Poredano po:

Broj dokumenata: 99

1
Usž 1197/2019-4; 30.10.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi poništenja rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-05/17-26/911, urbroj: 531-05-2-2-17-4 od 18. rujna 2017., kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja S.-d. ž., Upravnog odjela za graditeljstvo i prostor...

2
Usž 1193/2019-2; 4.7.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-05/17-26/2044, urbroj: 531-05-2-2-18-2 od 26. veljače 2018., kojim je poništeno rješenje Grada S., Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjeka za prostorno uređenje, klasa: ...

3
Usž 1202/2019-2; 3.7.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-363-05/17-01/99, urbroj: 2182/1-15-18-2 od 21. ožujka 2018., kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Grada Š., Upravnog odjela za komunalne ...

4
Usž 1190/2019-2; 16.5.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja za poništenjem rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-05/17-26/1035, urbroj: 531-05-2-2-17-3 od 3. studenoga 2017. Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Agenc...

5
Usž 2099/2019-2; 15.5.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja ovdje žalitelja kojim je tražio poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-361-05/17-27/13, urbroj: 531-05-2-2-1-17-2 od 27. siječnja 2017., kojim je odbijena žalba žalitelja izjavljena protiv rješenja o naknadi Grada Z., Gr...

6
Usž 2541/2018-3; 15.5.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog suda u točki I. odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj, ovdje žalitelj, zatražio poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-363-05/16-01/40, urbroj: 2182/1-15-16-2 od 10. lipnja 2016. te je u točki II. presude odbijen zahtjev žalitelja za naknadu troškova upr...

7
Usž 684/2019-2; 18.4.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi poništenja rješenja tuženika, KLASA: UP/II-612-08/16-02/0195, URBROJ: 532-06-01-01/8-17-3 od 10. srpnja 2017. godine. Citiranim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja protiv rješenja Ministarstva kultu...

8
Usž 509/2019-2; 4.4.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/I-362-02/17-02/1016, URBROJ: 531-07-1-1-2/ŽŠ-17-02 od 28. srpnja 2017., kojim je naređeno tužitelju kao investitoru da u roku 90 dana ukloni katni dio i krovište pomoćne dvorišne građevine, tlocrtnih dimenzija c...

9
Usž 162/2019-2; 20.2.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda u točki I. je uvažen tužbeni zahtjev tužiteljice, te je poništeno rješenje tuženika, klasa: UP/II-361-05/16-26/501, urbroj: 531-05-2-2-2-16-2 od 4. svibnja 2016. U točki II. je poništeno rješenje M. ž., Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, k...

10
Usž 4997/2018-2; 16.1.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda u točki I. odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice, ovdje žaliteljice, za poništenje rješenja tuženika klasa: UP/I-362-02/18-02/143, urbroj: 531-07/1-3-1-18-7 od 21. ožujka 2018. te je u točki II. odbijen zahtjev žaliteljice za naknadu troškova spora. Rješenjem od 21. ož...

11
Usž 3031/2018-2; 11.7.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja ovdje žalitelja protiv rješenja tuženika klasa: UP/I-362-02/17-02/1335, urbroj: 531-07-1-3-1-17-2 od 20. listopada 2017. kojim je žalitelju naređeno uklanjanje stambene građevine tlocrtnih dimenzija 293x236 m, visine 2,2 m zajedno s ...

12
Usž 1558/2018-2; 16.5.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-362-02/15-02/00283, urbroj: 531-07-1-2-1-15-09 od 20. travnja 2015. kojim je tužiteljima naređeno uklanjanje prizemne građevine koja se sastoji od niza građevina i to: prizemne zgrade tl...

13
Usž 1205/2018-2; 20.4.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljica protiv rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-05/15-27/353, urbroj: 531-05-2-2-1-15-2 od 1. rujna 2015., kojim je odbijena njihova žalba protiv rješenja o naknadi Grada Z., Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, gradit...

14
Usž 190/2018-2; 12.4.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda u točki I. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, ovdje žalitelja, protiv rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-05/15-26/27, urbroj: 531-05-2-2-15-2 od 11. veljače 2015. U točki II. je odbijen zahtjev žalitelja za naknadu troškova spora, a u točki III. je naloženo žalitelj...

15
Usž 2694/2017-3; 7.3.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda u točki I. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, ovdje žalitelja, protiv rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-05/15-26/563, urbroj: 531-05-2-2-1-15-2 od 11. svibnja 2015. kojim je odbijena žalba žalitelja izjavljena protiv rješenja o izvedenom stanju Grada Z., Gradskog u...

16
Usž 248/2018-2; 7.3.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, ovdje žalitelja, protiv rješenja tuženika, klasa: UP/II-362-02/13-21/772, urbroj: 531-07-2-2-15-14 od 30. lipnja 2015., kojim je odbijena žalba žalitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva graditeljstva prostornog uređenja, Upr...

