Poredano po:

Broj dokumenata: 1352

1
Usž 83/2019-2; 16.1.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Z. odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave z., Sektora za granicu, broj: 511-19-52-UP/I-10981/18 od 18. rujna 2018. (točka I izreke) i tužitelju se odobrava besplatna pravna pomoć u ovom upravn...

2
Usž 3125/2018-2; 18.10.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda poništeno je rješenje tuženika, KLASA: UP/II-215-01/14-01/20, URBROJ: 513-04/14-2 od 21. studenoga 2014. i rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, KLASA: UP/I-215-02/13-01/23, URBROJ: 513-07-01-14-10 od 29. travnja 201...

3
Usž 1706/2017-2; 2.11.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom poništeno je rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-20/14-01/3250, urbroj: 513-04/16-2, od 28. travnja 2016. (točka I.) te je naloženo tuženiku da riješi o žalbi tužiteljice u ro...

4
Uss 11/2017-2; 20.9.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske, broj: Uzz-36/12-3 od 21. veljače 2017. je u povodu zahtjeva za zaštitu zakonitosti ukinuto rješenje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Us-11362/2009-8 od 22. ožujka 2012., kojim je bila odbačena tužba tužitelja podnesena zbog dvostruke...

5
Usž 4181/2016-2; 24.5.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske, Uprave za energetiku i rudarstvo, Sektora za rudarstvo, klasa: UP/I-310-01/10-03/245, urbroj: 526-04-02/2-15-06, od 20. veljače 2015. Tužitelj je protiv osporene pres ...

6
Usž 2262/2016-2; 22.9.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-23/10-01/645, urbroj: 513-04/14-4 od 21. siječnja 2014., kojim je odbijena žalba tužitelja izja...

7
UsII-82/13-5; 19.5.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika utvrđeno je da je Hrvatski Telekom (dalje u tekstu: HT) u neopravdano naplaćivao naknadu Primatelu, za uslugu terminiranja prometa prema nacionalnim pokretnim mrežama (AT4) iz Aneksa 4-Dodatak 2. Ugovora o međusobnom povezivanju u iznosu koji je veći od naknade za usluge...

8
Usž-1670/15-2; 14.10.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Poništava se rješenje Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-4340/14 od 29. svibnja 2015. i predmet se vraća tom Sudu na ponovni postupak

9
Us-11601/2011-4; 16.9.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja 6. m. z. k. u. d.o.o. iz U., klasa: UP/I-363-02/11-01/133, urbroj: 2105/11-01-01/11-1 od 16. ožujka 2011., kojim je tužiteljici odobreno priključenje na komunalnu infrastrukturu za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda Gra...

10
Us-10556/2011-14; 1.7.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Grada Z., Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, Odjela za upravnopravne poslove, Prvi područni odsjek, klasa: UP/I-942-01/2005-13/95, urbroj: 251-14-02/209-09-34 od 27. siječnja 2009., k...

11
Us-8733/11-4; 26.2.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Tužitelj je podnio žalbu protiv rješenja državnog vodopravnog inspektora Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske, Uprave za gospodarenje vodama, klasa: UP/I-034-03/11-04/40, urbroj: 538-10-3/0273-11-1 od 7. ožujka 2011.

12
Us-2242/11-5; 18.2.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženo tijelo je utvrdilo nekretnine procijenjene u vrijednosti društvenog kapitala u postupku pretvorbe društvenog poduzeća H. S. Š., temeljem Zakona o privatizaciji (Narodne novine, broj 21/96., 71/97. i 73/00.).

13
Us-9944/11-11; 12.2.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar S., Ispostava S., klasa: UP/I-932-07/07-02/235, urbroj: 541-23-3-07/03-10-15 od 23. lipnja 2010. kojim je u obnovi postupka poništeno konačno rješenje istog tijela klasa: ...

14
Us-11708/11-4; 28.1.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Grada Z., Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, klasa: UP/I-373-04/2009-02/1339, urbroj: 251-13-01-2009-1 od 26. siječnja 2009., kojim je tužitelju...

15
Us-8874/2011-6; 4.12.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnog ureda O., klasa: UP/I-471-02/08-01/310, urbroj: 513-07-14-03-03/007-08-02 od 14. studenog 2008. Navedenim prvostupanjskim rješenjem tužitelju...

16
Us-9908/2011-5; 4.12.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Grada Z., Upravnog odjela za financije, klasa: UP/I-410-01/11-01/05, urbroj: 2197/01-04/1-11-1110-1 od 20. svibnja 2011., kojim je tužiteljici utvrđen porez na tvrtku ili naziv za 2011. godinu u iznosu od 2.0...

17
Us-9945/2011-7; 4.12.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv odluke Komisije za prijem i otpust korisnika Doma za starije i nemoćne osobe Z., kojom odlukom je tužitelj isključen iz Doma korisnika s danom 2. kolovoza 2011.

