Poredano po:

Broj dokumenata: 832

1
II Kž 170/2020-4; 8.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Splitu, u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženog B. Đ. zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnoga stanovništva iz članka 120. stavka 2. u vezi sa stavkom 1. OKZRH, na temelju članka 127. stavka 4. u vezi s člankom 131. stavkom...

2
I Kž 109/2020-4; 5.3.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijski sud u Sisku je, na temelju članka 59. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. - ispravak, 101/17., 118/18. i 126/19., dalje: KZ/11.) u vezi s člankom 157. stavkom 1. i člankom 159. stavkom 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Na...

3
Kž-rz 17/2019-8; 5.3.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom opt. S. B. proglašen je krivim zbog kaznenog djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava - ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, opisanog i kažnjivog po čl. 120. st. 1. OKZ RH, te je na temelju citirane zakonske odredbe, uz primjenu čl. 34. st. 1., čl. 38. st. 2. i čl. 39...

4
Kž-rz 41/2019-7; 3.3.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod točkom I. izreke, na temelju čl. 508. st. 5. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. - dalje u tekstu: ZKP/08.), presuda Županijskog suda u Sisku od 17. stude...

5
I Kž 63/2020-4; 12.2.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Šibeniku od 22. siječnja 2020. broj Ik I-188/2019-11 odbijen je prijedlog za uvjetni otpust zatvorenika G. A. podnesen po zatvoreniku osobno kao neosnovan. Protiv tog rješenja žalbu je podnio zatvorenik osobno, ne navodeći žalbenu osnovu, smatrajući da je pogrešan zaklj...

6
Kž-rz 39/2019-6; 11.2.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Osijeku od 7. studenog 2019. broj Kv-Rz-26/2019-3, na temelju članka 402. stavka 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12.-odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17. - dal...

7
Kž-rz 33/2019-4; 28.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijski sud u Zagrebu je u odsutnosti proglasio krivim opt. P. J. da je na način i pod okolnostima pobliže opisanim u izreci te presude počinio kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH, pa je na temelju istog zakonskog propisa osuđen na...

8
Kž-rz 10/2019-4; 22.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu broj Kv-Rz-28/18 (K-Rz-7/18) od 20. veljače 2019., na temelju članka 402. stavka 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70...

9
Kž-rz 38/2019-4; 9.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, pod točkom I. izreke, prihvaćeni su prijedlozi branitelja okr. S. R., Lj. D., odvjetnika iz R., braniteljice okr. D. R., S. O., odvjetnice iz Z., te zamjenika braniteljice okr. Đ. R., T. M., odvjetnika iz S., te su iz spisa izdvojeni zapisnici o ispitivanju svjedoka C. V. od 15....

10
Kž-rz 6/2019-4; 19.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom je presudom opt. M. K., u odsutnosti, proglašen krivim zbog kaznenog djela iz čl. 120. st. 1. OKZRH, te je na temelju citirane zakonske odredbe osuđen na kaznu zatvora u trajanju dvanaest godina. Primjenom čl. 148. st. 1. u vezi s čl. 145. st. 1. i 2. toč. 1., 6. i 7. Zakona o kaznenom pos...

11
Kž-rz 37/2019-4; 19.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Osijeku, rješenjem od 11. listopada 2019. godine, br. Kv-Rz-24/2019-3, odbacio je zahtjev za obnovu kaznenog postupka os. Ž. I.. Protiv tog rješenja žali se osuđenik po branitelju K. V., odvjetniku iz O. i predlaže da se pobijano rješenje ukine ili preinači na način da se dozvoli o...

12
II 4 Kr 106/2019-4; 19.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: U kaznenom predmetu protiv B. Đ., zbog kaznenog djela iz članka 120. stavka 2. OKZRH, optuženik je podnio ovom sudu zahtjev za izuzeće, između ostalih, predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske Đ. S. Prema odredbi članka 35. stavka 2. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 7...

13
Kž-rz 35/2019-4; 12.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, na temelju čl. 402. st. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 - dalje u tekstu: ZKP/08), odlučeno je da će se opt. Ž. Ć., opt. N. M. i opt. A. P. suditi u ...

