Poredano po:

Broj dokumenata: 11

1
Usž 596/2018-2; 11.7.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, ovdje žalitelja, protiv rješenja tuženika, klasa: UP/I-351-02/16-27/139, urbroj: 517-08-1-2-5-16-1 od 30. svibnja 2016. kojim je žalitelju zabranjeno obavljanje djelatnosti privremenog skladištenja i pretovara otpada na lokaciji Ž. ...

2
Usoz-22/2017-12; 27.3.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: U povodu podneska podnositelja zahtjeva od 19. veljače 2018. Sud je donositelju akta uputio dopis poslovni broj: Usoz-22/17-9 od 19. veljače 2018. kojim ga je obavijestio o sadržaju podneska i u povodu kojeg dopisa je donositelj dostavio novo o

3
Usoz-44/17-7; 27.9.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Marijeta Arnerić i Petrito Arnerić oboje iz Supetra, podnijeli su zahtjev za ocjenu zakonitosti akata koje je donijelo Komunalno društvo »GRAD« d.o.o iz Supetra i to: Cjenika odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, broj S-1/2-2010 od 1. siječnja 2010., Općih uvjeta isporuke komunalnih usluga i...

4
Usž 1911/2017-2; 7.9.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprave za inspekcijske poslove, Sektora inspekcijskih poslova i unapređenja rada, Službe inspekcijskih poslova u području industrijskog onečišćenja i utjecaja na okoliš, kla...

5
Usoz-160/15-7; 4.7.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Zainteresirana javnost grada Buzeta Inicijativa »Pravo na čisti grad« Buzet podnijela je zahtjev za ocjenu zakonitosti Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za područje gospodarske namjene - proizvodne Mala Huba 2 (»Službene novine grada Buzeta« br. 11/14. dalje u tekstu: ...

6
Usoz-136/16-5; 30.5.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelj je ovom Sudu podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti Cjenika skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada kojeg je donijelo društvo KOMUNALAC d.o.o. za komunalne djelatnosti, Hrvatska Dubica, koji se primjenjuje od 1. rujna 2014.

7
Usž 3515/2016-2; 25.1.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-351-02/14-27/111, urbroj: 517-08-1-1-2-5-2-15-16 od 15. lipnja 2015. kojim je tužitelju izrečena novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kn koju je tužitelj dužan platiti na način i u...

8
Usž 3540/2016-2; 4.1.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-351-02/14-27/197, urbroj: 517-06-3-3-15-12 od 2. lipnja 2015., kojim je tužitelju naređeno da u roku od 60 dana od dana primitka rješenja ukloni otpadni filter pepeo uskl...

9
Usž 3409/2016-2; 7.12.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je prijedlog tužitelja ovdje žalitelja za izdavanje privremene mjere kojom se do pravomoćnog okončanja spora obustavlja izvršenje rješenja o izvršenju tuženika, klasa: UP/I-351-02/16-27/139, urbroj: 517-08-1-2-5-16-4 od 23. lipnja 2016. Tim rješenjem se utvrđuj...

10
Usoz-13/16-6; 28.10.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelji su podnijeli zahtjev za ocjenu zakonitosti odredbe točke 2., 3. i 4. Cjenika javne usluge prijevoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj: 3/15.).

11
Usoz-135/15-5; 22.3.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske podnijelo je dana 19. kolovoza 2015. godine zahtjev Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske za ocjenu zakonitosti Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice, Gradskog vijeća Grada Velike Gorice, klasa: 021-04/2014-03/49, urbroj: 238-31-1...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a