), upravni postupak smatra se pokrenutim čim je nadležno tijelo izvršilo ma koju radnju u cilju vođenja ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a