Poredano po:

Broj dokumenata: 2

1
Us-10218/2009-4; 28.11.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvu i lovno gospodarstvo, klasa: UP/I-112-01/09-01/6, urbroj: 2186/1-07/1-09-3 od 9. srpnja 2009. godine, kojim je odbijen zahtjev tužitelja, stručnog referent...

2
Us-6335/2007-5; 2.12.2009 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom odlukom tuženog tijela proglašena je ništavom odluka povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu S. B., klasa: 021-03/07-01/23, ur. broj: 2178/01-07-07-1, od 2. travnja 2007., o imenovanju ravnateljice ustanove Dječji vrtić I. B. M., S. B., te je proglašen ništavim sav provedeni postupak ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a