Poredano po:

Broj dokumenata: 3

1
Usž 411/2019-2; 27.5.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, KLASA: UP/II-602-02/18-07/00009, URBROJ: 533-08-180003 od 18. lipnja 2018. i rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Samostalnog sekto...

2
Usž 174/2020-2; 12.2.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio poništenje rješenje tuženika, UP/II-602-02/19-06/00035, urbroj: 533-06-19-0002 od 20. srpnja 2019., kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u V.-p. ž., Službe za društvene djelatnosti, ...

3
Usž 2355/2016-2; 21.12.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Osijeku odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za usvajanje tužbe i poništavanje rješenja tuženika Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, klasa: UP/II-034-02/15-01/368, urbroj: 354-01/15-21 od 4. prosinca 2015. Protiv označene presude tužitelj je podnio žalbu iz ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a