Poredano po:

Broj dokumenata: 403

1
Revr 556/2017-2; 16.1.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da su nezakonite i nedopuštene odluka tuženika-protutužitelja o otkazu ugovora o radu od 8. prosinca 2015., te se utvrđuje da radni odnos tužiteljici nije prestao (toč. I izreke), naloženo je tuženiku da tužiteljicu vrati na posao na radno mjesto voditelja ureda ...

2
Revt 216/13-2; 28.11.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom preinačena je prvostupanjska presuda i tužbeni zahtjev je u cijelosti odbijen. Ujedno je naloženo tužiteljima da svaki tuženiku naknade troškove postupka u iznosu od 10.870,12 kn.

3
VSRH Rev 1532/2012-2; 30.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: U uvodu navedenog drugostupanjskom presudom i rješenjem odbijena je kao neosnovana žalba tužiteljice te je potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odbijen tužbeni zahtjev koji glasi: "Nalaže se tuženiku da tužitelju u roku od 15 dana isplati iznos od 871.170,17 kn sa zateznom kamatom koja na ov ....

Broj odluke: Rev 1532/2012-2

4
Rev 2604/14-4; 7.12.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Davorke Lukanović-Ivanišević predsjednice vijeća, dr. sc. Jadranka Juga člana vijeća i suca izvjestitelja, Đure Sesse člana vijeća, Mirjane Magud članice vijeća i Željka Šarića člana vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice M. V. iz Z., zast...

5
Gr1 191/16-2; 29.4.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Splitu, rješenjem poslovni broj Ovrv-3016/15 od 7. prosinca 2015. stavio je izvan snage rješenje o ovrsi u dijelu kojim je određena ovrha i ukinuo provedene radnje te odlučio da će se postupak nastaviti kao u povodu prigovora protiv platnog naloga, oglasio se stvarno nenadležnim i pre...

6
Revt 151/16-2; 13.4.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Varaždinu je rješenjem poslovnog broja St-71/14-106 od 30. rujna 2015., odbacio (između ostalih) prijavu tražbine vjerovnika M. m. d.o.o. Z., u iznosu od 7.500.000,00 kn, kao preuranjenu. Svoju odluku prvostupanjski sud temelji na utvrđenju da predmetna tražbina predstavlja zajam koj...

7
VSRH IV Kž 58/2012-3; 11.12.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem izvanraspravnog vijeća Županijskog suda u Puli-Poli, na temelju članka 190. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02 i 115/06 – ...

8
VSRH Revt 196/2012-2; 22.11.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja ispravljenim rješenjem od 21. studenoga 2011. odbijen je prijedlog predlagatelja koji glasi: „I. Utvrđuje se da je prigodom spajanja društva J. R. d.d. R. i A. d.d. V. ...

9
VSRH Revr 1037/2012-2; 6.11.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za utvrđenje da je nezakonita tuženikova Odluka o otkazu ugovora o radu br. I-RO 314/4-10 od 15. studenoga 2010., te za vraćanje tužitel ...

10
VSRH I Kž 1091/2010-4; 31.10.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Varaždinu broj VIII K 30/06-59 od 10. ožujka 2010. opt. Š. M. proglašena je krivom pod toč. 1. za kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 4. u svezi st. ...

11
VSRH Gr1 611/2012-2; 23.10.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Rijeci je, rješenjem broj Povrv-979/12 od 15. svibnja 2012., stavio izvan snage rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave broj Ovrv-18/12 od 25. travnja 2012., koje je donio jav ...

12
VSRH Gr1 582/2012-2; 22.10.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Metkoviću je rješenjem poslovni broj Ovrv-107/12 od 24. travnja 2012. stavio izvan snage rješenje o ovrsi Javnog bilježnika iz T. P. Ž. poslovni broj Ovrv-19/12 od 2. ožujka 2012. u dij ...

13
VSRH Revt 170/2009-2; 10.10.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Odbija se tužitelj sa zahtjevom da mu I- i II-tuženik solidarno isplate ukupan iznos od 255.856,83 kn sa pripadnom zakonskom zateznom kamatom po stopi o ...