14
II Kž 441/2019-4; 6.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Splitu od 23. studenoga 2018. broj K-Rz-2/2016-294, optuženi B. Đ. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 120. stavka 2. u vezi sa stavkom 1. OKZRH te je osuđen na kaznu zatvora od devet godina, u koju mu j...

15
I Kž 125/2017-8; 5.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu, na temelju čl. 453. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14.; dalje u tekstu: ZKP/08.) opt. S. K. je oslobođen o...

16
I Kž 366/2019-10; 21.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, na temelju čl. 59. Kaznenog zakona ("Narodne novine" broj 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15. - ispravak, 101/17. i 118/18. - dalje: KZ/11.), u vezi s čl. 157. st. 1. i čl. 159. st. 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne novine" broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/0...

17
Kž-rz 24/2019-4; 6.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu broj Kv-Rz-5/19 (K-Rz-2/17) od 24. svibnja 2019., na temelju članka 402. stavka 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/...

18
Kž-rz 31/2019-8; 6.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Zagrebu, presudom od 2. svibnja 2019. godine, br. K-Rz-10/18-87, proglasio je krivim opt. D. L., zbog kaznenog djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava, ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. OKZRH i na temelju istog zakonskog propisa osudio ga na kaznu zatvora u...

19
Kž-rz 26/2019-6; 23.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: U presudi Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 18. rujna 2019. broj Kž-rz 26/2019-4 u obrazloženju presude, u dijelu u kojem se navodi duljina trajanja kazne zatvora na koju je optuženi S. Š. osuđen presudom Županijskog suda u Zagrebu od 1. srpnja 2019. broj K-rz-6/16, došlo je do očite pogreške u pi...

20
II Kž 364/2019-4; 16.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženog P. A. i optuženog V. D., zbog kaznenog djela iz članka 120. stavka 1. OKZRH, na temelju članka 127. stavka 4. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., ...

21
II Kž 368/2019-4; 15.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Na sjednici drugostupanjskog vijeća Vrhovnog suda Republike Hrvatske na kojoj su razmatrane žalbe državnog odvjetnika, opt. M. L. i opt. M. S. podnesene protiv presude Županijskog suda u Zagrebu od 22. rujna 2016. godine broj K-Rz-1/16., ta je presuda djelomičnim prihvaćanjem žalbe državnog odvjetni...

22
I Kž 548/2013-7; 25.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Rijeci od 11. ožujka 2013. broj K-Rz-2/11, pod točkom 1) izreke, optuženi M. J., M. K.1, S. R., V. R. i S. D.1 proglašeni su krivima da su počinili kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava - ratnim zločinom protiv civilnog stanovništva iz članka 120. stavka 1...

23
II Kž 332/2019-4; 18.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Osijeku, u tijeku postupka nakon dopuštene obnove kaznenog postupka protiv optuženog P. L. zbog kaznenog djela iz članka 120. stavka 1. OKZRH, na temelju članka 127. stavka 4. "u vezi s člankom 507. stavkom 5." Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine"...

24
Kž-rz 27/2019-4; 4.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Rijeci, rješenjem od 26. ožujka 2019. broj Kov-Rz-4/2018. je na temelju čl. 402. st. 3. i 4. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17. - dalje u tekstu: ZKP/...

25
I Kž 413/2019-4; 28.8.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Sisku od 1. srpnja 2019. broj IK I-211/19-14, na temelju članka 59. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. - ispravak, 101/17. i 118/18. - dalje u tekstu: KZ/11.) te članka 157 stavka 1. i članka 159. stavka 3. Zakona o izvršavanju kazne ...

26
Kž-rz 13/2019-4; 27.8.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu od 25. ožujka 2019. broj K-Rz-2/2016-96 odbijen je kao neosnovan prijedlog branitelja optuženika J. T., odvjetnika u Z. da se iz spisa predmeta kao nezakoniti dokazi izdvoje: službena zabilješka A. A., poručnika Organa bezbednosti 31. pješadijske ...

