Poredano po:
Povratak na Zakon o sudovima

Broj dokumenata: 14

1
UsII-513/18-7; 28.10.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda Dijane Vidović, predsjednice vijeća, Gordane Marušić-Babić i Lidije Vukičević, članica vijeća, te više sudske savjetnice Žanet Vidović, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom (HT), d.d., Z., kojega z...

2
Usž 382/2019-3; 27.5.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, KLASA: UP/II-710-06/17-02/21, URBROJ: 514-04-02-02-02-17-02 od 7. prosinca 2017. godine te je ujedno odbijen zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora....

3
UsII-427/19-5; 15.5.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr. sc. Inge Vezmar Barlek, predsjednice vijeća, Marine Kosović Marković i Senke Orlić Zaninović, članica vijeća, te sudske savjetnice Ive Lujak, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d. iz Z., koje...

4
UsII-473/19-6; 15.5.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr. sc. Inge Vezmar Barlek, predsjednice vijeća, Marine Kosović Marković i Senke Orlić Zaninović, članica vijeća, te sudske savjetnice Ive Lujak, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d. iz Z., koje...

5
Usž 462/2020-2; 29.4.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u S. točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-23/14-01/3415, urbroj: 513-04-19-2 od 7. ožujka 2019. te se točkom II. izreke o...

6
Usž 3744/2018-2; 20.11.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika i poništenje rješenja prvostupanjskog tijela te priznavanje tužitelju pravu na naknadu troškova zastupanja u disciplinskom postupku te je podredno odbijen tužbeni zahtjev za poništenje rješenje tuženika i vraćanje...

7
UsII-433/19-6; 10.10.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ane Berlengi Fellner, predsjednice vijeća, Arme Vagner Popović i Mirjane Čačić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ljerke Morović Pavić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski telekom d.d., Z., protiv t...

8
UsII 289/2019-6; 25.9.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Rješenjem tuženika pod točkom I., utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator i ima pravo puta na nerazvrstanim cestama Općine S. navedenim u Odluci o nerazvrstanim cestama, klasa: 021-05/19-01/02, urbroj: 2168/07-01-1-19-1 od 29. siječnja 2019., Registru nerazvrstanih cesta, klasa: 021-05/1...

9
UsII 317/2019-6; 25.9.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Rješenjem tuženika pod točkom I., utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator i ima pravo puta na nekretninama koje se na dan donošenja tog rješenja nalaze u vlasništvu/suvlasništvu Grada O., prema evidenciji Općinskog suda u Zadru, Zemljišnoknjižnog odjela O. koja je dostupna na Zajedničkom...

10
Usž 19/2019-2; 12.6.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u R., poslovni broj: 9 UsI-257/17-14 od 19. rujna 2018. poništeno je rješenje tuženika klasa: UP/I-363-05/16-02/37, urbroj: 2170/1-03-08/4-16-2 od 22. prosinca 2016. (točka I. izreke) te je odbijena žalba zainteresirane osobe izjavljena protiv rješenja Grada R., Odjela gradske...

11
Usž 1124/2019-3; 18.4.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao poništavanje u izreci navedenih upravnih rješenja. Protiv označene presude tužitelj je podnio žalbu zbog bitne povrede pravila sudskog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, te pogrešne primj ...

12
Usž 4675/2018-2; 10.1.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda poništeno je rješenje tuženika KLASA: 041-01/16-01/10, URBROJ: 514-03-02-02-02-17-46 od 24. svibnja 2017. te je tuženiku naloženo da u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti presude isplati tužitelju iznos od 6.250,00 kuna na ime troškova upravnog spora, dok je u preosta...

13
Usž 751/2016-7; 15.12.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda, točkom I. izreke, poništeno je tuženikovo rješenje KLASA: UP/II-410-20/13-01/3533, URBROJ: 513-04/15-2 od 25. od 25. svibnja 2015., točkom II. izreke presude poništeno je rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske - Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, Ispostave Za...

14
Usoz-1/2013-11; 26.9.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelj zahtjeva podnio je Ustavnom sudu Republike Hrvatske (dalje: Ustavni sud) 6. prosinca 2012. zahtjev za ocjenu zakonitosti članka 9. i članka 51. Registracijskog pravilnika Hrvatskog vaterpolskog saveza od 21. siječnja 2007., 16. prosinca 2007. i 16. studenoga 2008. (dalje Registracijski p...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a