Poredano po:

Broj dokumenata: 705

1
I Kž 394/2019-6; 12.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijski sud u Zagrebu proglasio je krivim optuženog S. M. zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti, u poticanju iz članka 291. stavaka 1. i 2. u vezi s člankom 37. KZ/11. Na temelju članka 291. stavka 2. KZ/11. sud je optuženog S. M. osudio na kaznu zatvora u trajanju ...

2
I Kž 568/2019-4; 12.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Varaždinu na temelju čl. 159. st. 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“, broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03. - pročišćeni tekst, 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/11. - odluka i rješenje Ustavnog suda Republ...

3
I Kž 326/2019-7; 15.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zadru od 9. svibnja 2019. broj Kv-I-13/2019. odbijen je zahtjev osuđenika I. P. za obnovu kaznenog postupka dovršenog pravomoćnom presudom koju čine presuda Županijskog suda u Zadru od 15. srpnja 1996. broj K-9/1996. i presuda Vrhovnog suda Republike Hrva...

4
I Kž 548/2013-7; 25.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Rijeci od 11. ožujka 2013. broj K-Rz-2/11, pod točkom 1) izreke, optuženi M. J., M. K.1, S. R., V. R. i S. D.1 proglašeni su krivima da su počinili kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava - ratnim zločinom protiv civilnog stanovništva iz članka 120. stavka 1...

5
I Kž 334/2019-4; 29.8.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim je rješenjem, na temelju članka 189. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17., dalje: ZKP/08.), prvostupanjski sud odlučio da se predmeti, privremeno od...

6
VSRH I Kž 182/2019-4; 17.4.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Sisku, presudom od 29. studenog 2018. broj K-11/2017-20, proglasio je krivim opt. Đ. B. zbog kaznenih djela protiv života i tijela, dva teška ubojstva iz čl. 91. toč. 7. Kaznenog zakona („Narodne novine” broj 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. - odluka Ustavn...

Broj odluke: I Kž 182/2019-4

7
VSRH I Kž 96/2019-4; 14.3.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Splitu od 26. listopada 2018. broj Kv I-54/2018., ispravljenim rješenjem istog suda od 24. siječnja 2019. odbijen (ispravno bi bilo: odbačen) je zahtjev osuđenog S. V. za nepravu obnovu kaznenog postupka objedinjavanje kazni zatvora iz presuda Županijskog...

Broj odluke: I Kž 96/2019-4

8
VSRH I Kž 120/2019-4; 14.3.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Varaždinu, na temelju čl. 158. u vezi čl. 159. Zakona o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne novine" broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03. - pročišćeni tekst, 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/11., 125/11. - Kazneni zakon,...

Broj odluke: I Kž 120/2019-4

9
VSRH I Kž 97/2019-4; 5.3.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijskog suda u Zadru, pod točkom I. izreke je na temelju članka 508. stavka 5. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17. - ...

Broj odluke: I Kž 97/2019-4

10
VSRH III Kr 80/2018-3; 19.12.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Šibeniku od 3. srpnja 2017. broj K-329/16 i presuda Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalne službe u Požegi od 11. rujna 2018. broj Kž-210/2017-4, os. I. K. je zbog kaznenog djela iz čl. 324. st. 2. u vezi st. 1. na temelju čl. 324. st. 2. ...

Broj odluke: III Kr 80/2018-3

11
VSRH I Kž 86/2015-4; 6.12.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Osijeku, na temelju članka 453. točke 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13. i 145/13., - dalje: ZKP/08.) optuženi R. G., optuženi S. V., optuženi D. P., optuženi M. B., ...

Broj odluke: I Kž 86/2015-4

12
VSRH I Kž 638/2016-5; 30.10.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom optuženi A. J. i optuženi Z. T. proglašeni su krivima, i to optuženi A. J. zbog kaznenog djela iz čl. 246. st. 2. u svezi s čl. 37. st. 1. KZ/11., opisanog pod točkom 1. izreke pobijane presude, kaznenog djela iz čl. 292. st. 1. al. 6. i st. 2. u svezi s čl. 37. KZ...

