Poredano po:

Broj dokumenata: 16

1
Usž 1101/2019-2; 4.4.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenjem rješenja tuženika klasa: UP/II-423-01/17-02/43, urbroj: 513-04/17-2 od 25. rujna 2017. godine, kao i zahtjev za naknadom troškova upravnog spora kao neosnovan. Protiv označene presude tužitelji su podnijeli žalbu zb ....

2
Usž 1965/2018-2; 28.3.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Z. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II-423-01/15-01/483, urbroj: 513-04/15-3 od 3. studenoga 2015. godine kao i rješenja Financijske agencije, Regionalnog centra Z., Nagodbenog vijeća HR02, klasa: UP/I/110/07/15-01/7855, urbroj: ...

3
Usž 1904/2018-2; 9.5.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Z. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, UP/II-423-01/15-01/486, urbroj: 513-04/15-3 od 5. studenog 2015., odbijen je zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora u iznosu od 6.250,00 kuna i troškova sudske pristojbe, te mu je naloženo da zainte...

4
Usž 1298/2017-2; 9.11.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev radi oglašavanja ništavim, podredno poništenja rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-423-01/15-01/342, urbroj: 513-04/15-2, od 29. lipnja 2015. i rješenja Financijske age...

5
Usž 343/2017-2; 24.5.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-423-01/13-01/912, urbroj: 513-04/13-2, od 6. studenog 2013. Tužitelj je protiv osporene presude podnio žalbu ...

6
Usž 3642/2016-2; 16.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja radi poništenja rješenja tuženika klasa: UP/II-423-01/14-01/494, urbroj: 513-04/14-2 od 24. srpnja 2014. godine kao i zahtjev za naknadu troškova upravnog spora. Tim je rješenjem odbijena žalba tužitelja izjavljen ...

7
Usž 3872/2016-2; 25.1.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-423-01/14-01/736, urbroj: 513-04/14-2, od 9. prosinca 2014. Tužitelj je protiv osporene presude podnio dvije ...

8
Usž 3120/2016-2; 19.1.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem prvostupanjskog suda tužba tužitelja je odbačena te je odbijen zahtjev tužitelja za nadoknadu troška upravnog spora. Protiv navedenog rješenja tužitelj je podnio žalbu iz svih žalbenih razloga, navodeći da sud nije odlučio o cjelokupnom tužbenom zahtjevu jer je odbacio tužbu sam ...

9
Usž 1229/2016-2; 17.11.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Z. odbijen je, pod točkom 1., tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, Z., klasa: UP/II-423-01/14-01/301, urbroj: 513-04/14-2 od 29. travnja 2014., dok je točkom 2. izreke pre...

10
Usž 2284/2016-3; 19.10.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, klasa: UP/II-034-02/15-01/853, urbroj: 354-01/15-9 od 29. prosinca 2015. godine. Tim je rješenjem poništena Odluka o odabiru naručitelja H. v., Z. k ...

11
UsII-52/2013-10; 3.5.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom odlukom tuženika trgovačko društvo Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Savska cesta 32, određuje se operaterom sa značajnom tržišnom snagom na tržištu započinjanja (originacije) poziva iz javnih komunikacijskih mreža koje se pruža na fiksnoj lokaciji (točka I izreke odluke), trgovačkom društvu H...

12
Usž-2482/15-2; 13.1.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Z., točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-423-01/13-01/154, urbroj: 513-04/13-2 od 30. travnja 2013., a točkom II. odbijen zahtjev za naknadu troškova ...

13
UsII-51/13-14; 28.11.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Borisa Markovića, predsjednika vijeća, Sanje Štefan i Blanše Turić, članica vijeća, te Biserke Cerovski, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d. iz Zagreba, Roberta Frangeša Mihanovića 9, kojeg zas...

14
UsII-81/13-10; 19.11.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom odlukom tuženika točkom I. određen je tužitelj trgovačko društvo Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Savka cesta 32 operatorom sa značajnom tržišnom snagom na tržištu veleprodajnog širokog pojasnog pristupa. Radi toga je točkom II. izreke osporenog rješenja tužitelju određen niz obveza i to: obv...

15
UsII-80/13-12; 28.10.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom odlukom tuženika trgovačko društvo Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Savska cesta 32 određuje se operatorom sa značajnom tržišnom snagom na tržištu veleprodajnog (fizičkog) pristupa mrežnoj infrastrukturi (uključujući dijeljeni i potpuni pristup izdvojenoj lokalnoj petlji) na fiksnoj lokaciji...

16
Usž-799/2013-4; 13.2.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem Upravnog suda u R. odbijen je prijedlog tužitelja za određivanje privremene mjere kojom bi se naložilo Financijskoj agenciji da ukine blokadu s računa tužitelja te da zastane s provedbom ovrhe i osiguranja po računima te kojom bi se odredilo da se, za vrijeme trajanja privremene ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a