Poredano po:

Broj dokumenata: 230

1
Usoz-38/19-9; 28.2.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr. sc. Inge Vezmar Barlek predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Mire Kovačić, Dijane Vidović i Senke Orlić Zaninović članica vijeća, te sudske savjetnice Tatjane Ilić zapisničarke, u povodu zahtjeva V. V. iz N., i ...

2
Usž 2520/2018-3; 15.5.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, ovdje žalitelja, kojim je tražio poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-350-05/16-08/60, urbroj: 531-05-2-2-16-2 od 10. svibnja 2016., kojim je odbijena žalba žalitelja izjavljena protiv rješenja Grada S., Upravnog odj...

3
Usž 2518/2018-3; 6.2.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, ovdje žalitelja, za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-03/14-03/170, urbroj: 531-05-2-2-14-3 od 9. rujna 2014., kojim je u točki I. ispravljeno rješenje o uvjetima građenja S.-d. ž., Upravnog odjela za prostorno uređenje...

4
Usoz-45/18-4; 29.11.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Jasmina Radetić iz Supetra, koju zastupa opunomoćenica Srećka Cvitanović, odvjetnica u Supetru, Hrvatskih velikana 4b, podnijela je ovom sudu obavijest kojom predlaže da Sud na temelju odredbe članka 83. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine« 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. - ...

5
Usž 905/2018-2; 31.10.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, ovdje žalitelja, protiv rješenja tuženika, klasa: UP/II-350-05/15-02/139, urbroj: 531-05-2-2-1-15-4 od 17. studenog 2015., kojim je odbijena žalba žalitelja zbog šutnje administracije jer nakon što je rješenjem tuženika klasa: UP/II...

6
Usž 248/2018-2; 7.3.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, ovdje žalitelja, protiv rješenja tuženika, klasa: UP/II-362-02/13-21/772, urbroj: 531-07-2-2-15-14 od 30. lipnja 2015., kojim je odbijena žalba žalitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva graditeljstva prostornog uređenja, Upr...

7
Usoz-74/16-7; 28.2.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelj je podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 5/09.) u kojem navodi da pri donošenju ovog Prostornog plana nije poštovan zakonom propisani postupak za donošenje. Ističe da je Zaključ...

8
Usž 3796/2016-2; 20.9.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u S. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, ovdje žalitelja, za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-03/14-03/246, urbroj: 531-05-2-2-14-3 od 16. listopada 2014.,kojim je odbijena žalba žalitelja izjavljena protiv 3. Izmjene i dopune rješenja Ž. S.-d., Upravnog odjela...

9
Usoz-160/15-7; 4.7.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Zainteresirana javnost grada Buzeta Inicijativa »Pravo na čisti grad« Buzet podnijela je zahtjev za ocjenu zakonitosti Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za područje gospodarske namjene - proizvodne Mala Huba 2 (»Službene novine grada Buzeta« br. 11/14. dalje u tekstu: ...

10
Usž 4000/2016-2; 4.5.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika KLASA: UP/II-361-03/15-03/29, URBROJ: 531-05-2-2-15-2 od 25. ožujka 2015., kojim je odbijena žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja o uvjetima građenja Š.-k. ž., Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, klasa...

11
Usž 893/2017-2; 26.4.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-362-02/14-21/260, urbroj: 531-07-2-2-15-3 od 16. lipnja 2015. kojim je odbijena žalba tužitelja protiv rješenja Uprave za inspekcijske poslove, Sektora građevinske inspekcije, Pod...

12
Usž 899/2017-2; 26.4.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem prvostupanjskog suda odbačena je tužba tužitelja, kojom su tužitelji zahtijevali poništenje rješenja tuženika klasa: UP/I-362-02/12-02/2552, urbroj: 531-07-1-23-12-02 kojim rješenjem je investitorima i graditeljima u tom spisu E. M. i N. M. iz D., U. P. 7 naređeno ukloniti građev...

13
Usž 867/2017-2; 26.4.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-362-02/14-21/89, urbroj: 531-07-2-2-15-3 od 9. veljače 2015. kojim je odbijena žalba tužitelja protiv rješenja Uprave za inspekcijske poslove, Sektora građevinske inspekcije, Podr...

14
Usž 3344/2016-2; 13.4.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenje rješenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske klasa: UP/II-350-05/14-08/58, urbroj: 531-05-2-2-14-2 od 17. prosinca 2014., a kojim rješenjem je odbijena ...

15
Usž 3791/2016-2; 12.4.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, ovdje žalitelja, za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-350-05/14-02/58, urbroj: 531-05-2-2-14-2 od 14. svibnja 2014., kojim je odbijena žalba žalitelja izjavljena protiv lokacijske dozvole D.-n. ž., Upravnog odjela za prosto...

16
Usž 3143/2016-2; 23.3.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-361-03/13-03/283, URBROJ: 531-05-2-2-1-13-2 od 5. prosinca 2012. i rješenja o uvjetima građenja I. ž., Upravnog djela za prostorno uređenje i gradnju, Odsjeka za prostorno u...

