Poredano po:

Broj dokumenata: 18

1
Usž 3031/2018-2; 11.7.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja ovdje žalitelja protiv rješenja tuženika klasa: UP/I-362-02/17-02/1335, urbroj: 531-07-1-3-1-17-2 od 20. listopada 2017. kojim je žalitelju naređeno uklanjanje stambene građevine tlocrtnih dimenzija 293x236 m, visine 2,2 m zajedno s ...

2
Usž 1558/2018-2; 16.5.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-362-02/15-02/00283, urbroj: 531-07-1-2-1-15-09 od 20. travnja 2015. kojim je tužiteljima naređeno uklanjanje prizemne građevine koja se sastoji od niza građevina i to: prizemne zgrade tl...

3
Usž 1115/2018-2; 3.5.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, ovdje žalitelja, protiv rješenja tuženika, klasa: UP/I-362-02/16-02/152, urbroj: 531-07-1-3-2-16-3 od 15. travnja 2016., kojim je u točki 1. utvrđeno da je rješenjem istog tijela, klasa: UP/I-362-02/16-02/15-2, urbroj: 531-07-1-3-2...

4
Usž 4187/2017-2; 21.2.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, ovdje žalitelja, protiv rješenja tuženika, klasa: UP/I-362-02/16-02/112, urbroj: 531-07-1-3-2-16-5 od 15. travnja 2016., kojim je u točki 1. utvrđeno da je rješenjem istog tijela, klasa: UP/I-362-02/16-02/112, urbroj: 531-07-1-3-2-1...

5
Usž 3300/2016-2; 4.10.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, ovdje žalitelja, za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-362-02/15-02/211, urbroj: 531-07-1-2-2-15-2 od 19. veljače 2015., kojim je naređeno žalitelju uklanjanje poslovne građevine nepravilnog tlocrtnog oblika maksimalnih tlocr...

6
Usž 1410/2017-2; 19.7.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužiteljica traži poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-362-02/15-02/756, urbroj: 531-07-1-3-2-15-04/NS od 3. rujna 2015. kojim rješenjem je odbijen zahtjev tužiteljice za obnovu postupka donošenja rješenja o uklanjanju zgr...

7
Usž 96/2017-2; 12.7.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice, ovdje žaliteljice, protiv rješenja tuženika, klasa: UP/I-362-02/14-02/00792, urbroj: 531-07-1-2-1-14-10 od 2. prosinca 2014., kojim je žaliteljici naređeno uklanjanje bazena izgrađenog na dva nivoa, tlocrtnih dimenzija 5,75 x 5,15...

8
Usž 36/2017-2; 4.5.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice, ovdje žaliteljice, za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-363-01/14-01/364, urbroj: 2198/1-07/2-14-2 od 1. prosinca 2014., kojim je povodom žalbe zainteresirane osobe M. D. iz Z., poništeno rješenje o troškovima postupka Op...

9
Usž 574/2017-2; 4.5.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda tužba tužitelja, ovdje žalitelja, izjavljena protiv rješenja tuženika, klasa: UP/I-362-02/16-02/1011, urbroj: 531-07-1-3-2-16-02 od 10. kolovoza 2016., odbačena je kao nepravodobna. Tim je rješenjem žaliteljima naređeno uklanjanje pomoćne građevine visine jedne etaže ...

10
Usž 3483/2016-2; 23.3.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika, KLASA: UP/I-362-02/15-02/01130, URBROJ: 531-07-1-2-1-15-04 od 21. rujna 2015., kojim je tužiteljima naređeno uklanjanje stambenog potkrovlja max. tl. dim. cca 11,85 x 7,00 m s drvenom krovnom konstrukcijom koja je na sj...

11
Usž 2603/2016-2; 22.3.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužiteljica traži poništenje rješenja tuženika, klasa: U/I-362-02/14-02/397, urbroj: 531-07-1-8-2-14-2 od 7. travnja 2014. kojim je tužiteljici kao investitoru naređeno otklanjanje utvrđene nepravilnosti tijekom obnavljanja ratom oštećen...

12
Usž 3045/2016-2; 16.3.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u S. poslovni broj: UsIgr-125/14-8 od 25. svibnja 2016. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za inspekcijske poslove, Sektora građevinske inspekcije, Područne jedinice u D., Odjela D.-n. ž., klasa...

13
Usž 3611/2016-2; 1.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-362-02/15-02/469, urbroj: 531-07-1-3-2-15-02 od 21. travnja 2015. kojim je naloženo tužiteljici, ovdje žaliteljici, da u roku od 120 dana od zaprimanja toga rješenja ukloni ogradni zid...

14
Usž 3780/2016-2; 11.1.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužiteljica tražila poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-362-02/14-02/971, urbroj: 531-07-1-3-5-14-02 od 23. srpnja 2014. Ovim rješenjem tužiteljici je naloženo da u roku od 150 dana ukloni stambenu građevinu koja se gradi na k.č...

15
Usž 3040/2016-2; 4.1.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/I-362-02/15-02/00815, URBROJ: 531-07-1-2-1-15-5 od 14. srpnja 2015. Ovim rješenjem tužitelju je naređeno da u roku od 250 dana od dana zaprimanja rješenja ukloni dijelove stamben...

16
Usž 3484/2016-2; 4.1.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-362-02/14-02/952, urbroj: 531-07-1-3-4-14-2 od 2. rujna 2014., kojim je tužiteljima kao investitorima naređeno uklanjanje građevine i to betonske ploče tloc. dim. 5,45 x 9 m, drve...

17
Usž 684/2016-2; 17.3.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporavanom presudom Upravnog suda u O. od 29. prosinca 2015. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenjem rješenja tuženika - Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, klasa: UP/I-362-02/15-02/911, urbroj: 531-07-1-4-10-121-15-02 od 30. srpnja 2015. godine kojim je tužitelju naređeno...

18
Usž-406/16-2; 25.2.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske ... u upravnom sporu tužiteljice A. Ć. iz Z., protiv tuženika Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, radi izvršenja rješenja o uklanjanju stambene građevine, odlučujući o žalbi tužiteljice protiv...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci