Poredano po:
Povratak na Opći porezni zakon

Broj dokumenata: 22

1
Usž 4934/2019-2; 26.3.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda, točkom I. izreke, odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja tuženika, klasa: UP/II-363-03/18-01/14, urbroj: 2182/1-15-18-3 od 11. prosinca 2018., kojim je poništeno rješenje o ovrsi Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinsko-pravne ...

2
Usž 3167/2017-2; 18.7.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Z. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-415-05/15-01/296, urbroj: 513-04/15-2 od 21. rujna 2015. Protiv navedene presude tužitelj je podnio žalbu iz svih razloga propisanih odredbom članka 66. Zakona o upravnim sporovima. Ističe da pobija ...

3
Usž 2544/2018-2; 11.7.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja ovdje žalitelja za poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II-363-05/15-01/78, urbroj: 2182/1-15-17-13 od 7. srpnja 2017. i kojim je odbijena žalba žalitelja izjavljena protiv rješenja Grada V., Upravnog odjela za komunalno-vodni sust...

4
Usž 2418/2017-2; 15.5.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u S. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenjem rješenja tuženika, klasa: UP/II-471-02/15-01/377, urbroj: 513-04-16-3 od 19. rujna 2016. godine, kao i rješenja Porezne uprave, Područnog ureda D., klasa: UP/I-471-02/11-01/45, urbroj: 513-07-29-01-15-14 od 29. svibnja...

5
Usž 2206/2017-2; 9.5.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Z. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-411-01/13-01/180, urbroj: 513-04/15-3 od 16. rujna 2015. kao i rješenja Ministarstva financija - Po...

6
Usž 2021/2017-2; 6.4.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom poništeno je rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-18/12-02/37, urbroj: 513-04/13-02 od 30. rujna 2013. i rješenje Ministarstva financija - Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, Ispostave Zap...

7
Usž 1041/2017-2; 4.10.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom poništeno je rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/13-01/765, urbroj: 513-04-13-2, od 19. prosinca 2013. (točka I.) i porezno rješenje Ministarstva financija Republike Hrvats...

8
Usž 1906/2017-2; 14.6.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi poništenja rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-415-02/14-01/1799, urbroj: 513-04/16-5, od 13. srpnja 2016. Tužitelj je protiv o ...

9
Usž 1032/2017-2; 14.6.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-10/11-01/6, urbroj: 513-04/14-2, od 26. veljače 2014. i rješenja Ministarstva financija-Porezne up...

10
Usž 1444/2017-2; 11.5.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom poništeno je rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-20/14-01/1832, urbroj: 513-04/16-3, od 20. svibnja 2016. (točka I.) te je poništeno rješenje Ministarstva financija-P...

11
Usž 43/2017-2; 19.1.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-20/13-01/2749, urbroj: 513-04/15-2, od 23. veljače 2015. Tužiteljica je protiv osporene presude podnijel ...

12
Usž 3437/2016-2; 19.1.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan zahtjev tužitelja za poništenjem rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-415-05/15-01/537, urbroj: 513-04/16-2 od 26. veljače 2016. Tim je rješenjem odbijena ...

13
Usž 67/2017-2; 11.1.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-23/14-01/3882, urbroj: 513-04/14-2, od 31. listopada 2014. i rješenja Ministars...

14
Usž 3866/2016-2; 30.11.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom poništeno je rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-18/13-01/440, urbroj: 513-04/14-2, od 20. svibnja 2014. i rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnog ureda ...

15
Usž 652/2016-2; 23.3.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbija se tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-363-01/15-01/05, urbroj: 2181/1-10/03-15-2 od 12. svibnja 2015. godine. Navedenim drugostupanjskim rješenjem tuženika odbija se žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja S.-d. ž ...

16
Usž 588/2016-2; 10.3.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-363-03/14-01/18, urbroj: 2189/1-08/02-14-2 od 30. prosinca 2014. i rješenja o ovrsi Grada V., Upravnog odjela za komunalne poslove i graditeljstvo, klasa: UP/I-363-03/14-03/69, urbroj: 21...

17
Usž 604/2016-2; 9.3.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom poništeno je rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-18/10-01/234, urbroj: 513-04/13-2, od 11. listopada 2013. te rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske-Porezne uprave...

18
Usž 67/2016-2; 21.1.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-20/12-01/2765, urbroj: 513-04/14-2, od 21. siječnja 2014. i rješenja Ministarstva finan...

19
Usž 68/2016-2; 21.1.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-20/13-01/1992, urbroj: 513-04/14-3, od 28. studenog 2014. i radi vraćanja predmeta na p...

20
Usž 69/2016-2; 21.1.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-20/13-01/1992, urbroj: 513-04/14-2, od 28. studenog 2014. i radi vraćanja predmeta na p...

21
Usž-1888/15-2; 2.12.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Citiranom presudom Upravnog suda u Z. od 27. svibnja 2015. godine odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenjem rješenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske, klasa: UP/II-363-03/14-13/347, urbroj: 531-05-2-2-2-14-2 od 8. prosinca 2014. godine, temeljem odredbe č...

22
Us 4298/2011-10; 3.7.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja o ovrsi H. v., Vodogospodarski odjel vodno područje sliva S., klasa: UP/I-325-08/09-57/221183, urbroj: 374-3111-2-09-1 od 22. srpnja 2009. kojim je naloženo tužitelju kao ovršeniku, da na temelju ovršne ispra...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a