Poredano po:

Broj dokumenata: 1

1
Usž 3071/2017-2; 11.7.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporavanom presudom poništeno je rješenje tuženika, klasa: UP/II-471-01/15-01/708, urbroj: 513-04/16-2 od 28. veljače 2016. i rješenje Ministarstva financija, Carinske uprave, Područnog carinskog ureda Z., Carinski ured Z. II, klasa: UP/I-471-01/15-11/212, urbroj: 513-02-3020/9-15-3 od 13. kolovoza...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a