Broj odluke: I Kž 638/2016-5

13
VSRH I Kž 537/2018-6; 3.10.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Varaždinu je uvodno citiranim rješenjem na temelju čl. 159.a toč. 2. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03., 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/11., 125/11., 56/13. i 150/13. - dalje u tekstu: ZIKZ)...

Broj odluke: I Kž 537/2018-6

14
VSRH I Kž 236/2018-6; 5.9.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Sisku, presudom od 29. siječnja 2018., broj K-14/2017-12, proglasio je krivim opt. I. L. zbog kaznenog djela protiv života i tijela iz čl. 34. st. 1. KZRH u vezi s čl. 17. OKZRH te ga je na temelju istih zakonskih propisa i uz primjenu čl. 38. i 39. st. 1. toč. 1. OKZRH osudio na ka...

Broj odluke: I Kž 236/2018-6

15
VSRH I Kž 401/2018-4; 5.9.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijski sud u Zadru je odlučio da će se opt. S. L. suditi u odsutnosti zbog kaznenog djela ubojstva iz čl. 34. st. 2. toč. 4. OKZRH, povodom optužnice Županijskog državnog odvjetništva u Zadru od 20. studenog 1995., broj KT-88/95. Protiv tog je rješenja žalbu podnio branitelj...

Broj odluke: I Kž 401/2018-4

16
I Kž 258/2018-4; 11.7.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijskog suda u Sisku optuženi Z. T. u odsutnosti je proglašen krivim zbog tri kaznena djela ubojstva iz članka 34. stavka 2. točke 5. KZRH za koja su mu, na temelju istog zakonskog propisa, utvrđene kazne zatvora u trajanju od po 20 (dvadeset) godina te zbog četiri kaznena dje...

17
VSRH I Kž 339/2016-6; 27.6.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom proglašeni su krivima: - optuženi N. Z. zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 337. stavka 4. u vezi sa stavkom 1. KZ/97. opisanog u točki 18. te mu je za to kazneno djelo, na temelju članka 337. stavka 4. KZ/97., utvrđena kazna zatvora u trajanju ...

Broj odluke: I Kž 339/2016-6

18
VSRH I Kž 77/2018-7; 6.6.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda prihvaćeni su, a na temelju članka 498. stavka 1. točke 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17., dalje: ZKP/08.), za...

Broj odluke: I Kž 77/2018-7

19
VSRH I Kž 142/2018-4; 25.4.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, na temelju čl. 402. st. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - Odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 - dalje u tekstu: ZKP/08), odlučeno je da će se opt. I. M. zbog kaznenog djela iz čl. 34. KZRH suditi u odsutno...

Broj odluke: I Kž 142/2018-4

20
VSRH I Kž 73/2018-4; 1.3.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, na temelju čl. 506. st. 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12-odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 - dalje u tekstu: ZKP/08), odbačen je zahtjev osuđenika N. G. za obnovu kaznenog postupka, koji je ovaj po...

Broj odluke: I Kž 73/2018-4

21
VSRH Kž-rz 5/2017-4; 25.1.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem optužnog vijeća Županijskog suda u Zagrebu, na temelju čl. 355. st. 1. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12-odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13; dalje u tekstu: ZKP/08) obustavljen je kazneni postupak protiv okr. R. A...

Broj odluke: Kž-rz 5/2017-4

22
VSRH I Kž 555/2017-4; 21.11.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem na temelju čl. 386. u svezi s čl. 380. st. 1. toč. 2. i čl. 452. toč. 6. Zakon o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17 - dalje u tekstu: ZKP/08) obustavljen je kazneni postupak pr...

