Poredano po:

Broj dokumenata: 1

1
UsII 34/2019-6; 6.3.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Tužitelj je podnio Sudu tužbu radi poništavanja točke 2. rješenja tuženika, klasa: UP/II-034-02/18-01/877, urbroj: 354-01/18-8 od 19. prosinca 2018., kojom se poništava otvoreni postupak javne nabave u dijelu za grupu 3 predmeta nabave, broj objave: 2018/S 0F2-0023555, predmet nabave: popravak i san...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a