Poredano po:

Broj dokumenata: 13

1
Usž-1016/17-2; 6.7.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u D.-n. županiji, Službe za opću upravu i društvene djelatnosti, Ispostave M., klasa: UP/I-223-02/15-07/13, urbroj: 2117-06/10-15-2, od 21. svibnja 2015., kojim je na temelju članka 36. Zakona o ...

2
Us-4432/2011-8; 20.11.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Centra za socijalnu skrb Z. od 7. prosinca 2009., kojim rješenjem je R. P. iz Z. stavljen pod skrbništvo kao osoba djelomično lišena poslovne sposobnosti, a dužnost skrbnika preuzeo je neposredno Centar te u tu...

3
Us-13162/2011-11; 10.4.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Centra za socijalnu skrb Z., klasa: 552-02/11-08/2, urbroj: 381-119-09/12-11-2 od 6. travnja 2011. kojim je odbačen zahtjev tužitelja za naknadu troškova zastupanja koje je imao kao privremeni zastupnik R....

4
Us-7397/2011-6; 13.2.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Centra za socijalnu skrb R., klasa: UP/I-552-02/08-01/533, urbroj: 2170-20-05/10-10-16 od 6. kolovoza 2010., kojim je odlučeno da se tužitelj, kao osoba djelomično lišena poslovne sposobnosti pravomoćnim rješen...

5
Us-4034/2011-8; 6.2.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Centra za socijalnu skrb V. G. od 23. studenog 2010. godine, kojim rješenjem je tužitelju imenovan posebni skrbnik radi zastupanja u postupku lišenja poslovne sposobnosti koji se vodi pred Općinskim sudom u V. G., a ...

6
Us-10468/2011-7; 9.1.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja D. B. izjavljena protiv rješenja Policijske uprave Z., Policijske postaje Z., broj: 511-19-37/9-UP/I-2/109-2010 od 29. ožujka 2011., kojim je odbijen njegov zahtjev za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji u Republici...

7
Us-3541/2011-4; 20.2.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, Policijske postaje Hvar, broj: 511-12-26-Up/I-2/78-10 od 15. rujna 2010. kojim je odbijen zahtjev za izdavanje odobren...

8
Us-8572/2010-5; 11.10.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela poništeno je rješenje Centra za socijalnu skrb B. od 24. rujna 2009. godine, te je odbijen zahtjev tužiteljice za priznavanje prava na privremeno uzdržavanje maloljetnom sinu D. P., rođenom 13. lipnja 1991. godine, za razdoblje od 10. siječnja 2006. do 31. pro...

9
Us-4290/2011-6; 11.10.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Centra za socijalnu skrb B. od 22. rujna 2010. godine, kojim rješenjem je odbijen zahtjev tužiteljice za priznavanje prava na privremeno uzdržavanje njenog sina D. P., rođenog 13. lipnja 1991. godine kao neos...

10
Us-11763/2009-5; 9.5.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv zaključka Centra za socijalnu skrb K. od 11. studenog 2007. godine kojim je zaključkom obustavljen postupak za imenovanje posebnog skrbnika pokrenut po službenoj dužnosti a povodom obavijesti Općinskog suda u K. os...

11
Us-10456/2009-5; 29.2.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem je povodom žalbe tužitelja poništeno je rješenje Centra za socijalnu skrb Z., klasa: UP/I-552-02/08-06/96,urbroj: 381-116-03/03-08-15 od 27. kolovoza 2008., kojim je odbačena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja istog prvostupanjskog tijela klasa: UP/I-552-02/08-06/96,...

12
Us-4810/2009-5; 14.4.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Centra za socijalnu skrb Zagreb, Ured M. od 14. ožujka 2008. godine, kojim rješenjem je odlučeno da se tužitelju kao skrbniku štićenika D. V. ne odobri zaključenje ugovora o doživotnom uzdržavanju u ime štićeni...

13
Us-361/2006-6; 19.2.2009 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Djelomičnim rješenjem Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove G. Z., Odjela za upravnopravne poslove, Središnjeg odsjeka, klasa: UP/I-942-01/97-01/916, ur.broj: 251-18-02/103-00-23 od 20. listopada 2000. godine u točki 1. izreke tužiteljici se daje u vlasništvo (vraća) odgovarajući suvlasnič...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a