Poredano po:
Povratak na Ovršni zakon

Broj dokumenata: 6

1
Usž 148/2020-2; 5.5.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u O., poslovni broj: UsI-454/2019-6 od 7. studenoga 2019. odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika, klasa: UP/II-551-06/19-03/2, urbroj: 2158/1-01-19/03-19-2 od 15. ožujka 2019. Rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Grad ...

2
Usž 1295/2018-3; 19.9.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: 1 UsI-911/17-8 od 24. siječnja 2018. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-18/16-01/1267, urbroj: 5...

3
Usž 4100/2017-2; 8.3.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda točkom I. izreke poništeno je rješenja tuženika, KLASA: UP/II-410-20/10-01/3545, URBROJ: 513-04/16-92 od 8. studenoga 2016. i točkom II. izreke je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja u dijelu kojim se nalaže tuženiku da plaćeni iznos poreza vrati tužitelju te da naloži tu...

4
Usž 1077/2017-2; 5.4.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-415-05/16-01/166, urbroj: 513-04/16-2, od 10. lipnja 2016. Tužitelj je protiv osporene presu ...

5
Usž 1289/2016-2; 18.5.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-415-05/15-01/25, urbroj: 513-04/15-2, od 30. travnja 2015. Tužitelj je protiv osporene presu ...

6
Us-6551/2011-4; 6.2.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Porezne uprave, Područnog ureda V. od 10. rujna 2009. godine kojim rješenjem je utvrđeno kako tužitelj na taj dan s osnove neplaćenih poreza, doprinosa, članarina i pripadajućih kamata duguje iznos od 60.226,94...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a