Poredano po:

Broj dokumenata: 3638

1
Rev 3550/2018-5; 23.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja odlučeno je: „1. Utvrđuje se da je tužiteljica B. A. dosjelošću stekla pravo vlasništva u odnosu na č.zem. 942/3  upisanu u z.k.ul. 425 k.o. J., pa je tuženik koji dolazi upisan kao formalni z.k. vlasnik na spornoj nekretnini dužan trpjeti da se temeljem ove pravomoćne ...

2
Rev x 882/2016-2; 23.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je prema tuženicima da su tužitelji svaki za po 1/3 dijela suvlasnici materijalno određenih dijelova nekretnina označenih kao čest. zem. 4988 z.u. 1386 k.o. V. i čest. zem. 563/1 z.u. 1286 k.o. V., a koji su materijalni dijelovi precizno naznačeni u izreci presud...

3
Rev x 605/2017-5; 14.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Zagrebu presudom poslovni broj P-1931/03 od 27. lipnja 2016. odbio je tužbeni zahtjev koji glasi: „I.1.Utvrđuje se da je tužitelj S. B., pok. S. iz Z. temeljem dosjelosti vlasnik za cijelo čest. zgr. 1665 i čest.zgr. 1666 obje Z.U. 3430 K.O. V. te za cijelo zapadnog dijela čest.zem. ...

4
Rev 326/2016-2; 30.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "1.Utvrđuje se da je tužitelj P. S. pok. L. iz V., OIB: … vlasnik  dijela  čest.zem. 1554 k.o.V. i to onog dijela čest.zem. 1554 površine 879 m2 koji je na geodetskom snimku 47/2013 od 19. veljače 2013. izrađenom od ovla...

5
VSRH Rev x 258/2017-2; 12.2.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Utvrđuje se da su tužitelji suvlasnici čest. zgr. 649, 1712/1, 1716/5 i 1916/3, sve k.o. C., svaki za po ¼ dijela, što su tuženici dužni priznati i trpjeti da tužitelji, temeljem ove presude, a nakon pravomoćnosti izvrše uknjižbu p...

Broj odluke: Rev x 258/2017-2

6
VSRH Rev x 1140/2017-2; 5.2.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "I.              Tužena Republika Hrvatska dužna je tužitelju S. P. iz Z. platiti kunsku protuvrijednost od 74.000,00 USD sa 2% kamate mjesečno tekućih od 5. 07. 1996. do isplate po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske i ...

Broj odluke: Rev x 1140/2017-2

7
VSRH Rev x 788/2018-2; 7.11.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Utvrđuje se da je tužitelj isključivi vlasnik u cijelosti čest. zgr. 670, kuća stojna i dvor upisane u z.u. 673 k.o. V. pa će se stoga temeljem ove presude u zemljišnim knjigama izvršiti upis prava vlasništva na tužitel...

Broj odluke: Rev x 788/2018-2

8
VSRH Su Gžzp I 21/2015-2; 23.12.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Vukovaru poslovni broj Su-Gzp I-18/15-2 od 2. studenoga 2015. odbačen je kao nedopušten zahtjev predlagatelja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku. Protiv tog rješenja predlagatelj je podnio žalbu zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne ...

Broj odluke: Su Gžzp I 21/2015-2

9
VSRH Rev 128/2012-2; 13.10.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja prihvaćen je tužbeni zahtjev i utvrđeno da su tužitelji vlasnici za cijelo čest. zem. 2462/1 i 2462/2 upisanih u zk. ul. 810 k.o. P., što je tuženica dužna priznati i izdati tužiteljima ispravu podobnu za uknjižbu prava vlasništva uz istovremeno brisanje postojećeg upisa,...

Broj odluke: Rev 128/2012-2

10
VSRH Rev x 105/2014-2; 13.5.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Dubrovniku presudom poslovni broj P-399/08 od 29. ožujka 2011. utvrdio je da su tužitelji K. S. ud. A. za 3/4 dijela, te S. S. p. A. za 1/4 dijela, vlasnici temeljem dosjelosti nekretnina označenih kao 1/1 zem. 726/1-šuma, č. zem. 726/2-. vrt, č. zem. 727-oranica, č. zem. 728-oranica ...

Broj odluke: Rev x 105/2014-2

11
VSRH Rev 117/2013-6; 18.3.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev tužiteljice za utvrđenje da je I. – A. P. iz Z., …s, vlasnik nekretnine i to jednosobnog stana koji se sastoji od sobe, kuhinje, kupaonice sa WC-o ...

12
VSRH Su Gzp I 35/2014-3; 6.3.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Predlagatelj je 24. veljače 2014. podnio ovom sudu zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, na temelju odredbe iz članka 63. Zakona o sudovima (Narodne novine, broj 28/13 - dalje: ZS) zbog ...

