Poredano po:

Broj dokumenata: 844

1
Kž-rz 25/2020-4; 2.11.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Osijeku od 4. lipnja 2020. broj Kv-Rz-8/2020-5 određeno je suđenje u odsutnosti protiv optuženika Đ. P. i optuženika S. K. na temelju članka 402. stavka 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog...

2
I Kž 615/2020-4; 2.11.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, na temelju članka 59. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15. - ispravak, 101/17., 118/18. i 126/19. - dalje: KZ/11.), u vezi članka 157. stavka 1. i članka 159. stavka 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ broj 128/99., 55/00.,...

3
Kž-rz 24/2020-4; 16.10.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, na temelju čl. 402. st. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19 - dalje u tekstu: ZKP/08), odlučeno je da će se opt. P. O., opt. M. B., opt. N. P., o...

4
I Kž 572/2020-4; 15.10.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijski sud u Varaždinu odbijen je osobni prijedlog  za uvjetni otpust zatvorenika Đ. S. koji se nalazi na izdržavanju kazne zatvora u trajanju od 14 (četrnaest) godina na koju je osuđen pravomoćnom presudom koju čine presuda Županijskog suda u Osijeku od 19. prosinca 20...

5
I Kž 537/2020-5; 1.10.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Šibeniku, odbijen je prijedlog za uvjetni otpust zatvorenika G. A. podnesen po službenoj dužnosti od strane Zatvora u Š. Protiv tog rješenja žalbu je podnio zatvorenik osobno, ne navodeći izričito žalbene osnove, a iz čijeg sadržaja proizlazi prijedlog d...

6
Kž-rz 16/2020-4; 3.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem optužnog vijeća Županijskog suda u Splitu, na temelju članka 351. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17. - dalje: ZKP/08.), odbijen ...

7
Kž-rz 10/2020-4; 15.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu od 16. prosinca 2019. broj K-rz-5/16., donesenoj u odsutnosti, opt. D. K. je na temelju čl. 453. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., ...

8
II Kž 170/2020-4; 8.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Splitu, u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženog B. Đ. zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnoga stanovništva iz članka 120. stavka 2. u vezi sa stavkom 1. OKZRH, na temelju članka 127. stavka 4. u vezi s člankom 131. stavkom...

9
Kž-rz 7/2020-4; 24.4.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Splitu u postupku provedenom u odsutnosti optuženika presudom od 27. studenog 2019. broj K-Rz-9/2015-23 proglasio je krivim opt. M. K. zbog kaznenog dijela protiv čovječnosti i međunarodnog prava, ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. u vezi čl. 28. OKZRH-a i na teme...

10
I Kž 45/2020-4; 3.4.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem je odbijen prijedlog Kaznionice u L. za uvjetni otpust zatvorenika s izdržavanja kazne, podnesen po službenoj dužnosti. Zatvorenik se nalazi u Kaznionici u L. na izdržavanju kazne zatvora u trajanju deset godina, na koju je osuđen pravomoćnom presudom Županijskog suda u Osijeku ...

11
I Kž 109/2020-4; 5.3.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijski sud u Sisku je, na temelju članka 59. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. - ispravak, 101/17., 118/18. i 126/19., dalje: KZ/11.) u vezi s člankom 157. stavkom 1. i člankom 159. stavkom 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Na...

12
Kž-rz 17/2019-8; 5.3.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom opt. S. B. proglašen je krivim zbog kaznenog djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava - ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, opisanog i kažnjivog po čl. 120. st. 1. OKZ RH, te je na temelju citirane zakonske odredbe, uz primjenu čl. 34. st. 1., čl. 38. st. 2. i čl. 39...

13
Kž-rz 41/2019-7; 3.3.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod točkom I. izreke, na temelju čl. 508. st. 5. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. - dalje u tekstu: ZKP/08.), presuda Županijskog suda u Sisku od 17. stude...

14
Kž-rz 40/2019-4; 18.2.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijskog suda u Osijeku, u odsutnosti je proglašen krivim optuženi Z. P., zbog kaznenog djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava, ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 120. stavka 1. OKZ RH te je na temelju iste zakonske odredbe osuđen na kaznu zatvora od d...

15
I Kž 63/2020-4; 12.2.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Šibeniku od 22. siječnja 2020. broj Ik I-188/2019-11 odbijen je prijedlog za uvjetni otpust zatvorenika G. A. podnesen po zatvoreniku osobno kao neosnovan. Protiv tog rješenja žalbu je podnio zatvorenik osobno, ne navodeći žalbenu osnovu, smatrajući da je pogrešan zaklj...

16
Kž-rz 39/2019-6; 11.2.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Osijeku od 7. studenog 2019. broj Kv-Rz-26/2019-3, na temelju članka 402. stavka 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12.-odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17. - dal...

17
Kž-rz 1/2020-4; 4.2.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu je, na temelju čl. 402. st. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/11., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. - dalje u tekstu: ZKP/08.), odlučeno da će se optuženom D. A. i optuženom Z. K. ...