27
Kž-rz 16/2019-4; 22.8.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu, na temelju članka 453. točke 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine‟ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14., dalje: ZKP/08.) optuženi B. K., kojem je suđeno u odsu...

28
Kž-rz 18/2019-4; 21.8.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je kao neosnovan prijedlog da se optuženom D. M., zbog počinjenja kaznenog djela iz članka 120. stavka 1. OKZRH-a, sudi u odsutnosti. Protiv tog rješenja žalbu je podnio branitelj optuženog D. M., bez navođenja žalbenih osnova i prijedloga kako postu...

29
II Kž 296/2019-4; 19.8.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Slavonskom Brodu, u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženog J. Š. i drugih, zbog kaznenog djela iz članka 120. stavka 1. OKZRH., na temelju članka 104. stavka 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 110/97., 27/98., 58/99.,...

30
VSRH Kž-rz 21/2019-4; 17.7.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Splitu je, na temelju čl. 402. st. 3. i 4. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17. - dalje: ZKP/08...

Broj odluke: Kž-rz 21/2019-4

31
VSRH Kž-rz 22/2019-4; 4.7.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem optužnog vijeća Županijskog suda u Rijeci pod točkom I. izreke prihvaćen je prijedlog okrivljenog M. M. te su iz spisa predmeta izdvojeni: zapisnik o uzimanju izjave od 28. listopada 1992. (list 22.-23. spisa) te službena informacija SUP K., O. T. od 21. septembra 1994. (list 35....

Broj odluke: Kž-rz 22/2019-4

32
Kž-rz 11/2019-8; 2.7.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu od 7. veljače 2019. broj K-rz-9/2018., pod točkom I. izreke, optuženik H. M. proglašen je krivim zbog krivičnog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 120. stavka 1. OKZRH činjenično pobliže opisanog u točki I. izreke pobijane ...

33
VSRH II Kž 232/2019-4; 1.7.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Vukovaru, nakon dopuštene obnove kaznenog postupka protiv optuženog P. L., zbog kaznenog djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava, ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 120. stavka 1. OKZRH, pod točkom 1., na temelju članka 131. stavk...

Broj odluke: II Kž 232/2019-4

34
VSRH II Kž 218/2019-4; 17.6.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Osijeku, nakon podignute optužnice protiv okrivljenog M. I. i okrivljenog V. V., zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnoga stanovništva iz članka 120. stavka 1. OKZRH, protiv imenovanih okrivljenika je pod točkom I. produljen istražni zatvor iz ...

Broj odluke: II Kž 218/2019-4

35
VSRH I Kž 16/2016-8; 12.6.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom opt. M. Ž. je na temelju odredbe čl. 453. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17. - dalje: ZKP/08) oslobođen optužbe da bi po...

Broj odluke: I Kž 16/2016-8

36
Kž-rz 15/2019-4; 6.6.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, na temelju članka 402. stavka 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17., dalje: ZKP/08.) određeno je da će ...

37
Kž-rz 14/2019-4; 4.6.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Splitu od 9. travnja 2019. broj Kov-Rz-4/2018., pod točkom I. izreke, na temelju članka 354. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 1...

38
VSRH II Kž 174/2019-4; 16.5.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Rijeci od 21. siječnja 2016. broj K-Rz-3/2014. optuženi Ć. B. proglašen je krivim zbog kaznenog djela iz članka 120. stavka 1. OKZRH i na temelju te zakonske odredbe i uz primjenu odredbi o ublažavanju osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine, u koju mu je,...

Broj odluke: II Kž 174/2019-4

39
VSRH Kž-rz 23/2018-6; 16.5.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Splitu, opt. S. R. (suđenjem u odsutnosti) i opt. Č. B. proglašeni su krivima zbog kaznenog djela iz čl. 120. st. 1. OKZRH i na temelju te odredbe, a opt. Č. B. i uz primjenu čl. 38. i čl. 39. st. 1. toč. 1. OKZRH, osuđeni su na kazne zatvora, opt. S. R. u...

