Poredano po:

Broj dokumenata: 9

1
Usž 1232/2016-2; 25.5.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za ponišavanjem rješenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske, klasa: UP/II-102-02/13-01/948, urbroj: 524-03-02-01/3-14-2, od 30. siječnja 2014. Tužitelj je protiv osporene presude podnio žalbu zbog pogrešno i nepot ...

2
Usž 2411/2015-2; 21.1.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom poništava se rješenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske, klasa: UP/II-102-03/14-01/224, urbroj: 524-03-02-01/9-14-3 od 22. travnja 2014. (točka I.) i rješenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda S. B., klasa: UP/I-102-05/08-0...

3
Us 11901/2011-8; 27.11.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je kao neosnovana žalba tužiteljice koju je izjavila protiv rješenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe O., klasa: UP/I-102-05/03-01/4039, urbroj: 2158-25-67/1-11-39, od 29. ožujka 2011. o pravu na novčanu naknadu. Tim rješenjem utvrđeno je...

4
Us 5065/2011-4; 24.9.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe S., klasa: UP/I-102-05/09-01/7556, urbroj: 2181-34-67/1-10-08 od 26. studenoga 2010. kao neosnovana. Prvostupanjskim rješenjem utvrđeno je da tužitelju prestaje pravo na novč...

5
Us 9538/2011-4; 17.7.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je kao neosnovana žalba tužitelja koju je izjavio protiv rješenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe R., klasa: UP/I-102-05/06-01/3240, urbroj: 2170-35-67/2-11-10, od 31. svibnja 2011., a kojim je odbijen zahtjev tužitelja za priznavanje pr...

6
Us-10791/2011-4; 4.6.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbačena je, kao nepravodobna, žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Područnog ureda u Krapini, klasa: UP/I-503-05/11-01/12, urbroj: 338-02-13-11-14 od 11. kolovoza 2011. godine.

7
Us-7330/2011-4; 22.5.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba K. od 1. prosinca 2010. godine, kojim rješenjem je odbijen zahtjev tužitelju za priznavanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti.

8
Us-4799/2011-4; 24.10.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba V. od 19. studenoga 2010. godine, kojim rješenjem je tužitelju utvrđeno pravo na novčanu naknadu u trajanju od 450 dana počevši od 30. listopada 2010. godine d...

9
Us-12680/2009-4; 16.2.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Z. od 23. srpnja 2009. godine, kojim rješenjem je odbijen zahtjev tužitelja za priznavanje prava na novčanu naknadu s obrazloženjem da ne ispunjava uvjete...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a