18
Kž-rz 33/2019-4; 28.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijski sud u Zagrebu je u odsutnosti proglasio krivim opt. P. J. da je na način i pod okolnostima pobliže opisanim u izreci te presude počinio kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH, pa je na temelju istog zakonskog propisa osuđen na...

19
Kž-rz 10/2019-4; 22.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu broj Kv-Rz-28/18 (K-Rz-7/18) od 20. veljače 2019., na temelju članka 402. stavka 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70...

20
Kž-rz 38/2019-4; 9.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, pod točkom I. izreke, prihvaćeni su prijedlozi branitelja okr. S. R., Lj. D., odvjetnika iz R., braniteljice okr. D. R., S. O., odvjetnice iz Z., te zamjenika braniteljice okr. Đ. R., T. M., odvjetnika iz S., te su iz spisa izdvojeni zapisnici o ispitivanju svjedoka C. V. od 15....

21
Kž-rz 6/2019-4; 19.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom je presudom opt. M. K., u odsutnosti, proglašen krivim zbog kaznenog djela iz čl. 120. st. 1. OKZRH, te je na temelju citirane zakonske odredbe osuđen na kaznu zatvora u trajanju dvanaest godina. Primjenom čl. 148. st. 1. u vezi s čl. 145. st. 1. i 2. toč. 1., 6. i 7. Zakona o kaznenom pos...

22
Kž-rz 37/2019-4; 19.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Osijeku, rješenjem od 11. listopada 2019. godine, br. Kv-Rz-24/2019-3, odbacio je zahtjev za obnovu kaznenog postupka os. Ž. I.. Protiv tog rješenja žali se osuđenik po branitelju K. V., odvjetniku iz O. i predlaže da se pobijano rješenje ukine ili preinači na način da se dozvoli o...

23
II 4 Kr 106/2019-4; 19.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: U kaznenom predmetu protiv B. Đ., zbog kaznenog djela iz članka 120. stavka 2. OKZRH, optuženik je podnio ovom sudu zahtjev za izuzeće, između ostalih, predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske Đ. S. Prema odredbi članka 35. stavka 2. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 7...

24
Kž-rz 35/2019-4; 12.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, na temelju čl. 402. st. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 - dalje u tekstu: ZKP/08), odlučeno je da će se opt. Ž. Ć., opt. N. M. i opt. A. P. suditi u ...

25
II Kž 441/2019-4; 6.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Splitu od 23. studenoga 2018. broj K-Rz-2/2016-294, optuženi B. Đ. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 120. stavka 2. u vezi sa stavkom 1. OKZRH te je osuđen na kaznu zatvora od devet godina, u koju mu j...

26
I Kž 125/2017-8; 5.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu, na temelju čl. 453. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14.; dalje u tekstu: ZKP/08.) opt. S. K. je oslobođen o...

27
I Kž 366/2019-10; 21.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, na temelju čl. 59. Kaznenog zakona ("Narodne novine" broj 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15. - ispravak, 101/17. i 118/18. - dalje: KZ/11.), u vezi s čl. 157. st. 1. i čl. 159. st. 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne novine" broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/0...

28
Kž-rz 24/2019-4; 6.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu broj Kv-Rz-5/19 (K-Rz-2/17) od 24. svibnja 2019., na temelju članka 402. stavka 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/...

29
Kž-rz 31/2019-8; 6.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Zagrebu, presudom od 2. svibnja 2019. godine, br. K-Rz-10/18-87, proglasio je krivim opt. D. L., zbog kaznenog djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava, ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. OKZRH i na temelju istog zakonskog propisa osudio ga na kaznu zatvora u...

30
Kž-rz 26/2019-6; 23.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: U presudi Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 18. rujna 2019. broj Kž-rz 26/2019-4 u obrazloženju presude, u dijelu u kojem se navodi duljina trajanja kazne zatvora na koju je optuženi S. Š. osuđen presudom Županijskog suda u Zagrebu od 1. srpnja 2019. broj K-rz-6/16, došlo je do očite pogreške u pi...

31
I Kž 359/2016-4; 22.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu od 29. ožujka 2016. broj K-RZ-2/15 u ponovljenom postupku opt. M. V., na temelju čl. 453. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13....

32
II Kž 364/2019-4; 16.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženog P. A. i optuženog V. D., zbog kaznenog djela iz članka 120. stavka 1. OKZRH, na temelju članka 127. stavka 4. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., ...

33
II Kž 368/2019-4; 15.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Na sjednici drugostupanjskog vijeća Vrhovnog suda Republike Hrvatske na kojoj su razmatrane žalbe državnog odvjetnika, opt. M. L. i opt. M. S. podnesene protiv presude Županijskog suda u Zagrebu od 22. rujna 2016. godine broj K-Rz-1/16., ta je presuda djelomičnim prihvaćanjem žalbe državnog odvjetni...