14
VSRH Rev 80/2009-2; 3.10.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je zahtjev tužiteljice da joj tuženik isplati po osnovi naknade štete 2,300.830,00 EUR s pripadajućom zateznom kamatom na devizna sredstva po stopi koju obračunava E.& ...

15
VSRH Gr1 514/2012-2; 13.9.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski građanski sud u Zagrebu je, rješenjem broj Ovrv-6485/07-2 od 20. veljače 2008., koje je ispravljeno rješenjem broj Ovrv-6485/07-3 od 28. travnja 2008., stavio izvan snage rješenje o ovrsi na ...

16
VSRH Gr1 489/2012-2; 10.9.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem broj Povrv-1603/11 od 29. studenoga 2011. Općinski sud u Rijeci stavio je izvan snage rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave broj Ovrv-543/2011 od 22. travnja 2011., koje je donio ...

17
VSRH Gr1 450/2012-2; 10.9.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Gospiću se je rješenjem broj P-37/2012 od 4. travnja 2012. oglasio stvarno nenadležnim za suđenje u parničnom predmetu koji se vodi između tužitelja Općine Perušić, P., …, protiv tuženi ...

18
VSRH Gr1 506/2012-2; 10.9.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski građanski sud u Zagrebu rješenjem poslovni broj Povrv-8855/11 od 19. srpnja 2011., stavio je izvan snage rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika T. M. iz Z., poslo ...

19
VSRH Gr1 512/2012-2; 10.9.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski građanski sud u Zagrebu rješenjem poslovni broj Povrv-1822/11 od 30. ožujka 2011., stavio je izvan snage rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika u dijelu kojim je ...

20
VSRH IV Kž 45/2010-3; 12.7.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, na temelju čl. 190. st. 2. Zakona o kaznenom postupku, odbijen je kao neosnovan istražni zahtjev oštećenika kao tužitelja P. S. vlasnika građevins ...

21
VSRH Rev 1844/2010-2; 10.7.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijeni su tužbeni zahtjevi na utvrđenje da su s danom 5. lipnja 2006. raskinuti ugovori o upisu redovnih dionica tuženika, drugog izdanja, serije „A-1“ na ime 1. tužitelja o ...

22
VSRH Revt 118/2010-2; 3.7.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom pod toč. I. izreke odbijeni su tužbeni zahtjevi: - 1./ na obvezivanje tuženika „tužitelja redovito izvještavati o podacima u registru dionica (udjela) koji se na njega odno ...

23
VSRH Revr 428/2010-2; 3.7.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev radi isplate neisplaćenih plaća u iznosu 292.950,96 kn sa zateznim kamatama na pojedine mjesečne iznose kako je to navedeno u točki I i podredni zah ...

24
VSRH Rev 1248/2009-2; 5.6.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Dugom Selu broj P-694/05 od 13. lipnja 2007. odbijen je tužbeni zahtjev da se naloži tuženici platiti tužitelju 750.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom po stopi od 15% go ...

25
VSRH Gr1 374/2012-2; 4.6.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Rijeci se je rješenjem broj Povr-457/11 od 14. studenoga 2011. oglasio stvarno nenadležnim za suđenje u parničnom predmetu koji se vodi između tužiteljice N. Š., odvjetnice iz R., proti ...

26
VSRH Revt 165/2011-2; 22.5.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu presudom poslovni broj P-377/06 od 5. lipnja 2007. naložio je tuženiku E.-M. d.d. Č., Š. isplatiti tužitelju T. S. iz Š. 920.595,64 kune sa zateznim kamatama koje teku na taj i ...

27
VSRH Rev x 530/2009-2; 22.5.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Zagrebu poslovni broj P-9475/98 od 27. travnja 2007. djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev te naloženo 2.tuženiku S. P. isplatiti tužitelju 60.038,66 € sa kamatom pobliže o ...

28
VSRH Revt 157/2010-2; 9.5.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Utvrđuje se da je pravno nevaljana te se poništava Odluka o uporabi dobiti E. o. u 1998. godini radi o ...

