Poredano po:
Povratak na Zakon o radu (2009)

Broj dokumenata: 8

1
Usž 1214/2017-2; 13.4.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio poništenje rješenja tuženika Odbora za državnu službu, klasa: UP/II-112-07/14-01/1077, urbroj: 566-01/01-16-5, od 24. ožujka 2016. Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješe ...

2
Usž 2286/2016-2; 12.10.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom Upravnog suda u O. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/13-01/227, urbroj: 513-04/15-2 od 30. studenog 2015. godine kojim ...

3
Usž 2966/2016-2; 28.9.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/13-01/127, urbroj: 513-04-15-2, od 24. travnja 2015. godine. Protiv naveden ...

4
Usž 1197/2016-2; 6.7.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Ministarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske, klasa: UP/I-112-02/12-01/162, urbroj: 517-01-14-28, od 4. studenog 2014. a rješenjem je odbijen prijedlog tužitelja za izdavanje privreme...

5
Us 1038/2011-4; 15.5.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem tuženog tijela odbijena je kao neosnovana žalba tužitelja, koju je izjavio protiv rješenja pročelnice Ureda župana V.-p. ž., klasa: UP/I-112-01/10-01/53, urbroj: 2189/1-05/2-10-1, od 24. listopada 2010. Tim rješenjem utvrđeno je da je namještenik J. A. M., ovdje tužitelj, po dono...

6
Us-7099/2011-5; 13.2.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja inspektorice rada Državnog inspektorata Republike Hrvatske, Područna jedinica Z., Odjela za nadzor u području radnih odnosa i zaštite na radu, Odsjeka za nadzor u području radnih odnosa od 5. travnja 2011., kojim rje...

7
Us 5336/2011-4; 22.1.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja koju je izjavio na rješenje Ministarstva financija, Porezne uprave, Središnjeg ureda, klasa: UP/I-112-01/10-01/455, urbroj: 513-07-21-10/10-2, od 16. prosinca 2010. Tim rješenjem tužitelj, diplomirani ekonomist s ostvarenim radnim stažem...

8
Us-10349/2010-6; 17.1.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca od 1. srpnja 2010. godine kao neosnovana.

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a