Poredano po:

Broj dokumenata: 6

1
Usoz-38/20-6; 22.2.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga Suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Dijane Vidović, Senke Orlić-Zaninović i Blanše Turić, članova vijeća te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u postupku ocjene zakonito...

2
Usoz-11/19-7; 28.6.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelj zahtjeva navodi da je svojom odlukom klasa: 023-05/19-01/8, urbroj. 515-05-02-02/1-19-2 od 29. siječnja 2019. obustavio od primjene Odluku o plaći općinskog načelnika Općine N. V., klasa: 120-01/17-01/02, urbroj: 2137/22-17-1 - dalje: Odluka, koju je Općinsko vijeće Općine N. V. don...

3
Usoz-88/17-9; 30.1.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Lenko Salečić, Viljan Didović i Marela Baničević podnijeli su ovom Sudu obavijest da na temelju odredbe članka 83. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine« 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje: ZUS) po službenoj dužnosti pokrene postupak ocjene zakonitosti Odluke o mjerili...

4
Usoz-90/17-7; 30.1.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Lenko Salečić, Viljan Didović i Marela Baničević podnijeli su ovom Sudu obavijest da na temelju odredbe članka 83. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine« 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje: ZUS) po službenoj dužnosti pokrene postupak ocjene zakonitosti Odluke o mjerili...

5
Usoz-58/14-5; 27.11.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Ministarstvo uprave na temelju članka 82. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) podnijelo je zahtjev za ocjenu zakonitosti članaka 2., 7., 8., 9. i 10. članka 11. osim točke 3. stavka 1., te član...

6
Usoz-57/14-6; 27.2.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Ministarstvo uprave na temelju članka 82. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) podnijelo je zahtjev za ocjenu zakonitosti Pravilnika o dopunama Pravilnika o načinu evidencije i kontrole ra...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a