13
VSRH Gžzp 21/2014-2; 24.2.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja zahtjev predlagatelja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku odbačen je kao nedopušten. Protiv navedenog rješenja predlagatelj je podnio žalbu zbog svih žalbenih r ...

14
VSRH Su Gzp I 22/2014-3; 7.2.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Predlagatelj je 3. veljače 2014. podnio ovom sudu zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, temeljem odredbe iz članka 63. Zakona o sudovima (Narodne novine, broj 28/13 - dalje: ZS) zbog du ...

15
VSRH Su Gzp I 19/2014-3; 31.1.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Predlagateljica je 29. siječnja 2014. podnijela ovom sudu zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, temeljem odredbe iz članka 63. Zakona o sudovima (Narodne novine, broj 28/13 - dalje: ZS) ...

16
VSRH Su Gžzp I 3/2014-2; 27.1.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Splitu poslovni broj Su-Gzp I-156/13 od 20. prosinca 2013. odbijen je kao neosnovan zahtjev I. - VIII. predlagatelja kojim je zatražena zaštita prava na suđenje u razumnom ...

17
VSRH Rev 1987/2010-2; 2.4.2013 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke prihvaćen je tužbeni zahtjev i utvrđeno da su tužitelji stekli pravo suvlasništva nekretnina pobliže naznačenih u izreci, što im je tuženik dužan priznati ...

18
VSRH Gžzp 1199/2011-2; 4.6.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, poslovni broj Gzp-83/11-6 od 22. rujna 2011. utvrđeno da je zahtjev osnovan (točka I. izreke), te je određen rok od 9 mjeseci od dana dostave tog rješenja, u koje ...

19
VSRH Gžzp 853/2011-2; 18.5.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, posl. br. Gzp-1357/10 od 23. svibnja 2011. utvrđeno je da je zahtjev predlagatelja osnovan (točka I izreke), naloženo je Općinskom građanskom sudu u Zagrebu donij ...

20
VSRH Gžzp 995/2011-2; 18.5.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Splitu, poslovni broj Gzp-1152/09 od 6. rujna 2011. je određen rok od 9 mjeseci od dana dostave tog rješenja, u kojem je Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Solinu duža ...

21
VSRH Gžzp 162/2011-2; 18.5.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, posl. br. Pzp-98/10 od 16. prosinca 2010. utvrđeno je da je zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku predlagatelja osnovan (točka I izr ...

22
VSRH Gžzp 1173/2011-2; 18.5.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj Gzp 1566/11-2 od 7. listopada 2011. je određen rok od 6 mjeseci od dana dostave tog rješenja, u kojem je Županijski sud u Zagrebu dužan donije ...

23
VSRH Gžzp 162/2012-2; 18.5.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Sisku odbijen je zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u predmetu Općinskog suda u Sisku, poslovni broj P-1685/10. Predlagatelj je protiv navedenog rješen ...

24
VSRH Gžzp 373/2012-2; 18.5.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj Gzp-975/11-5 od 13. prosinca 2011., zahtjev predlagateljice za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u predmetu Općinskog građanskog suda u Zagreb ...

25
VSRH Gžzp 421/2012-2; 18.5.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj Uzp 106/11-6 od 28. studenoga 2011. zahtjev predlagatelja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u predmetu Upravnog suda Republike Hrvat ...

26
VSRH Gžzp 466/2012-2; 18.5.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Splitu, poslovni broj Gzp-1049/10 od 8. veljače 2012. zahtjev predlagateljice za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u predmetu Općinskog suda u Splitu, poslovni broj ...

27
VSRH Gžzp 497/2012-2; 18.5.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda Šibeniku, poslovni broj Gzp-65/11-5 od 7. studenoga 2011. ispravljenog rješenjem istog suda poslovni broj Gzp-65/11-8 od 26. ožujka 2012., odbijen je zahtjev 1. predlagatelj ...

28
VSRH Gžzp 514/2012-2; 18.5.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Splitu, poslovni broj Gzp-385/11 od 9. ožujka 2012. je utvrđen osnovanim zahtjev predlagatelja (točka I. izreke), te je određen rok od 6 mjeseci od dana dostave tog rješen ...

29
VSRH Kžzp 13/2012-5; 8.5.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu odbačen je zahtjev predlagatelja, podnesen na temelju čl. 27. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09, 116/10, 122/10 - pr ...

30
VSRH Kžzp 25/2012-3; 8.5.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Sisku odbačen je kao nedopušten zahtjev predlagateljice P. b. Z. d.d., Podružnica K. za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, podnesen sukladno čl. 27. Zakon ...

31
VSRH Kžzp 29/2012-3; 8.5.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske odbijen je kao neosnovan zahtjev predlagatelja M. T. za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, koji se odnosi na kazneni postupak koji se vodi p ...

