Poredano po:

Broj dokumenata: 1

1
UsII-23/14-8; 1.4.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom odlukom tuženika nalaže se HP-Hrvatskoj pošti d.d. da u roku od 15 dana od dana primitka ove odluke izmijeni odredbe Standardne ponude Hrvatske pošte d.d. za pristup poštanskoj mreži (dalje: standardna ponuda) tako da:

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a