17
Usž 736/2018-2; 7.3.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice, ovdje žaliteljice, protiv rješenja tuženika, klasa: UP/II-612-08/15-02/0222, urbroj: 532-06-01-01/6-16-3 od 21. ožujka 2016., te rješenja Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u R., klasa...

18
Usž 4182/2017-2; 7.2.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice, ovdje žaliteljice protiv rješenja tuženika klasa: UP/II-361-05/15-26/95, urbroj: 531-05-2-2-15-2 od 16. veljače 2015. kojim je povodom žalbe zainteresiranog E. S. iz K. poništeno rješenje Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu...

19
Usž 67/2018-2; 7.2.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, ovdje žalitelja protiv rješenja tuženika klasa: UP/II-361-05/16-26/367, urbroj: 531-05-2-2-2-16-2 od 26. travnja 2016. kojim je odbijena žalba žalitelja izjavljena protiv rješenja Grada Z., Gradskog ureda za prostorno uređenje, izg...

20
Usž 3710/2017-2; 10.1.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, ovdje žalitelja, protiv rješenja tuženika, klasa: UP/II-325-01/15-01/01, urbroj: 525-12/1403-15-2 od 8. travnja 2015. kojim je odbijena žalba žalitelja izjavljena protiv rješenja H. v., Vodnogospodarskog odjela za g. S., klasa: UP/I...

21
Usž 3369/2017-2; 21.12.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, ovdje žalitelja, protiv rješenja tuženika, klasa: UP/II-363-01/15-01/346, urbroj: 2198/1-07/2-15-2 od 11. rujna 2015. kojim je odbijena žalba žalitelja izjavljena protiv privremenog rješenja Grada Z., Upravnog odjela za prostorno ur...

22
Usž 2106/2017-4; 13.12.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je u točki I. tužbeni zahtjev tužitelja, ovdje žalitelja, za oglašavanje ništavim podredno za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-05/15-26/674, urbroj: 531-05-2-2-15-2 od 25. svibnja 2015. te je u točki II. odbijen zahtjev za naknadu troškova spora. N...

23
Usž 1431/2017-2; 10.10.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice, ovdje žaliteljice, za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-05/14-26/1231, urbroj: 531-05-2-2-1-14-2 od 10. rujna 2014., kojim je odbijena njena žalba protiv rješenja Grada R., Odjela gradske uprave za provedbu d...

24
Usž 3300/2016-2; 4.10.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, ovdje žalitelja, za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-362-02/15-02/211, urbroj: 531-07-1-2-2-15-2 od 19. veljače 2015., kojim je naređeno žalitelju uklanjanje poslovne građevine nepravilnog tlocrtnog oblika maksimalnih tlocr...

25
Usž 1616/2017-2; 14.9.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice, ovdje žaliteljice, protiv rješenja tuženika, klasa: UP/II-363-03/16-03/0067, urbroj: 2181/1-10-16-2 od 22. srpnja 2016. kojim je odbijena žalba žaliteljice izjavljena protiv rješenja Grada S., Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka...

26
Usž 1528/2017-2; 12.7.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice ovdje žaliteljice protiv rješenja tuženika, klasa: UP/II-612-08714-02/0067, urbroj: 532-06-01-01/8-15-3 od 7. rujna 2015. i rješenja Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine Konzervatorskog odjela u K. klasa: UP/I-6...

27
Usž 36/2017-2; 4.5.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice, ovdje žaliteljice, za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-363-01/14-01/364, urbroj: 2198/1-07/2-14-2 od 1. prosinca 2014., kojim je povodom žalbe zainteresirane osobe M. D. iz Z., poništeno rješenje o troškovima postupka Op...

28
Usž 129/2017-2; 26.4.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja Povjerenstva za žalbe pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske, klasa: UP/II-612-08/14-02/0062, urbroj: 532-06-01-01/9-14-3 od 30. rujna 2014. godine, kojim rješenjem je odbijena žalba tužitelja izjavljena p...

29
Usž 867/2017-2; 26.4.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-362-02/14-21/89, urbroj: 531-07-2-2-15-3 od 9. veljače 2015. kojim je odbijena žalba tužitelja protiv rješenja Uprave za inspekcijske poslove, Sektora građevinske inspekcije, Podr...

30
Usž 3319/2016-2; 20.4.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenjem rješenja tuženika, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske, klasa: UP/II-361-05/14-26/118, urbroj: 531-05-2-2-15-3 od 5. veljače 2015., a kojim rješenjem je odbijena žalb...

31
Usž 180/2017-2; 13.4.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, I. županije, Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju klasa: UP/II-363-03/15-02/49, urbroj: 2163/1-18-09/4-15-2 ...

32
Usž 3268/2016-2; 6.4.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi poništenja rješenje tuženika, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH, klasa: UP/II-361-05/15-26/494, urbroj: 531-05-2-2-1-15-2/DN od 1. lipnja 2015., a kojim rješenjem je odbijena žalba tužitelja ...