Broj odluke: Kž-rz 23/2018-6

40
VSRH II Kž 166/2019-4; 15.5.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Osijeku, nakon podignute optužnice protiv okrivljenog M. I. i okrivljenog V. V., zbog kaznenog djela iz članka 120. stavka 1. OKZRH, pod točkom I. izreke na temelju članka 102. stavaka 1. i 2. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/...

Broj odluke: II Kž 166/2019-4

41
Rev x 559/2016-2; 24.4.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I Nalaže se tuženiku Republici Hrvatskoj da I tužiteljici A. N. iz G., ..., Srbija, na ime naknade nematerijalne štete, isplati iznos od 220.000,00 kn sa zateznim kamatama tekućim od 31. ožujka 2015. pa do isplate po stopi propisanoj člankom 29. stavak 2. Zak...

42
II Kž 130/2019-4; 12.4.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Osijeku, nakon izrečene nepravomoćne presude kojom je optuženi S. B. proglašen krivim zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnoga stanovništva iz članka 120. stavka 1. OKZ RH i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od tri godine i deset mjeseci, na t...

43
VSRH II Kž 121/2019-4; 5.4.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, u tijeku postupka nakon podignute optužnice, protiv optuženog S. D., optuženog D. A., optuženog N. B., optuženog M. M., optuženog V. G., optuženog V. B., optuženog D. P., optuženog Ž. P. i optuženog Z. M., zbog kaznenog djela ratnog zločina proti...

Broj odluke: II Kž 121/2019-4

44
VSRH Kž-rz 1/2019-7; 4.4.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu pod toč. I. izreke, na temelju čl. 402. st. 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 152/14. i 70/17. - dalje: ZKP/08.), odbijen je prijedlog z...

Broj odluke: Kž-rz 1/2019-7

45
Rev 815/2015-2; 20.3.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "Nalaže se tuženiku N. I. iz B. M., Š., ... da Republici Hrvatskoj isplati iznos od 502.462,79 kuna sa zakonskim zateznim kamatama prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima koje na taj iznos teku od 28. listopada 2011. godine do isplate te da tužitelju nakna...

46
VSRH II Kž 84/2019-4; 8.3.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, nakon izrečene nepravomoćne presude kojom je optuženi H. M. proglašen krivim zbog kaznenog djela iz članka 120. stavka 1. OKZ RH i osuđen na kaznu zatvora od osam godina, protiv tog optuženika određen je istražni zatvor po osnovi iz članka 123. s...

Broj odluke: II Kž 84/2019-4

47
Kž-rz 7/2018-6; 5.3.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijski sud u Zagrebu stavio je u cijelosti (ispravno bi bilo u odnosu na optuženog M. Š.) presudu Županijskog suda u Sisku od 17. studenog 1993. godine, broj K-38/93 i zatim optuženog M. Š. proglasio krivim što je počinio kazneno djelo iz čl. 120. st. 1. OKZ RH te ga je na tem...

48
VSRH Kž-rz 9/2018-12; 27.2.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijskog suda u Osijeku je, pod točkom I. izreke, djelomično prihvaćen zahtjev osuđenog F. M. za izricanje jedinstvene kazne te su preinačene u odluci o kazni  presuda Općinskog suda u Osijeku od 13. srpnja 2005. broj K-562/2004-43, potvrđena presudom Županijskog suda u Osijeku...

Broj odluke: Kž-rz 9/2018-12

49
VSRH Kž-rz 24/2018-9; 20.2.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Zagrebu, presudom od 25. listopada 2018. godine, br. K-rz-4/2018, je na temelju čl. 508. st. 5. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj  152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17. - dalje u tekstu: ZKP/08.) stavio izv...

Broj odluke: Kž-rz 24/2018-9

50
VSRH II Kž 56/2019-4; 20.2.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Splitu, u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženog N. T. i drugih, zbog kaznenog djela iz članka 120. stavka 1. OKZRH, na temelju članka 131. stavka 3. i članka 127. stavka 4. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76...

Broj odluke: II Kž 56/2019-4

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci