Poredano po:

Broj dokumenata: 5

1
Uss-229/2013-2; 14.11.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Tužitelj se obratio tužbom ovome Sudu radi šutnje administracije te naveo da tuženo tijelo nije u zakonskom roku donijelo rješenje o njegovom zahtjevu od 26. srpnja 2007. godine, koje rješenje je požurivao 4. rujna 2007. godine, izjavio je žalbu 21. rujna 2007. godine, te ponovno požurivao 3. prosin...

2
Us-11774/2009-21; 26.1.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbačen je zahtjev tužitelja za izdavanje dozvola za obavljanje prijevoza putnika na međunarodnoj autobusnoj liniji Z. - Z.

3
Us-11752/2006-4; 24.9.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Državnog inspektorata, Područne jedinice R., Odsjeka za nadzor u području prometa, robe i usluga, klasa: UP/I-336-02/06-01/65, ur.broj: 556-12-02-06-3 od 6. srpnja 2006. Tim je rješenjem tužitelju zabranjeno obavljanje d...

4
Us-12569/2007-4; 21.1.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Tužitelj je pokrenuo upravni spor u smislu odredbe članka 26. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj: 53/91, 9/92 i 77/92) navodeći kako tuženo tijelo nije postupilo po njegovom zahtjevu kojim je tražio otklanjanje nezakonitosti u primjeni ovlasti i prava proizašlih iz Zakona o po...

5
Us-13887/2006-10; 21.1.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Lidije Rostaš Beroš kao predsjednice vijeća, Jasminke Jenjić i mr. sc. Mirjane Juričić kao članica vijeća, te višeg sudskog savjetnika Srđana Papića kao zapisničara, u upravnom sporu tužitelja Fanike Vešligaj iz Đurmanca i Branka Kunštek...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a