Poredano po:

Broj dokumenata: 157

1
Usoz-125/16-5; 28.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Udruženje obrtnika Pula, Ceh graditeljstva podnijelo je ovom Sudu obavijest na temelju odredbe članka 83. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 20/10., 143/12., 152/14. i 94/16. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, dalje: ZUS), radi pokretanja po službenoj dužnosti ocje...

2
Usž 3061/2016-2; 4.1.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice, ovdje žaliteljice, protiv rješenja tuženika, klasa: UP/II-350-05/12-06/93, urbroj: 531-05-2-2-1-12-2 od 19. rujna 2012. kojim su odbijene žalbe žaliteljice i M. J. iz S. izjavljene protiv rješenja G. S., Upravnog odj...

3
Uss-151/13-8; 20.8.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba A. G. izjavljena protiv lokacijske dozvole S.-d. ž., Upravnog odjela za prostorno uređenje, Ispostave M., klasa: UP/I-350-05/08-01/168, urbroj: 2181/1-14-03-09-38 od 1. prosinca 2009. kojom su po zahtjevu investitora M. i L. U. iz D. utvrđeni uvjeti za rekonstru...

4
Us-9833/2011-5; 23.1.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom odlukom odbijen je zahtjev tužitelja za obavljanje djelatnosti skupljanja primarne ambalaže na području Republike Hrvatske.

5
Us-10217/2011-4; 19.12.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja S.-d. ž., Upravnog odjela za prostorno uređenje, S., klasa: UP/I-350-05/11-01/57, urbroj: 2181/1-11-11-02 od 31. ožujka 2011. godine kojim rješenjem je odbačen prijedlog tužitelja za obnovu postupka izdavanja l...

6
Us-227/2011-4; 28.11.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv zaključka o dozvoli izvršenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove, Sektora inspekcijskog nadzora, Odjela inspekcijskog nadzora, Područne jedinice u R., klasa: UP/I-362-02/0...

7
Us-3290/2011-4; 23.10.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja S.-d. ž., Upravnog odjela za prostorno uređenje, Ispostava M., klasa: UP/I-361-05/09-05/12, urbroj: 2181/1-14-03-09-6/SS od 9. rujna 2009., kojim je odbijen zahtjev tužitelja za izdavanje uporabne dozvole za iz...

8
Us-2498/2010-6; 17.10.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv zaključka P.-g. ž., Grada R., Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, klasa: UP/I-361-03/08-02/2, urbroj: 2170/01-13-02-09-20 od 3. travnja 2009., kojim se odbacuje prijedlog tužitel...

9
Us-5895/2011-12; 17.10.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja K. i R. I., J. V. te L. L. iz S. izjavljena protiv lokacijske dozvole S.-m. ž., Grada S., Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, klasa: UP/I-350-05/08-01/28, urbroj: 2176/05-07-02/2-11-40 od 27. siječnja 2011. godine, koj...

10
Us-1687/2011-4; 17.10.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela se, povodom žalbe tužitelja, poništava točka 2. zaključka Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove, Područne jedinice u Z., klasa: UP/I-362-02/05-02/665, urbroj: 531-07-1-19-07-42 od 20. lipnja 2007, dok se u...

11
Us-8081/2011-6; 3.10.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove, Odjela inspekcijskog nadzora, Područne jedinice u P. za područje I. ž., Odsjeka inspekcijskog nadzora gradnje, klasa: UP/I-36...

12
Us-7262/2011-7; 25.9.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Z. ž., Grada V. G., Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, klasa: UP/I-361-03/2008-001/00047, urbroj: 238-33-09/0070-2010-9 od 3. prosinca 2010. kojim je odbijen zahtjev tužitelja za izdavanje građevinske dozv...

13
Us-475/2011-6; 18.9.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja S.-d. ž., Grada S., Upravnog odjela za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, klasa: UP-I-361-03/08-01/136, urbroj: 2181/1-03-03/16-10-2 od 21. svibnja 2010. kojim je odbijen zahtjev tužitelja za izdavanje izmjene i dopu...

14
Us-8167/2011-8; 19.6.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužiteljice protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove, Odjela inspekcijskog nadzora, Područne jedinice u S. za područje S.-d. ž., Odsjeka inspekcijskog nadzora u S. za ostalo područje S.-d. ...

15
Us-1722/2011-4; 24.4.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je u ponovljenom postupku žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja P.-g. ž., Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostave K., klasa: UP/I-361-03/10-03/130, urbroj: 2170/1-07-04/8-10-3 od 2. studenog 2010., kojim je odbijen zahtjev tužiteljice za izda...