Broj odluke: I Kž 555/2017-4

23
VSRH I Kž 369/2016-22; 13.9.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom optuženi I. P. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 337. stavka 4. KZ/97. pa je, na temelju tog propisa, osuđen na kaznu zatvora u trajanju jedne godine. Na temelju članka 132. stavka 2. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne no...

Broj odluke: I Kž 369/2016-22

24
VSRH I Kž 501/2015-12; 4.7.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom, u treći puta ponovljenom prvostupanjskom postupku proglašen je krivim M. B. što je počinio kazneno djelo iz čl. 34. st. 2. KZ RH, te je na temelju istog zakonskog propisa osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 14. godina, u koju kaznu mu je na temelju čl. 45. st. 1...

Broj odluke: I Kž 501/2015-12

25
VSRH I Kž 144/2017-4; 14.6.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijski sud u Karlovcu proglasio  je krivim opt. V. V. zbog kaznenog djela protiv života i tijela , ubojstva, iz čl. 34. st. 1. KZRH te ga je na temelju tog propisa osudio na kaznu zatvora u trajanju od sedam godina u koju mu je na temelju čl. 54. KZ/11 uračunao vrijeme provede...

Broj odluke: I Kž 144/2017-4

26
VSRH I Kž 7/2017-6; 14.6.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Splitu, presudom od 7. srpnja 2016. godine, br. K-21/95, proglasio je krivima opt. I. B. i opt. C. C. zbog kaznenog djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine, teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti iz čl. 271. st. 2. u vezi čl. 263. st. 1. KZ/97 i na temelju čl. 271. st. 2....

Broj odluke: I Kž 7/2017-6

27
VSRH I Kž 6/2017-4; 13.6.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom donijetom u ponovljenom postupku, prihvaćen je zahtjev osuđenog S. V. za nepravom obnovom kaznenog postupka u smislu čl. 498. st. 1. toč. 1. Zakon o kaznenom postupku („Narodne novine“ br: 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14. -...

Broj odluke: I Kž 6/2017-4

28
VSRH I Kž 257/2017-4; 31.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Sisku, presudom od 6. ožujka 2017. godine, br. K-15/16, donijetom u odsutnosti optuženika, proglasio je krivim opt. Đ. B. zbog dva kaznena djela protiv života i tijela, teškog ubojstva iz čl. 91. toč. 7. KZ/97 za koja mu je na temelju istog zakonskog propisa utvrdio kazne zatvora u ...

Broj odluke: I Kž 257/2017-4

29
VSRH I Kž 50/2017-4; 9.2.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Puli - Pola, na temelju članka 506. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14. - dalje u tekstu: ZKP/08.), odbačen je zahtjev osuđenika M...

Broj odluke: I Kž 50/2017-4

30
VSRH I Kž 58/2017-4; 9.2.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: U postupku obnovljenom sukladno čl. 497. st. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14 - dalje u tekstu: ZKP/08), u cijelosti je ostavljena na snazi pravomoćna presuda Županijskog suda u  Sisku broj K-44/94 ...

Broj odluke: I Kž 58/2017-4

31
VSRH I Kž 677/2016-4; 12.1.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Sisku od 25. studenog 2016 godine br. Kv-I-27/16 (K-14/16), na temelju čl. 402 st. 3 Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08,76/09, 80/11, 91/11-odluka Ustavnog suda i 143/12 - dalje u tekstu: ZKP/08) određeno je suđenje u odsutnosti opt. Z. T. zbog kazn...

Broj odluke: I Kž 677/2016-4

32
VSRH I Kž 573/2016-4; 15.12.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbačena je kao nedopuštena revizija os. M. B. od 15. siječnja 2013. kojom traži poništenje osuđujućeg dijela presude tadašnjeg Okružnog suda u Puli broj K-26/85 od 11. veljače 1986. te presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj I Kž-650/86 od 5. rujna 1986. kojom j...

