Poredano po:

Broj dokumenata: 22

1
Usž 2423/2018-2; 5.12.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u S. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenjem rješenja tuženika, klasa: UP/II-471-02/13-01/491, urbroj: 513-04-15-21 od 17. travnja 2015. kao i rješenja Porezne uprave, Područnog ureda S., klasa. UP/I-471-02/13-01/105, urbroj: 513-07-17-13-01 od 23. travnja 2013. i ...

2
Usž 2829/2017-2; 15.5.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Z. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II-471-02/13-01/659, urbroj: 513-04-13-3 od 25. studenog 2013. godine, kao i zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora. Protiv označene presude tužitelj je podnio žalbu iz svih razl ...

3
Usž 1406/2017-2; 15.5.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u O. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika klasa: 410-01/16-01/134, urbroj: 538-06-1-1-1/056-16-4 od 20. svibnja 2016. godine. Protiv označene presude tužitelj je podnio žalbu radi pogrešne primjene materijalnog prava. Prvostupanjski sud se u presudi, obr ...

4
Usž 1651/2017-3; 10.1.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice, ovdje žaliteljice, protiv rješenja tuženika, klasa: UP/II-363-01/14-01/195, urbroj: 2198/1-07/2-14-2 od 9. rujna 2014., kojim je povodom žalbe zainteresiranog, Ministarstva obrane RH, Uprave za materijalne resurse, Sektora za nekr...

5
Usž 1693/2017-2; 12.10.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/12-01/960, urbroj: 513-04/15-02, od 23. ožujka 2015. Protiv navedene presude tužitelj je podni ...

6
Usž 1041/2017-2; 4.10.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom poništeno je rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/13-01/765, urbroj: 513-04-13-2, od 19. prosinca 2013. (točka I.) i porezno rješenje Ministarstva financija Republike Hrvats...

7
Usž 1032/2017-2; 14.6.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-10/11-01/6, urbroj: 513-04/14-2, od 26. veljače 2014. i rješenja Ministarstva financija-Porezne up...

8
Usž 338/2017-2; 7.4.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev kojim se traži poništenje rješenja tuženika od 18. prosinca 2014. Navedenim rješenjem odbijena je žalba izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja od 19. siječnja 2012., kojim rješenjem je utvrđeno da tužitelj postaje obveznikom plaćanja poreza ...

9
Usž 2414/2015-2; 3.3.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u R., poslovni broj: 8 UsI-47/15-13 od 20. listopada 2015., odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/12-01/441, urbroj: 513-04/14-02 od 28. studen...

10
Us-7518/11-5; 26.2.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnog ureda Č., klasa: UP/I-471-02/08-01/91, urbroj: 513-07-20-030/09-09 od 15. siječnja 2009. Navedenim prvostupanjskim rješenjem tužitel...

11
Us-8903/11-7; 26.2.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske - Porezne uprave, Područnog ureda S., klasa: UP/I-471-02/11-01/25, urbroj: 513-07-17-11-01 od 15. veljače 2011. Navedenim prvostupanjskim rješenjem tužitelju j...

12
Us 728/2011-4; 27.11.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja koju je izjavio protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske-Porezne uprave, Područnog ureda S., klasa: UP/I-471-02/09-01/110, urbroj: 513-07-17-10-07, od 12. ožujka 2010. Tim rješenjem tužitelju je utvrđen manje ob...

13
Us 1130/2011-9; 27.11.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja koju je izjavio protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske-Porezne uprave, Područnog ureda Š., klasa: UP/I-471-02/08-01/47, urbroj: 513-07-15-08-13, od 2. rujna 2008. Tim rješenjem tužitelju je utvrđen manje obrač...

14
Us 9236/2011-4; 30.9.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Z., klasa: UP/I-471-02/10-01/662, urbroj: 513-07-01-11-06 od 4. ožujka 2011. Citiranim prvostupanjskim rješenjem tužitelju je utvrđena obveza poreza i dru...

15
Us 6655/2011-6; 21.8.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda R., klasa: UP/I-471-02/10-01/392, urbroj: 513-07-08/10-1 od 20. prosinca 2010., kojim se tužitelju nalaže uplatiti manje obračunani porez na dodanu vrijed...

16
Us-12739/2011-4; 29.5.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Financijske policije, Postaje O. od 26. srpnja 2011., kojim rješenjem je tužitelju utvrđen manje obračunati porez na dodanu vrijednost za razdoblje od 1. siječnja 2009...

17
Us 855/2011-10; 28.5.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja koju je izjavio protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske-Porezne uprave, Područnog ureda R., klasa: UP/I-471-02/10-01/42, urbroj: 513-07-08/10-01, od 5. ožujka 2010. Tim rješenjem tužitelju je utvrđen manje obra...

18
Us-9057/2010-5; 11.12.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja koju je izjavio protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske - Porezne uprave, Područnog ureda R., klasa: UP/I-471-02/10-01/51, urbroj: 513-07-08/10-1, od 22. ožujka 2010.

19
Us-10809/2010-9; 21.2.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Financijske policije, Postaje Z. od 17. svibnja 2010. godine, kojim rješenjem su tužitelju utvrđene manje obračunate porezne obveze navedene u izreci tog prvostupanjskog rješenja.

20
Us-14377/2009-7; 24.5.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Područne uprave Područnog ureda O. od 18. prosinca 2006. godine kojim rješenjem je tužitelju za razdoblje od 1. siječnja 2005. godine do 31. prosinca 2005. godine utvrđen manje obračunati porez na dodanu v...

21
Us 558/2010-7; 23.11.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela u točki 1. izreke rješenja odbačena je žalba žalitelja L.-R. d.o.o. iz Z. kao nepravodobna, u točki 2. izreke rješenja žalba tužitelja odbijena je kao neosnovana, a u točki 3. izreke rješenja odbijen je u cijelosti zahtjev tužitelja za naknadom troškova žalbenog po...

22
Us-8189/2008-4; 10.3.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Porezne uprave, Područnog ureda O. od 28. veljače 2008. godine, kojim rješenjem je tužitelju utvrđen manje obračunati porez na dobit za 2006. godinu u iznosu od 6.367.888,40 kn, manje obračunati porez na dodanu...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a