18
Us-10389/2011-4; 4.12.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Porezne uprave, Područnog ureda S., Ispostave S. od 23. kolovoza 2010., kojim rješenjem je tužitelju utvrđen manje obračunati porez na dodanu vrijednost za razdoblje od 1. siječnja 2010. do 31. ožujka 2010. u ...

19
Us-6948/11-6; 3.12.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija - Porezne uprave, Područnog ureda R., Ispostave R., klasa: UP/I-415-02/2010-001/03251, urbroj: 513-007-08-08/2010-01 od 13. srpnja 2010., kojim je utvrđeno da, tužitelj, kao ovršenik, na dan 13. srpnj...

20
Us 728/2011-4; 27.11.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja koju je izjavio protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske-Porezne uprave, Područnog ureda S., klasa: UP/I-471-02/09-01/110, urbroj: 513-07-17-10-07, od 12. ožujka 2010. Tim rješenjem tužitelju je utvrđen manje ob...

21
Us 945/2011-4; 27.11.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja koju je izjavio protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske-Porezne uprave, Područnog ureda V., klasa: UP/I-471-02/05-01/57, urbroj: 513-07-16/10-05, od 3. veljače 2010. Tim rješenjem tužitelju je utvrđen manje obr...

22
Us-10149/2011-7; 27.11.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Porezne uprave, Područni ured Z., Ispostava C. od 10. lipnja 2008. godine, kojim rješenjem je tužitelju naloženo da uplati manje obračunani porez na dodanu vrijednost za razdoblje poslovanja od 23. lipnja 2008....

23
Us-11117/2011-7; 13.11.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Porezne uprave, Područni ured R. od 9. ožujka 2011. godine, kojim rješenjem su tužitelju za razdoblje od 1. siječnja 2009. godine do 5. studenoga 2010. godine utvrđene obveze poreza na dodanu vrijednost, poreza...

24
Us-11116/2011-4; 6.11.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Porezne uprave, Područni ured S. od 25. rujna 2009. godine kojim rješenjem je tužitelju utvrđen manje obračunati porez na dodanu vrijednost za razdoblje od 1. siječnja 2007. godine do 31. prosinca 2007. godine ...

25
Us-8826/2011-4; 30.10.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Porezne uprave, Područni ured Z. od 18. studenog 2008. godine, kojim rješenjem je naloženo tužiteljici platiti manje obračunati porez na dodanu vrijednost u 2006. i 2007. godini s tim da provede odgovara...

26
Us-8901/2011-6; 30.10.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Porezne uprave, Područnog ureda Z. od 10. lipnja 2009. godine kojim rješenjem je tužitelju utvrđen manje obračunati porez na dobit za 2007. godinu u iznosu od 178.804,09 kn, manje obračunati porez na dodanu vri...

27
Us-8969/2011-6; 30.10.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Porezne uprave, Područni ured Split, Ispostava Solin od 22. rujna 2008. godine, kojim rješenjem je tužitelj zadužen obvezom plaćanja poreza na promet nekretnina u iznosu od 7.462,50 kn.

28
Us 850/2011-4; 29.10.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja koju je izjavio protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske-Porezne uprave, Područnog ureda B., klasa: UP/I-471-02/07-01/40, urbroj: 513-07-07/08-13, od 28. siječnja 2008. Tim rješenjem tužitelju je utvrđen manje o...

29
Us-7853/2011-4; 22.10.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Carinske uprave, Carinarnice D. od 6. kolovoza 2010., kojim rješenjem je tužitelju utvrđena porezna obveza plaćanja ukupnog iznosa od 13.200,00 kn obračunatog na ime p...

30
Us-7067/2011-4; 2.10.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem dozvoljena je obnova postupka okončana rješenjem Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, klasa: UP/II-562-02/01-1904/21, urbroj: 519-04/2-1-04-2 od 27. srpnja 2004. (točka I. izreke), te je odgođeno izvršenje rješenja Ministarstva obitelji, branitelja i...

31
Us-5811/2011-11; 2.10.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela smanjeno je eksploatacijsko polje kremenog pijeska „T.-H.“ odobreno trgovačkom društvu I. P. J. d.o.o. u stečaju, I., odobreno rješenjem tuženika od 8. prosinca 2010. godine.

32
Us 9236/2011-4; 30.9.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Z., klasa: UP/I-471-02/10-01/662, urbroj: 513-07-01-11-06 od 4. ožujka 2011. Citiranim prvostupanjskim rješenjem tužitelju je utvrđena obveza poreza i dru...

33
Us-12298/2011-4; 25.9.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Policijske uprave I., broj: 511-08-19/2-UP/I-17/27-11 od 9. rujna 2011. godine, kojim rješenjem je odbijen zahtjev tužitelja za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova privatne zaštite - zaštitara.

34
Us-5286/2011-4; 24.9.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Z., broj: 83522, od 26. listopada 2005. godine.