Broj odluke: I Kž 573/2016-4

33
VSRH I Kž 670/2015-4; 12.10.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijski sud u Zagrebu proglasio je krivom opt. E. B. zbog kaznenog djela protiv života i tijela, ubojstva iz čl. 34. st. 1. KZRH te ju je na temelju tog propisa uz primjenu čl. 43. st. 1. toč. 1. OKZRH osudio na kaznu zatvora u trajanju od tri godine u koju joj je na temelju čl...

Broj odluke: I Kž 670/2015-4

34
VSRH Kzz 56/2015-6; 10.10.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnim rješenjem koje čine rješenje Županijskog suda u Puli-Pola broj Kv-151/15 (K-31/08) od 31. srpnja 2015. godine, i rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj II Kž-321/15od 16. rujna 2015. godine, odbijen je prijedlog državnog odvjetnika da se optuženom M. B. odredi kao obligatoran ist...

Broj odluke: Kzz 56/2015-6

35
VSRH I Kž 148/2016-7; 29.9.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom oglašen je krivim opt. D. K. i to pod toč. 1. izreke zbog kaznenog djela iz čl. 192. st. 3. KZ/97, za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od četiri godine, te pod toč. 3. izreke zbog dva kaznena djela bludnih radnji iz čl. 155. st. 2. u vezi čl. 154. st. 1. toč. 1. i 2. K...

Broj odluke: I Kž 148/2016-7

36
VSRH I Kž 451/2016-4; 21.9.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Zadru, rješenjem od 19. srpnja 2016. godine, br. Kv I-53/16 (K-2/16) riješio je da će se opt. J. B. suditi u odsutnosti, a na temelju optužnice Županijskog državnog odvjetništva u Zadru od 15. lipnja 2009. godine, br. K-DO-25/09, zbog kaznenog djela protiv života i tijela, ubojstva ...

Broj odluke: I Kž 451/2016-4

37
VSRH I Kž 94/2015-5; 19.9.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Splitu, na temelju čl. 354. toč. 3. ZKP/97 (ispravno čl. 453. t. 3. ZKP/08) oslobođen je optužbe optuženi P. M. da bi počinio kazneno djelo iz čl. 35. st. 1. KZ RH u svezi s čl. 21. OKZ RH. Riješeno je da na temelju čl. 123. st. 1. ZKP/97 troškovi kaznenog postupka padaju...

Broj odluke: I Kž 94/2015-5

38
VSRH I Kž 413/2013-8; 16.5.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijski sud u Rijeci proglasio je krivim opt. V. G. za dva kaznena djela ubojstva iz čl. 35. st. 1. Krivičnog zakona Republike Hrvatske („Narodne novine“ br: 25/77, 50/78, 25/84, 52/87, 43/89, 8/90 i 9/91, nastavno: KZRH) i jedno kazneno djelo ubojstva u pokušaju, iz čl. 35. st...

Broj odluke: I Kž 413/2013-8

39
VSRH I Kž 737/2013-12; 18.4.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijski sud u Rijeci proglasio je krivima opt. M. P. i opt. A. L.za kazneno djelo poticanja na ubojstvo iz koristoljublja, iz čl. 34. st. 2. toč. 4. Krivičnog zakona Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 32/93, 38/93, 28/96 i 30/96, nastavno: KZRH), u vezi čl. 21. Osnovnog ...

Broj odluke: I Kž 737/2013-12

40
VSRH I Kž 42/2016-7; 9.3.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: VATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: I Kž 42/16-7 R E P U B L I K A   H R V A T S K A R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Vesne Vrbetić kao predsjednice vijeća te Žarka Dundovića i dr. sc. Zdenka Konjića, kao članova vije...

Broj odluke: I Kž 42/2016-7

41
VSRH I Kž 14/2016-4; 8.3.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Sisku, na temelju članka 506. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14. - dalje u tekstu: ZKP/08.), odbačen je zahtjev osuđenog M. T. za obnov...