16
Us-13606/2010-6; 9.1.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem je u izvršenju presude ovog Suda Us-6831/05-4 od 16. travnja 2009. odbijena žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove, Područne jedinice, Odjela inspekcijskog nadzora u P. za...

17
Us-13607/2010-6; 9.1.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem je u izvršenju presude ovog Suda Us-11055/2005-4 od 16. travnja 2009. odbijena žalba tužiteljice izjavljena protiv zaključka Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove, Područne jedinice - Odjela inspekcijskog nadzora u P. za...

18
Us-10601/2010-7; 14.11.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je u ponovljenom postupku žalba tužiteljice izjavljena protiv građevinske dozvole Grada R., Upravnog odjela za izdavanje akata vezanih za gradnju, klasa: UP/I-361-03/08-01/64, urbroj: 2171-01-6/10-13 od 23. travnja 2010. kojim je investitoru A. P. iz R. dozvoljena rekon...

19
Us-10968/2010-5; 7.11.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske, Uprave za inspekcijske poslove, Odjela inspekcijskog nadzora, Područne jedinice u S. za područje S.-d. ž., Odsjeka inspekcijskog nadzo...

20
Us-10969/2010-5; 7.11.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske, Uprave za inspekcijske poslove, Odjela inspekcijskog nadzora, Područne jedinice u S. za područje S.-d. ž., Odsjeka inspekcijskog nadzo...

21
Us-10607/2010-4; 26.9.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv zaključka Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske, Uprave za inspekcijske poslove, Odjela inspekcijskog nadzora, Područne jedinice u Z., klasa: UP/I-362-02/08-02/2219, urbroj: 531-07-1...

22
Us-10582/2010-4; 5.9.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem je u ponovljenom postupku odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove, Odjela inspekcijskog nadzora, Područne jedinice u S. za područje S.-d. ž., Odsjeka inspekcijskog n...

23
Us-12136/2009-4; 13.6.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja S.-d. županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, Ispostave V., klasa: UP/I-361-01/08-01/12, urbroj: 2181/1-14-09-08-2 od 17. srpnja 2008., kojim je odbijen zahtjev tužiteljice za izdavanje izmjene i dopune građevinske...

24
Us-4951/2010-8; 6.6.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem je u ponovljenom postupku odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv građevinske dozvole Ureda državne uprave u K. županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostave D. R., klasa: UP/I-361-03/06-01/12, urbroj: 2133-08...

25
Us-9766/2009-6; 25.4.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove, Sektora inspekcijskog nadzora, Odjela inspekcijskog nadzora, Područne jedinice u R., klasa: UP/I-362-02/07-02/02616, urbr...

26
Us-11379/2009-6; 28.3.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem je povodom žalbe S. T. iz Z. poništena građevna dozvola K.-z. županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju klasa: UP/I-361-03/09-01/68, urbroj: 2140/1-07-06-09-6 od 18. svibnja 2009. kojom je po zahtjevu tužitelja kao investitora odobrena rekonstrukcija - dograd...

27
Us-8426/2010-4; 22.3.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja P-g. županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava O., klasa: UP/I-361-03/08-08/5, urbroj: 2170/1-07-06/3-09-08 od 9. rujna 2009., kojim je odbijen zahtjev tužitelja za izdavanje građevinske doz...

28
Us-10385/2010-6; 22.3.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja P-g. županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava O., klasa: UP/I-361-03/08-08/4, urbroj: 2170/1-07-06/3-10-09, kojim je odbijen zahtjev tužitelja za izdavanje građevne dozvole za izgradnju vi...

29
Us-10969/2009-4; 22.3.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbačena je žalba tužiteljice izjavljena protiv Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove, Sektora inspekcijskog nadzora, Odjela inspekcijskog nadzora, Područne jedinice u R., radi nedonošenja rješenja u predmetu bespra...

30
Us-10828/2009-4; 29.2.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Š-k. županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, klasa: UP/I-361-03/04-01/492, urbroj: 2182/1-16-09-8 od 23. travnja 2009., kojim je odbijen zahtjev tužitelja za izdavanje građevinske dozvole za rekonstruk...

31
Us-9303/2009-5; 8.2.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske, Uprave za inspekcijske poslove, Odjela inspekcijskog nadzora, Područne jedinice u Z. za područje Grada Z. i Z. županije, UJ S., klasa: UP...