17
Usž 2274/2016-2; 22.3.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži poništenje rješenja tuženika, klasa: U/II-362-02/14-21/61, urbroj: 531-07-2-2-1-14-3 od 27. ožujka 2014. i rješenja Uprave za inspekcijske poslove, Sektora građevinske inspekcije, Područne jedinice u P. - Službe I. ž., Odj...

18
Usž 2398/2016-2; 22.3.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužiteljica traži poništenje rješenja tuženika, klasa: U/II-361-03/14-03/140, urbroj: 531-05-2-2-14-2 od 24. lipnja 2014., kojim je odbijena žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja S.-d. ž., Grada T., Upravnog odjela za prostorno pl...

19
Usž 1785/2016-2; 22.3.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-350-05/14-02/78, urbroj: 531-05-2-2-1-14-2 od 16. travnja 2014. i rješenja Grada P., Upravnog odjela za prostorno uređenje, Odsjeka za gradnju, klasa: UP/I-350-05/13-01/144, u...

20
Usž 3140/2016-2; 22.3.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi poništenja rješenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske, klasa: UP/II-361-03/13-03/204, urbroj: 531-05-2-2-1-13-3 od 18. rujna 2013., kojim je odbijena žalba tužitelja protiv rješenja o uvjet...

21
Usž 2327/2016-2; 15.3.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-350-05/13-02/301, urbroj: 531-05-2-2-1-13-2 od 30. listopada 2013., kojim je odbijena žalba tužitelja protiv rješenja Istarske županije, Grada Pule, Upravnog odjela za prostorno u...

22
Usž 3056/2016-2; 8.3.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-350-05/12-02/213, URBROJ: 531-05-2-2-1-12-2 od 13. prosinca 2012. kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv lokacijske dozvole S.-d. ž., Upravnog odjela za prostorno uređenje, Ispostave O., KLASA:...

23
Usoz-73/16-11; 28.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: U predmetu poslovni broj Usž-368/16 tužiteljice Ljudmile Matejaš iz Krapine, A. Šenoe 9, zastupane po opunomoćenici Miljenki Plazić, odvjetnici u Krapini, Sv. Galovića 2a, protiv tuženika Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, uz sud...

24
Usž 3488/2016-2; 9.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Uprave za prostorno uređenje, klasa: UP/I-350-05/14-01/38, urbroj: 531-05-14-02 od 12. svibnja 2014. godine, kao i da se odbije zahtjev zainteresi...

25
Usž 440/2017-2; 9.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-362-02/14-21/17, urbroj: 531-07-2-2-15-3 od 30. siječnja 2015. i rješenja Uprave za inspekcijske poslove, Sektora građevinske inspekcije, Područne jedinice u P.-Služ...

26
Usž 2871/2016-2; 9.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim su tužitelji tražili poništavanje rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-04/14-03/23, urbroj: 531-05-2-2-14-2 od 27. svibnja 2014. Ovim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Z. ž., Grada V. G., Upravnog odjela za ...

27
Usž 2391/2016-2; 1.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Navedenom prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim tužitelji traže poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-350-05/11-02/788, urbroj: 531-04-1-2-12-2 od 29. ožujka 2012., kojim rješenjem je odbijena žalba tužitelja protiv rješenja S.-d. ž., Grada S., Upravnog odjela ...

28
Usž 1915/2016-2; 18.1.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporavanom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-03/15-03/30, urbroj: 531-05-2-2-15-2 od 30. ožujka 2015., kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja o uvjetima građenja Z. ž., Upravnog odjela za proved...

29
Usž 3260/2016-2; 11.1.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelji traže poništenje rješenja tuženika klasa: UP-II-932-07/13-07/506, urbroj: 541-03-02-02/1-14-2 od 11. travnja 2014. i rješenja Državne geodetske uprave Republike Hrvatske, Područnog ureda za katastar R., Odjela za katastar ...

30
Usž 3061/2016-2; 4.1.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice, ovdje žaliteljice, protiv rješenja tuženika, klasa: UP/II-350-05/12-06/93, urbroj: 531-05-2-2-1-12-2 od 19. rujna 2012. kojim su odbijene žalbe žaliteljice i M. J. iz S. izjavljene protiv rješenja G. S., Upravnog odj...

31
Usž 2295/2016-2; 14.12.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske, klasa: UP/II-361-04/14-0373, urbroj: 531-05-2-2-14-2 od 20. ožujka 2014. godine kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv...

32
Usž 1357/2016-2; 10.11.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijena je tužba tužitelja, ovdje žalitelja, protiv rješenja tuženika, klasa: UP/II-362-02/13-21/671, urbroj: 531-07-2-2-1-14-3 od 2. siječnja 2014. i rješenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH, Uprave za inspekcijske poslove, Sektora građevinske insp...

33
Usž 786/2016-2; 6.7.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja (ovdje žalitelja) za poništenje rješenja tuženika, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH, klasa: UP/II-361-05/12-16/22, urbroj: 531-05-2-2-1-13-2 od 18. veljače 2013. i za poništenje prvostupanjskog rješenja Grada D., U...