35
Us-13210/2011-6; 17.9.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Porezne uprave, Područnog ureda Z., Ispostave Z. - Č. od 17. siječnja 2008., kojim rješenjem je odbijen zahtjev tužitelja za utvrđivanje nastupa zastare prava na naplatu doprinosa za mirovinsko osiguranje.

36
Us-9734/2011-4; 11.9.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Porezne uprave, Područnog ureda Z. od 11. travnja 2011. godine kojim rješenjem je tužitelju naloženo plaćanje poreza i drugih javnih davanja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2009. godine u ukupnom iz...

37
Us-7280/2011-4; 4.9.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Tuženo je tijelo osporenim rješenjem odbilo žalbu tužitelja izjavljenu protiv rješenja Ministarstva financija, Carinske uprave, Carinarnice V., klasa: UP/I-415-02/11-01/19, urbroj: 513-02-4690/1-11-2 od 2. veljače 2011. godine kojim se, u točki 1. dispozitiva, utvrđuje da se roba - 10.600 komada ...

38
Us-7681/2011-5; 4.9.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Porezne uprave, Područnog ureda Z., Ispostave Z. za nekretnine od 28. travnja 2008. godine, kojim rješenjem je tužitelj zadužen obvezom plaćanja poreza na promet nekretnina u iznosu od 44.451,90 kn.

39
Usž-51/2014-5; 28.8.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske .. u upravnom sporu tužitelja N. R. iz P., kojeg zastupaju opunomoćenici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda T. B. i M. M. B., P., protiv tuženika Ministarstva uprave, Zagreb, Maksimirska 63, uz sudjelovanje zainteresirane osobe Lovačkog društva Z. iz P., kojeg za...

40
Us-8061/2011-4; 24.7.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Carinske uprave, Carinarnice S. od 29. srpnja 2009. godine, kojim rješenjem je tužitelju utvrđena obveza na plaćanje carinskog duga u ukupnom iznosu od 98.158,11 kn na ime carine, posebnog poreza na plovila, ra...

41
Us-7842/2011-4; 24.7.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Državnog inspektorata od 16. ožujka 2011. godine, kojim rješenjem je tužitelju odbijen zahtjev za uvećanjem koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta za 4%.

42
Us-7852/2011-4; 24.7.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Porezne uprave, Područnog ureda O., Ispostave D. M. od 23. svibnja 2007., kojim rješenjem je utvrđeno da je tužitelj univerzalni pravni slijednik pravnog prednika Z. S. te da duguje na dan 25. prosinca 2006. iz...

43
Us-7857/2011-4; 24.7.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Porezne uprave, Područnog ureda Z., Ispostave S. od 13. rujna 2010. godine, kojim rješenjem je tužiteljica obvezana na plaćanje ukupnog duga od 199.333,68 kn, a na ime duga, poreza i prireza na dohodak od nes...

44
Us 7667/2011-4; 17.7.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem tuženog tijela odbijena je kao neosnovana žalba tužiteljice koju je podnijela na rješenje Općinskog suda u C., Ured predsjednika, broj: 7 SU-660/10, od 31. prosinca 2010. Tim rješenjem tužiteljica je raspoređena s danom 1. siječnja 2011. na radno mjesto računovodstveni referent u...

45
Us-7028/2011-5; 17.7.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske - Porezne uprave, Područnog ureda D., klasa: UP/I-471-02/10-01/50, urbroj: 513-07-19-10-1 od 14. travnja 2010.

46
Us-7703/2011-4; 17.7.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Porezne uprave, Područnog ureda Z., Ispostave Z. za nekretnine od 18. lipnja 2008., kojim rješenjem je tužiteljici utvrđen porez na promet nekretnina u iznosu od 36.006,00 kn.

47
Us-7798/2011-4; 17.7.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Porezne uprave, Područnog ureda P., Ispostave L. od 30. studenoga 2006., kojim rješenjem je tužitelju utvrđena osnovica i mjesečni predujam poreza na dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava za 2004. g...

48
Us-7799/2011-4; 17.7.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Porezne uprave, Područnog ureda Z., Ispostave Z. - za velike porezne obveznike od 16. veljače 2011., kojim rješenjem je tužitelju naloženo da uplati s osnova poreza na dodanu vrijednost iznos od 808.092,31 kn s...

49
Us-11389/2011-5; 17.7.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbačena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Gradskog ureda za opću upravu Grada Z. od 12. travnja 2011. godine kojim rješenjem je odobren udruzi pod nazivom rukometni klub „M. N.“ upis promjene Statuta u Registar udruga Republike Hrvatske, dok je točkom ...

50
Us 12369/2011-4; 30.6.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove, Odjel inspekcijskog nadzora Područne jedinice u V., klasa: UP/I-351-02/11-27/478, urbroj: 531-07-1-7-2-MK-11-2 ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a