Poredano po:

Broj dokumenata: 7

1
Usž 3370/2018-3; 15.5.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, ovdje žalitelja, kojim je tražio poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-325-08/17-01/220, urbroj: 517-17-2 od 10. srpnja 2017., kojim je odbijena žalba žalitelja izjavljena protiv rješenja H. v., Vodnogospodarskog odje...

2
Usž 3880/2016-2; 11.7.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev radi oglašavanja ništavim i radi poništenja rješenja tuženika I. ž., Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju, klasa: UP/II-363-05/14-01/01, urbroj: 2163/1-18-08/3-14-4,...

3
Usž 1504/2018-2; 8.6.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, ovdje žalitelja, protiv rješenja tuženika, klasa: UP/II-325-08/14-01/1037, urbroj: 517-16-2 od 23. studenog 2016., kojim je odbijena žalba žalitelja izjavljena protiv rješenja H. v., Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju S., ...

4
Usž 3454/2016-2; 4.1.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, ovdje žalitelja za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-325-08/14-01/402, urbroj: 525-12/1449-15-14 od 18. prosinca 2015. kojim je odbijena žalba žalitelja protiv rješenja H. v. V. g. i. z. m. s. „Z. - Z. p.“ klasa: UP/I-325-0...

5
Usž-768/15-2; 2.9.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio poništenje rješenja tuženika

6
Us 10281/2011-4; 17.7.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Tuženo je tijelo osporenim rješenjem odbilo žalbu tužitelja izjavljenu protiv rješenja H. v., klasa: 325-08/10-20/0738, urbroj: 374-3303-2-10 od 4. studenog 2010. godine kojim je tužitelju utvrđena obveza plaćanja naknade za uređenje voda kao korisniku stambenog prostora površine 140,38 m2 u mjese...

7
Us-2478/2011-4; 24.4.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja H. v. V. za slivno područje Grada Z., klasa: UP/I-325-08/08-01/0026158, urbroj: 374-25-2-09-2 od 2. veljače 2009., kojim je tužitelju za gradnju stambene građevine na lokaciji Z., U. G. na k.č. 48 k.o. M., utvrđena obveza pla...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a