Poredano po:

Broj dokumenata: 1

1
Us-13695/2009-4; 28.11.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Točkom I. izreke citiranog rješenja tuženog tijela utvrđeno je da tužitelj nije postupio po točki II. rješenja tuženog tijela o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti, klasa: UP/I- 041-02/08-03/17, urbroj: 326-112-09-4 od 19. ožujka 2009., odnosno da nije postupilo po nalogu da kao odgovorni osig...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a