34
I Kž 548/2013-7; 25.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Rijeci od 11. ožujka 2013. broj K-Rz-2/11, pod točkom 1) izreke, optuženi M. J., M. K.1, S. R., V. R. i S. D.1 proglašeni su krivima da su počinili kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava - ratnim zločinom protiv civilnog stanovništva iz članka 120. stavka 1...

35
II Kž 332/2019-4; 18.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Osijeku, u tijeku postupka nakon dopuštene obnove kaznenog postupka protiv optuženog P. L. zbog kaznenog djela iz članka 120. stavka 1. OKZRH, na temelju članka 127. stavka 4. "u vezi s člankom 507. stavkom 5." Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine"...

36
Kž-rz 27/2019-4; 4.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Rijeci, rješenjem od 26. ožujka 2019. broj Kov-Rz-4/2018. je na temelju čl. 402. st. 3. i 4. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17. - dalje u tekstu: ZKP/...

37
I Kž 413/2019-4; 28.8.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Sisku od 1. srpnja 2019. broj IK I-211/19-14, na temelju članka 59. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. - ispravak, 101/17. i 118/18. - dalje u tekstu: KZ/11.) te članka 157 stavka 1. i članka 159. stavka 3. Zakona o izvršavanju kazne ...

38
Kž-rz 13/2019-4; 27.8.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu od 25. ožujka 2019. broj K-Rz-2/2016-96 odbijen je kao neosnovan prijedlog branitelja optuženika J. T., odvjetnika u Z. da se iz spisa predmeta kao nezakoniti dokazi izdvoje: službena zabilješka A. A., poručnika Organa bezbednosti 31. pješadijske ...

39
Kž-rz 16/2019-4; 22.8.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu, na temelju članka 453. točke 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine‟ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14., dalje: ZKP/08.) optuženi B. K., kojem je suđeno u odsu...

40
Kž-rz 18/2019-4; 21.8.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je kao neosnovan prijedlog da se optuženom D. M., zbog počinjenja kaznenog djela iz članka 120. stavka 1. OKZRH-a, sudi u odsutnosti. Protiv tog rješenja žalbu je podnio branitelj optuženog D. M., bez navođenja žalbenih osnova i prijedloga kako postu...

41
II Kž 296/2019-4; 19.8.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Slavonskom Brodu, u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženog J. Š. i drugih, zbog kaznenog djela iz članka 120. stavka 1. OKZRH., na temelju članka 104. stavka 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 110/97., 27/98., 58/99.,...

42
VSRH Kž-rz 21/2019-4; 17.7.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Splitu je, na temelju čl. 402. st. 3. i 4. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17. - dalje: ZKP/08...

Broj odluke: Kž-rz 21/2019-4

43
VSRH Kž-rz 22/2019-4; 4.7.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem optužnog vijeća Županijskog suda u Rijeci pod točkom I. izreke prihvaćen je prijedlog okrivljenog M. M. te su iz spisa predmeta izdvojeni: zapisnik o uzimanju izjave od 28. listopada 1992. (list 22.-23. spisa) te službena informacija SUP K., O. T. od 21. septembra 1994. (list 35....

Broj odluke: Kž-rz 22/2019-4

44
Kž-rz 11/2019-8; 2.7.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu od 7. veljače 2019. broj K-rz-9/2018., pod točkom I. izreke, optuženik H. M. proglašen je krivim zbog krivičnog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 120. stavka 1. OKZRH činjenično pobliže opisanog u točki I. izreke pobijane ...

45
VSRH II Kž 232/2019-4; 1.7.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Vukovaru, nakon dopuštene obnove kaznenog postupka protiv optuženog P. L., zbog kaznenog djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava, ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 120. stavka 1. OKZRH, pod točkom 1., na temelju članka 131. stavk...

Broj odluke: II Kž 232/2019-4

46
VSRH II Kž 218/2019-4; 17.6.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Osijeku, nakon podignute optužnice protiv okrivljenog M. I. i okrivljenog V. V., zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnoga stanovništva iz članka 120. stavka 1. OKZRH, protiv imenovanih okrivljenika je pod točkom I. produljen istražni zatvor iz ...

Broj odluke: II Kž 218/2019-4

47
VSRH I Kž 16/2016-8; 12.6.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom opt. M. Ž. je na temelju odredbe čl. 453. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17. - dalje: ZKP/08) oslobođen optužbe da bi po...

Broj odluke: I Kž 16/2016-8

48
Kž-rz 15/2019-4; 6.6.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, na temelju članka 402. stavka 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17., dalje: ZKP/08.) određeno je da će ...

49
Kž-rz 14/2019-4; 4.6.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Splitu od 9. travnja 2019. broj Kov-Rz-4/2018., pod točkom I. izreke, na temelju članka 354. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 1...

50
VSRH II Kž 174/2019-4; 16.5.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Rijeci od 21. siječnja 2016. broj K-Rz-3/2014. optuženi Ć. B. proglašen je krivim zbog kaznenog djela iz članka 120. stavka 1. OKZRH i na temelju te zakonske odredbe i uz primjenu odredbi o ublažavanju osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine, u koju mu je,...

Broj odluke: II Kž 174/2019-4

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a