Broj odluke: I Kž 14/2016-4

42
VSRH I Kž 94/2016-4; 2.3.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijski sud u Osijeku je na temelju čl. 371. st. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14 - dalje u tekstu: ZKP/08) iz spisa predmeta izdvojio zapisnik o ispitivanju opt. Z. P. od 22...

Broj odluke: I Kž 94/2016-4

43
VSRH I Kž 118/2016-4; 25.2.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom koju čine presude Županijskog suda u Velikoj Gorici od 17. listopada 2011. broj K-38/06. i Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 19. rujna 2013. broj I Kž-193/12. osuđeni S. F. je zbog kaznenog djela silovanja iz članka 79. stavka 1. KZRH osuđen na kaznu zatvora u trajanju od dvij...

Broj odluke: I Kž 118/2016-4

44
VSRH I Kž 75/2016-4; 16.2.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Karlovcu, pod toč. I. na temelju čl. 1 Uredbe za provođenje Zakona o konvalidaciji u predmetima sudbene naravi („Narodne Novine“ broj 51/98.), utvrđeno je da su bilješke sa uviđaja (list 5-10 spisa), rješenje o provođenju istrage Republike Srpske Krajine,...

Broj odluke: I Kž 75/2016-4

45
VSRH I Kž 568/2015-5; 20.1.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijski sud u Zagrebu proglasio krivim opt. A. S. zbog kaznenog djela protiv života i tijela, ubojstva u pokušaju iz čl. 34. st. 1. KZRH u vezi čl. 17. st. 1. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 31/93 i 108/95, dalje: OKZRH) te ga je na temelju to...

Broj odluke: I Kž 568/2015-5

46
VSRH I Kž 580/2015-4; 11.1.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom donesenom u ponovljenom postupku optuženi M. G. je u odsutnosti proglašen krivim zbog kaznenog djela ubojstva iz članka 34. stavka 1. KZRH te je, na temelju tog zakonskog propisa, osuđen na kaznu zatvora u trajanju 12 (dvanaest) godina. Na temelju članka 148. stavaka 1. i 4. Zako...

Broj odluke: I Kž 580/2015-4

47
VSRH Kzz 33/2015-3; 30.12.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnim rješenjem Županijskog suda u Vukovaru od 7. veljače 2013. broj Kv-188/12 (K-17/11), odlučeno je da će se opt. M. Č. suditi u odsutnosti zbog  kaznenih djela ubojstva iz čl. 34. st. 1. KZRH te pokušaja ubojstva iz čl. 34. st. 1. KZRH u vezi čl. 17. OKZRH. Državno odvjetništvo Republike H...

Broj odluke: Kzz 33/2015-3

48
VSRH I Kž 685/2013-6; 15.12.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Splitu od 04. listopada 2013., broj Kv-106/10 odbijen je kao neosnovan zahtjev osuđenika S. V. za nepravu obnovu kaznenog postupka preinačenjem pravomoćnih presuda Okružnog suda u Puli br. K-5/91, Općinskog suda u Sisku br. K-151/85, Općinskog suda u Puli br. K-4/92, Žup...

Broj odluke: I Kž 685/2013-6

49
VSRH I Kž 577/2015-4; 18.11.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Karlovcu odlučeno je da će se kazneni postupak koji se pred tim sudom vodi pod brojem K-18/2012 povodom optužnice Županijskog državnog odvjetništva u Karlovcu od 29. lipnja 2012. broj KT-21/93 protiv optuženog Đ. T. zbog kaznenih djela iz članka 35. stavk...

Broj odluke: I Kž 577/2015-4

50
VSRH I Kž 337/2015-7; 12.11.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Osijeku stavljena je izvan snage presuda Županijskog suda u Vukovaru br. K-7/01 od 5. veljače 2009. te je optuženik M. Ž. proglašen krivim zbog kaznenog djela iz članka 120. stavak 1. OKZRH i temeljem istog zakonskog propisa osuđen na kaznu zatvora u traja...

Broj odluke: I Kž 337/2015-7

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a