Poredano po:

Broj dokumenata: 1

1
Usž 3692/2018-3; 30.1.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda, točkom I. izreke, odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: 823-02/17-03/02, URBROJ: 543-01-09-02/17-17-2 od 30. listopada 2017. (treba stajati: KLASA: UP/I-823-02/17-03/02, URBROJ: 543-01-09-02/17-17-1 od 13. studenoga 2017. jer je sud počinio...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a