Poredano po:

Broj dokumenata: 6

1
Usž 237/2020-4; 14.5.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u O., poslovni broj: 2 UsI-970/2019-11 od 19. studenoga 2019. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja pravnog prednika tuženika Ministarstva rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske, Povjerenstva za žalbe Inspektorata rada, klasa: UP/II-116-01/19-01/32, urbroj: ...

2
Usž 116/2020-2; 13.5.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Uprave za tržište rada i zapošljavanje, Sektora analitike tržišta rada, Službe za pravne poslove, KLASA: UP/II-415-07/18-01/127, URBROJ: 524-04-01-01/2-18-2 od 27. kolovoza 2...

3
Usž 268/2020-2; 29.4.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi poništavanja rješenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske, Uprave za tržište rada i zapošljavanje, Sektora analitike tržišta rada, Službe za pravne poslove klasa: UP/II-415-07/18-01/134, urbroj: 524-04-01-01/2-18-2 o...

4
Usž 15/2020-2; 5.2.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Upravnog suda u Z. poslovni broj UsI-3039/18-7 od 24. rujna 2019. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske, Uprave za tržište rada i zapošljavanje, Sektora za tržište rada klasa: UP/II-415-07/18-01/110, urbroj: 52...

5
Usž 4676/2018-2; 5.12.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-415-07/17-01/275 od 8. siječnja 2018. godine kao i rješenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom klasa: UP/I-415-07/17-02/3185 od...

6
Usž 705/2017-2; 8.6.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske, Uprave za tržište rada i zapošljavanje, Sektora analitike tržišta rada, klasa: UP/II-415-07/16-01/222, urbroj: 524-04-02-01/4-16-2,...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a