Poredano po:

Broj dokumenata: 16

1
Usž 1029/2019-3; 10.4.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijeni su tužbeni zahtjevi prvo i drugo tužitelja, ovdje žalitelja, kojim su tražili poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-943-04/14-01/170, urbroj: 514-04-02-01-01-17-03 od 14. prosinca 2017., i zahtjev drugo žaliteljice za naknadu troškova postupka. Rješenjem t...

2
Usž 8/2019-2; 17.1.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-471-02/15-01/173, URBROJ: 513-04/18-2 od 30. travnja 2018. i zahtjev za naknadu troška upravnog spora. Rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv prvostupanjskog ....

3
Usž 1088/2018-2; 17.10.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Zagrebu odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/15-01/35, urbroj: 513-04/15-2 od 19. listopada 2015. i zahtjev za naknadu troškova upravnog spora...

4
Usž 3319/2017-2; 11.7.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u S. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-471-02/13-01/735, urbroj: 513-04/16-02 od 26. travnja 2016. Protiv označene presude tužitelj je podnio žalbu iz svih razloga propisanih odredbom članka 66. Zakona o upravnim sporovima. U bitnom navo ...

5
Usž 2418/2017-2; 15.5.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u S. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenjem rješenja tuženika, klasa: UP/II-471-02/15-01/377, urbroj: 513-04-16-3 od 19. rujna 2016. godine, kao i rješenja Porezne uprave, Područnog ureda D., klasa: UP/I-471-02/11-01/45, urbroj: 513-07-29-01-15-14 od 29. svibnja...

6
Usž 1693/2017-2; 12.10.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/12-01/960, urbroj: 513-04/15-02, od 23. ožujka 2015. Protiv navedene presude tužitelj je podni ...

7
Usž 1050/2017-2; 14.6.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/14-01/672, urbroj: 513-04/15-3, od 19. kolovoza 2015. i poreznog rješenja Ministarstva financij...

8
Usž 1180/2017-2; 14.6.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/14-01/177, urbroj: 513-04/14-2, od 7. travnja 2014. te je odbijen zahtjev tu...

9
Usž 3133/2016-2; 30.11.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja radi poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/12-01/284, urbroj: 513-04/14-2 od 20. veljače 2014. godine. Tim rješ ...

10
Usž 2978/2016-2; 9.11.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom Upravnog suda u S. odbijen je zahtjev tužitelja kojim traži poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/14-01/79, urbroj: 513-04/14-2 od 20. listopada 2014. godine. Tim rješenjem je odb...

11
Usž 1453/2016-2; 18.5.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim je traženo poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-20/11-01/3120, urbroj: 513-04/13-2, od 13. veljače 2013. Tužitelji su prot ...

12
Us-7028/2011-5; 17.7.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske - Porezne uprave, Područnog ureda D., klasa: UP/I-471-02/10-01/50, urbroj: 513-07-19-10-1 od 14. travnja 2010.

13
Usoz-115/2012-6; 29.4.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelj je Ustavnom sudu Republike Hrvatske 9. srpnja 2010., temeljem odredbe članka 38. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 49/02. - pročišćeni tekst) podnio prijedlog za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom odredbi članka 6., 27. stavka 2. i ...

14
Us-7030/2011-4; 2.4.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Porezne uprave, Područni ured Z., od 22. travnja 2009. godine kojim rješenjem je tužitelju naloženo uplatiti manje obračunani porez na dodanu vrijednost za razdoblje poslovanja od 1. siječnja do 31. prosinca 2...

15
Us-5994/2011-6; 16.1.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Porezne uprave, Područnog ureda P. od 11. lipnja 2008. godine, kojim rješenjem je tužitelju za 2007. godinu utvrđen manje obračunati porez na dodanu vrijednost u iznosu od 112.479,98 kn s pripadajućim zateznim ...

16
Us-11265/2010-4; 18.4.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Porezne uprave, Područnog ureda V. od 7. srpnja 2008. godine kojim rješenjem je tužitelju utvrđen manje obračunati porez na dodanu vrijednost za 2004. godinu u iznosu od 86.699,87 kn kao i isti porez za 2005. g...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a