32
Us-9372/2009-7; 8.2.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske, Uprave za inspekcijske poslove, Odjela inspekcijskog nadzora, Područne jedinice u Z., Odsjeka inspekcijskog nadzora u Z. za područje Grada ...

33
Us-8566/2010-4; 18.1.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv zaključka Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove, Sektora nadzora građevinske inspekcije, Odjela inspekcijskog nadzora, Područne jedinice u Z. za područje Z. ž., Odsjeka ...

34
Us-11653/2010-4; 18.1.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv zaključka Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove, Sektora nadzora građevinske inspekcije, Odjela inspekcijskog nadzora, Područne jedinice u Z. za područje Z. ž., Odsjeka ...

35
Us-8792/2009-4; 18.1.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove, Odjela inspekcijskog nadzora, Područne jedinice u S. za područje S.-d. ž., Odsjeka inspekcijskog nadzora u S. za ostalo p...

36
Us-8923/2009-4; 18.1.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove, Sektora inspekcijskog nadzora, Odjela inspekcijskog nadzora, Područne jedinice u Z., klasa: UP/I-362-02/07-02/1247, urbro...

37
Us-8924/2009-4; 18.1.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove, Sektora inspekcijskog nadzora, Odjela inspekcijskog nadzora, Područne jedinice u Z., klasa: UP/I-362-02/08-02/3176, urbro...

38
Us-9025/2009-8; 18.1.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske, Uprave za inspekcijske poslove, Područne jedinice – Odjela inspekcijskog nadzora u Z., klasa: UP/I-362-02/07-02/2127, urbroj: 531-07-1-7-2-...

39
Us-4864/2008-4; 12.10.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske, Uprave za inspekcijske poslove, Odjela inspekcijskog nadzora, Područne jedinice u Zagrebu, klasa: UP/I-362-02/07-02/142, urbroj: 531-0...

40
Us-9167/2008-4; 14.9.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske, Uprave za inspekcijske poslove, Odjela inspekcijskog nadzora, Područne jedinice u S. za područje S-d. županije, Odsjeka inspekcijskog ...

41
Us-9169/2008-4; 14.9.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske, Uprave za inspekcijske poslove, Sektora inspekcijskog nadzora, Odjela inspekcijskog nadzora, Područne jedinice u R., klasa: UP/I-362...

42
Us-9344/2008-5; 7.7.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske, Uprave za inspekcijske poslove, Odjela inspekcijskog nadzora, Područne jedinice u Z., klasa: UP/I-362-02/07-02/2437, urbroj: 531-07-1-...

43
Us-9345/2008-5; 7.7.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske, Uprave za inspekcijske poslove, Odjela inspekcijskog nadzora, Područne jedinice u Z., klasa: UP/I-362-02/07-02/2438, urbroj: 531-07-1-7-2-0...

44
Us-4458/2008-4; 15.6.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove, Odjela inspekcijskog nadzora, Područne jedinice u Z. za područje Grada Z. i Z. županije, Odsjeka inspekcijskog nadzora gr...

45
Us-3503/2008-5; 15.6.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove, Odjela inspekcijskog nadzora, Područne jedinice u Z., klasa: UP/I-362-02/07-02/1004, urbroj: 531-07-1-19-07-4 od 26. ožuj...

46
Us-3628/2008-4; 8.6.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove, Područne jedinice u K., klasa: UP/I-362-02/07-02/2115, urbroj: 531-07-1-8-07-2 od 6. lipnja 2007., kojim je naređeno tužitel...

47
Us-3504/2008-4; 8.6.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove, Odjela inspekcijskog nadzora, Područne jedinice u S. za područje S.-d. županije, Odsjeka inspekcijskog nadzora u S. za os...

48
Us-3505/2008-4; 8.6.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske, Uprave za inspekcijske poslove, Odjela inspekcijskog nadzora, Područne jedinice u S. za područje S.-d. županije, Odsjeka inspekcijskog nadz...

49
Us-3506/2008-4; 8.6.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove, Odjela inspekcijskog nadzora, Područne jedinice u S. za područje S.-d. županije, Odsjeka inspekcijskog nadzora u S. za ostalo...

50
Us-3508/2008-5; 8.6.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove, Sektora inspekcijskog nadzora, Odjela inspekcijskog nadzora, Područne jedinice u G., klasa: UP/I-362-02/06-02/2428, urbro...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a