33
Usž 2231/2016-2; 5.4.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja protiv rješenja tuženika, klasa: UP/II-363-01/14-01/208, urbroj: 2196/1-09-15-1 od 12. listopada 2015. kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Općine A., Jedinstvenog upravnog odjela, klasa: UP/I-361-02/14-01/107...

34
Usž 3458/2016-2; 23.3.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-361-05/15 -26/594, URBROJ: 531-05-2-2-15-2 od 1. lipnja 2015., kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Grada S., Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjeka za gradit...

35
Usž 3027/2016-2; 23.3.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u S., poslovni broj: UsI-1416/13-15 od 18. svibnja 2016. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske, klasa: UP/II-361-05/12-26/108, urbroj: 531-05-2-2-1-12-2 od 26. listopada 2012.. Tim rješ...

36
Usž 2274/2016-2; 22.3.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži poništenje rješenja tuženika, klasa: U/II-362-02/14-21/61, urbroj: 531-07-2-2-1-14-3 od 27. ožujka 2014. i rješenja Uprave za inspekcijske poslove, Sektora građevinske inspekcije, Područne jedinice u P. - Službe I. ž., Odj...

37
Usž 2395/2016-2; 22.3.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljica za poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II-361-05/14-26/227, urbroj: 531-05-2-2-1-14-2/DN od 24. travnja 2014. i rješenja Grada S., Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjeka za pravne poslove, klasa: UP/I 361...

38
Usž 3045/2016-2; 16.3.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u S. poslovni broj: UsIgr-125/14-8 od 25. svibnja 2016. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za inspekcijske poslove, Sektora građevinske inspekcije, Područne jedinice u D., Odjela D.-n. ž., klasa...

39
Usž 3476/2016-2; 8.3.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženice, KLASA: UP/II-363-03/14-02/348, URBROJ: 2181/1-10/03-15-2 od 16. ožujka 2015., kojim je poništeno rješenje Grada S., Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo, KLASA: UP/I-361-01/13-01/000785, URBROJ: 2181/01-1...

40
Usž 557/2017-2; 23.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-612-08/14-02/0169, urbroj: 532-06-01-02/6-14-3 od 6. listopada 2014. Tim rješenjem odbijena je žalba tužitelja protiv rješenja Grada Z., Gradskog ureda za zaštitu spomenika kultur...

41
Usž 575/2017-2; 23.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži poništenje rješenja tuženika, klasa: U/II-361-05/14-26/1518, urbroj: 531-05-2-2-1-14-2/NV od 7. studenog 2014. Tim rješenjem odbijena je žalba tužitelja protiv prvostupanjskog rješenja Grada N., Upravnog...

42
Usž 3468/2016-2; 23.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Navedenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-363-03/14-02/337, urbroj: 2181/1-10/03-15-2 od 13. ožujka 2015., kojim je poništeno rješenje S.-d. ž., Grada S., Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo, klasa: UP...

43
Usž 3457/2016-2; 15.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u S., poslovni broj: UsIgr-168/14-10 od 7. srpnja 2016. odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenje rješenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, klasa: UP-II-361-05/14-26/129, urbroj: 531-05-2-2-14-2-ML od 7. travnja 2014., kojim je odbijena žalba tužit...

44
Usž 386/2017-2; 9.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom prvostupanjskog suda odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim tužiteljica traži poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-05/14-26/388, urbroj: 531-05-2-2-1-14-3/BRD od 22. svibnja 2014. Tim rješenjem odbijena je žalba tužiteljice protiv prvostupanjskog rješenja Grada S...

45
Usž 390/2017-2; 9.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda u S. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-05/14-26/1519, urbroj: 531-05-2-2-14-2 od 5. studenog 2014. kojim je odbijena žalba tužitelja protiv rješenja D.-n. ž., Upravnog odjela za provedbu dokumena...

46
Usž 2275/2016-2; 9.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-05/13-26/96, urbroj: 531-05-2-2-1-13-3 od 25. rujna 2013. i rješenja L.-s. ž., Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, Odsj...

47
Usž 280/2017-2; 1.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II-361-05/14-26/941, urbroj: 531-05-2-2-1-14-2 od 1. rujna 2014. Tim rješenjem odbijena je žalba tužitelja protiv rješenja Grada R., Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog ur...

48
Usž 3010/2016-2; 1.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-363-03/14-02/329, urbroj: 2181/1-10/03-15-2 od 11. ožujka 2015., kojim je povodom žalbe ovdje zainteresirane osobe, poništeno rješenje Grada S., Upravnog odjela za komu...

49
Usž 4016/2016-2; 1.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim su tužitelji tražili poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-05/15-26/521, urbroj: 531-05-2-2-15-2 od 17. travnja 2015., kojim je odbijena njihova žalba izjavljena protiv rješenja Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgr...

50
Usž 962/2016-2; 1.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio ukidanje rješenja tuženika, klasa: UPII-361-05/12-26/126, urbroj: 531-05-2-2-1-12-3 od 30. listopada 2012. i rješenja Grada S., Upravnog odjela za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjeka za prostorno uređen...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a