Poredano po:

Broj dokumenata: 18

1
Usž 4363/2018-2; 19.12.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Z. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika klasa: UP/I-451-04/14-10/06, urbroj: 326-01-770-771-14-2 od 24. prosinca 2014. godine kao i zahtjev za naknadom troškova upravnog spora. Protiv označene presude tužitelj je podnio žalbu iz ...

2
Usž 4166/2016-2; 11.1.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Upravnog suda u Z., poslovni broj: UsI-1700/16-4 od 18. studenog 2016. odbačena je tužba tužitelja izjavljena protiv rješenja tuženika Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga klasa: UP/I-976-04/15-02/03, urbroj: 326-01-770-771-16-12 od 27. svibnja 2016. kojim se utvrđuje da je za d...

3
Usž 3634/2016-2; 11.1.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem Upravnog suda u Z., poslovni broj: UsI-1004/16-6 od 26. srpnja 2016. odbačena je tužba tužitelja podnesena protiv rješenja tuženika Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, klasa: UP/I-976-02/16-02/01, urbroj: 326-01-770-772-16-8, od 4. ožujka 2016., kojim je M. H. iz Z.,...

4
Us-4244/2010-4; 14.11.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela utvrđeno je, u točki I. izreke, da je za društvo Y. d.o.o. iz Z., dana 21. listopada 2002. godine, stjecanjem 3.103 dionice s pravom glasa društva X. d.d. P. nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje društva X. d.d. iz P. Točkom II. izreke rješenja naložen...

5
Us-8653/2011-11; 13.11.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela naloženo je tužitelju da u roku od 90 (devedeset) dana od dana primitka ovog rješenja: osobama na čijim se računima vrijednosnih papira u sustavu S. d.d. na dan 23. prosinca 2010. bile ubilježene dionice društva Y. d.d. K., isplati iznos od 89,32 kn po svakoj ...

6
Us-8797/2011-5; 13.11.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela naloženo je društvu X. d.d. Z., da u roku od 90 dana od dana primitka ovog rješenja, osobama na čijim se računima vrijednosnih papira u sustavu S. d.d. na dan 23. prosinca 2010. godine bile ubilježene dionice društva Y. d.d. K., isplati iznos od 89,32 kn po sv...

7
Us-8798/2011-4; 13.11.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela obustavlja se upravni postupak odobrenja objavljivanja ponude za preuzimanje društva Y. d.d. K., pokrenut povodom zahtjeva društva X. d.d. Z., za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje društva Y. d.d. K.

8
Us-5284/2010-5; 22.8.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Tužitelj je osporio uvodno naznačeno rješenje tuženog tijela kojim utvrđeno, u točki 1. izreke, da je za tužitelje M. K. iz R., M. K. iz M., D. K. iz S., I. P. iz Z., D. R. iz Z., V. P. iz Z., i P. B. iz Š., temeljem zajedničkog djelovanja, dana 15. srpnja 2008. nastala obveza objavljivanja ponude z...

9
Us-4243/2010-14; 22.8.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog utvrđeno je u točki 1. izreke, da je za tužitelje M. K. iz R., M. K. iz M., D. K. iz S., I. P. iz Z., D. R. iz Z., V. P. iz Z., i P. B. iz Š., temeljem zajedničkog djelovanja, nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje društva X. d.d. iz R., te im je, točkom 2. iz...

10
Us-11349/2010-4; 22.8.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Tužitelj je osporio uvodno naznačeno rješenje tuženog tijela kojim je odbijen njegov prijedlog za obnovom postupka u predmetu utvrđivanja obveze objavljivanja ponude za preuzimanje društva X. d.d. R., okončanog rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz Zagreba, klasa: UP/I-451-04/...

11
Us-3256/2010-4; 25.7.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Rješenjem tužene je odbijen tužiteljev prijedlog za odgodu pravnih učinaka rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga klasa: UP/I-451-04/08-10/25, urbroj: 326- 111-09-16 od 29. listopada 2009. do konačne odluke Upravnog suda Republike Hrvatske u predmetu poslovni broj: Us-13291/09.

12
Us-3257/2010-4; 25.7.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Zaključkom tužene je odbačen tužiteljev prijedlog za obnovu postupka okončanog rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga klasa: UP/I-451-04/08-10/25, urbroj: 326-111-09-16 od 29. listopada 2009.

13
Us-4697/2010-8; 23.5.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Točkom I. osporenog rješenja utvrđuje se da je za društvo X. d.o.o., M. Lj. i društvo I. d.o.o, stjecajem 6100 dionica društva E. d.d. Z., dana 19. svibnja 2008., nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje tog društva. Točkom II. nalaže se društvu X. d.o.o. Z., M. Lj., i društvu I. d.o.o., d...

14
Us-13291/2009-6; 7.12.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Rješenjem tužene je pod točkom I. izreke je utvrđeno da je tužitelj 29. prosinca 2006. stjecanjem 81.152 redovne dionice s pravom glasa dioničkog društva L. N. d.d. nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje tog društva. Pod točkom II. se tužitelju nalaže da u roku od 30 dana podnese tuženoj...

15
Us-8098/2009-11; 13.6.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Točkom I osporenog rješenja utvrđuje se da je za G. O., O. M., O. M. D., O. L. i trgovačko društvo N. L. d.o.o., dana 14. lipnja 2007. godine nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje društva L. R. H. d.d. iz O.

16
Us-13943/2010-4; 22.2.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbacuje se prijedlog tužitelja M. R. od 6. listopada 2010. godine za obnovu postupka u kojem je 16. rujna 2010. godine doneseno rješenje, klasa: UP/I-451-04/10-10/11, ur.broj: 326-321/10-58.

17
Us-11272/2010-5; 22.2.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem utvrđuje se da je za A. P. iz Z., M. R. iz Z., B. L. iz Z. i I. P. iz Z., a koji djeluju zajednički, dana 7. listopada 2009. godine nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje dioničkog društva B. ... d.d., Z., pa im je naloženo u roku od 30 dana od dana konačnosti ovog rj...

18
Us-7615/2009-6; 19.5.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Tužitelji su podnijeli ovome Sudu pojedinačne tužbe protiv istog osporenog rješenja i to Ž. V. dana 19. lipnja 2009. koja je zavedena pod brojem Us-7615/2009, T. G. d.o.o. dana 23. lipnja 2009. koja je zavedena pod brojem: Us-7702/2009 i B. M. dana 23. lipnja 2009. koja je zavedena pod brojem Us-770...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a