Poredano po:

Broj dokumenata: 2

1
Usž-3877/16-2; 19.7.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Poništava se presuda Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: 2 UsI-55/15-28 od 12. listopada 2016.

2
Usž-344/2013-3; 2.4.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Z. od 18. travnja 2013. poništeno je drugostupanjsko rješenje Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, klasa: UP/II-502-04/12-01/348, urbroj: 338-01-21-12-2, od 14. kolovoza 2012. (I. točka izreke). Poništeno je također prvostupanjsko rješenje Hrvatskoga zavod...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a