32
VSRH Gzp 390/2012-2; 7.5.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Predlagatelj je 17. veljače 2012. podnio ovom sudu zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, temeljem odredbe iz članka 27. stavka 1. i stavka 2. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 150/ ...

33
VSRH Uzp 230/2011-5; 3.5.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Predlagatelj je 3. svibnja 2012. podnio ovom sudu zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, navodeći činjenice koje se odnose na vođenje postupka pred Upravnim sudom ne navodeći pritom posl ...

34
VSRH Gzp 910/2012-2; 27.4.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Vrhovni sud Republike Hrvatske zaprimio je 24. travnja 2012. zahtjev predlagateljice za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, u smislu odredbe čl. 27. Zakona o sudovima („Narodne novine“, br. 150/ ...

35
VSRH Gzp 327/2012-5; 26.4.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Predlagatelj je 9. veljače 2012. podnio zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku zbog dugotrajnosti postupka vođenog kod Općinskog suda u Vinkovcima pod poslovnim brojem Ovr-1562/10 (prije ...

36
VSRH Uzp 226/2011-4; 24.4.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Predlagateljica je putem O. P. odvjetnika u Odvjetničkom društvu T. i partneri d.o.o. podnijela zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u predmetu koji se vodi na Visokom upravnom sudu Rep ...

37
VSRH Gzp 141/2012-6; 20.4.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Predlagatelj je 19. siječnja 2012. godine podnio zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, temeljem odredbe čl. 27. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05., 16/07., 113/08., 153/0 ...

38
VSRH Gzp 1990/2011-6; 18.4.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Predlagatelj je 14. studenog 2011. podnio Vrhovnom sudu Republike Hrvatske zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u smislu odredbe članka 27. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 150/ ...

39
VSRH Uzp 222/2011-4; 18.4.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Predlagateljica je putem punomoćnice J. M. podnijela zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u postupku koji se vodi pred Visokim upravnim sudom u Zagrebu pod poslovnim brojem Us-4724/09. ...

40
VSRH Gzp 297/2012-3; 17.4.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Predlagateljica je 6. veljače 2012. podnijela zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku zbog dugotrajnosti postupka vođenog kod Općinskog suda u Dubrovniku pod poslovnim brojem Ovr-26/10, a ...

41
VSRH Gžzp 733/2011-2; 16.4.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske, posl. br. Gzp-1686/10 od 21. travnja 2011., odlučeno je da se zahtjev predlagateljica, kojim su zatražile zaštitu prava na suđenje u razumnom roku na temelj ...

42
VSRH Gžzp 753/2011-2; 16.4.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, poslovni broj Gzp-1476/09 od 8. ožujka 2011., zahtjev predlagatelja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku odbačen je kao nedopušten. Protiv navedenog rje ...

43
VSRH Gžzp 756/2011-2; 16.4.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, poslovni broj Gzp 451/10 od 12. travnja 2011. utvrđeno je da je zahtjev predlagatelja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku osnovan (točka I izreke) te je o ...

44
VSRH Gžzp 803/2011-2; 16.4.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, posl. br. Pzp-233/10 od 3. lipnja 2011. utvrđeno je da se zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku prihvaća (točka I izreke), te je odr ...

45
VSRH Gžzp 843/2011-2; 16.4.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, posl. br. Gzp-568/10 od 19. svibnja 2011. utvrđeno je da je zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku osnovan (točka I izreke), te je određen rok od 9 m ...

46
VSRH Gžzp 863/2011-2; 16.4.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem posl. br. Gzp-48/11 od 8. kolovoza 2011. Županijski sud u Dubrovniku oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje u ovom predmetu te je riješio da će se spis dostaviti stvarno nadležnom Vrho ...

47
VSRH Gžzp 884/2011-2; 16.4.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Zadru poslovni broj Gzp-308/10 od 16. kolovoza 2011. pod točkom I. izreke određeno je da je Općinski sud u Zadru dužan donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sud ...

48
VSRH Gžzp 264/2011-2; 16.4.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj Pzp-132/10 od 14. siječnja 2011. odbijen je zahtjev predlagateljice za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u odnosu na predmet p ...

49
VSRH Gžzp 267/2011-2; 16.4.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Varaždinu – Stalne službe u Koprivnici, posl. br. Gzp-45/11 od 22. veljače 2011. naloženo je Općinskom sudu u Križevcima donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim s ...

50
VSRH Gžzp 275/2011-2; 16.4.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Splitu poslovni broj Gzp-53/10 od 14. veljače 2011. ispravljenog rješenjem Županijskog suda u Splitu poslovni broj Gzp-53/10 od 24. veljače 2011. odbijen je zahtjev predl ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a