34
Usoz-35/16-5; 13.6.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske podnijelo je ovom Sudu zahtjev za ocjenu zakonitosti odredbe članka 44a. stavka 2. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika (»Službeni glasnik Grada Dubrovnika«, broj 3/14. - dalje u tekst...

35
Usž 815/2016-2; 23.3.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-03/4-03/331, urbroj: 531-05-2-2-15-2/HS od 25. veljače 2015., rješenja S.-d. ž., Upravnog odjela za prostorno uređenje, Ispostave T., klasa: UP/I-361-03/13-34/0112, urbroj: 218...

36
Usž 364/2016-2; 10.3.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-05/13-13/3, urbroj: 531-05-2-2-1-13-2 od 16. rujna 2013. i rješenje Grada S., Upravnog odjela za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjeka za prostorno uređenje ...

37
Usž 2154/2015-2; 10.3.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporavanom presudom Upravnog suda u O. od 24. rujna 2015. godine odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II-361-03/13-02/71, urbroj: 531-05-2-2-1-14-5 od 30. siječnja 2014. i rješenja Z. županije, Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređ...

38
Usž 2354/2015-2; 10.3.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom od 9. srpnja 2015. godine pod točkom 1. izreke odbijen je tužbeni zahtjev za poništenjem rješenja tuženika - Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske, Uprave za prostorno uređenje, klasa: UP/I-350-05/13-01/35, urbroj: 531-05-13-2 od 11. ožujka 2013...

39
Usž 1966/2015-2; 2.3.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim su tužitelji tražili poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II-350-05/11-02/627, urbroj: 531-05-2-2-1-13-2 od 23. travnja 2013. i poništenje lokacijske dozvole izdane od Grada Z., Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, gr...

40
Usž 2028/2015-2; 2.3.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužiteljica tražila poništenje rješenja tuženika i prvostupanjskog tijela kojim je tužiteljici naloženo uklanjanje metalnog stubišta postavljenog na javnu površinu na čestici zemljišta 2421 ko. D. (put) u vlasnosti Grada D., odnosno d...

41
Usž 1898/2015-2; 10.2.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u O., poslovni broj: UsI-575/15-7 od 31. kolovoza 2015., odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske, klasa UP/II-361-03/13-03/224, urbroj: 531-05-2-2-1-13-2 od 16. rujna 2013. kojim je odbij...

42
Usž 107/2016-2; 10.2.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio da se poništi rješenje tuženika, klasa: UP/II-362-02/13-21/694, urbroj: 531-07-2-2-1-14-3 od 8. siječnja 2014. Ovim rješenjem tužitelju je naređeno da ukloni građevine izgrađene na kč.br. 2505/20 k.o. K. koje je izgradio b ...

43
Usž 1621/2015-2; 13.1.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-350-05/12-02/208, urbroj: 531-05-2-2-1-13-2 od 12. veljače 2013. i vraćanje predmeta na ponovni postupak. Ovim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenj ...

44
Uss-151/13-8; 20.8.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba A. G. izjavljena protiv lokacijske dozvole S.-d. ž., Upravnog odjela za prostorno uređenje, Ispostave M., klasa: UP/I-350-05/08-01/168, urbroj: 2181/1-14-03-09-38 od 1. prosinca 2009. kojom su po zahtjevu investitora M. i L. U. iz D. utvrđeni uvjeti za rekonstru...

45
Us-8373/11-7; 22.1.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u P.-g. ž., Službe za gospodarstvo, Ispostave M. L., klasa: UP/I-330-04/11-01/11, urbroj: 2170-11-01-11-7 DM od 6. svibnja 2011. Navedenim prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog tuž...

46
Us 7606/2011-4; 24.7.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u K.-k. ž., Službe za gospodarstvo i imovinsko pravne poslove, klasa: UP/I-330-05/11-01/25, urbroj: 2137-02-11-1 od 2. ožujka 2011. godine, kojim je utvrđeno da je tužitelj prestao ispunjav...

47
Us 11830/2011-13; 24.7.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv lokacijske dozvole izdane od Grada D., Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, klasa: UP/I-350-05/09-01/144, urbroj: 2117/01-15-11-56 od 9. veljače 2011. godine povodom zahtje...

48
Us 9055/2011-10; 18.6.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Z. ž. Grada V. G., Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, klasa: UP/I-350-05/2010-001/67, urbroj: 238-33-09/0030-2011-19 od 22. travnja 2011., kojim je odbijen zahtjev tužitelja za izdavanje lokacijske dozvole...

49
Us 9338/2011-4; 12.6.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Grada Z., Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjela za graditeljstvo, Središnjeg odsjeka za graditeljstvo, klasa: UP/I-361-03/2011-006/28, urbroj: 251-13-22/121-2...

50
Us 9737/2011-7; 12.6.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja o uvjetima građenja Grada Z., Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjela za graditeljstvo, Četvrtog područnog odsjeka za graditeljstvo, klasa: UP/I-361-03/2009-0...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a