29
VSRH Revr 1478/2010-2; 9.5.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev upravljen na utvrđenje nedopuštenosti odluke o otkazu ugovora o radu pravnom predniku tužiteljice B. V. od 30. studenog 2001. uz daljnje utvrđenje d ...

30
VSRH Revt 311/2011-3; 9.5.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži da se utvrdi ništavom toč. III. Odluke o upotrebi dobiti za 2009. godinu Glavne skupštine C. o. d.d. koja je donijeta na 33. Gl ...

31
VSRH Gr1 294/2012-2; 26.4.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Rijeci je rješenjem poslovni broj Ovrv-24/11 od 26. siječnja 2011. stavio izvan snage rješenje o ovrsi javnog bilježnika O. S. O. iz R. poslovni broj Ovrv-1132/10 od 6. prosinca 2010. u ...

32
VSRH Revt 166/2011-3; 25.4.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da je ništava odluka izvanredne glavne skupštine tuženika, kojom je na glavnoj skupštini tuženika održanoj 7. travnja 2004. odlučeno da se dionice manjinskih dioni ...

33
VSRH Revt 39/2010-2; 18.4.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda drugog stupnja odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđena je prvostupanjska presuda kojom je suđeno: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „Tuženik L. A. je dužan ...

34
VSRH Revr 1513/2010-2; 27.3.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužiteljice i potvrđena prvostupanjska presuda kojom su odbijeni zahtjevi na obvezivanje tuženice isplatiti tužiteljici (u stavu I.) 8.015,39 kn na ime razl ...

35
VSRH IV Kž 8/2012-3; 13.3.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem izvanraspravnog vijeća Županijskog suda u Puli-Pola, u povodu neslaganja istražnog suca, odbijen je kao neosnovan istražni zahtjev oštećenika kao tužitelja D.. N. N. d.o.o. p ...

36
VSRH Revt 330/2011-2; 7.3.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja u toč. I. izreke obustavljena je ovrha određena rješenjem o ovrsi javnog bilježnika L. Č. iz Z., broj Ovrv-131/08 od 23. prosinca 2008. i ukinute su sve provedene ovršne r ...

37
VSRH Revt 101/2010-2; 29.2.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prijedlog ovrhovoditelja od 15. svibnja 2009. radi određivanja ovrhe na novčanoj tražbini ovršenika po računu kod banke, kao nedopušten. Rješenjem suda drugo ...

38
VSRH Rev x 7/2012-2; 29.2.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „1. Općina Tisno i T. i. d.o.o. J. dužni su solidarno isplatiti tužiteljima E. i K. E. iznos od 92.333,00 ...

39
VSRH Revt 158/2008-2; 22.2.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom je odlučeno: „1. Odbija se tužitelj s tužbenim zahtjevom kao neosnovanim, a koji glasi: Utvrđuje se da su ništave: Odredba čl. 4. Ugovora o prijenosu poslovnog udjela ...

40
VSRH I Kž 681/2010-4; 2.2.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom oglašen je krivim opt. N. D. zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1., 3. i 4. KZ-a, pa je, uz primjenu čl. 57. st. 2. toč.b KZ-a, osuđen na kaznu zatvor ...

41
VSRH Revt 114/2010-2; 24.1.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Trgovački su u Splitu je presudom poslovni broj V P-305/05 od 23. prosinca 2005., naložio tuženiku isplatiti tužitelju 351.000,00 kn na ime 26 neto plaća, s pripadajućom zakonskom kamatom od 10. siječ ...

42
VSRH Revt 159/2011-2; 24.1.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom preinačena je prvostupanjska presuda te je ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Lj. M. iz Š. poslovni broj Ovrv-647/06 od 19. travnja 2006. i odbi ...

43
VSRH Gr1 47/2012-2; 23.1.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski građanski sud u Zagrebu oglasio se je, rješenjem poslovni broj Pn-4697/10-8 od 1. prosinca 2010., stvarno nenadležnim za suđenje u parničnom predmetu koji se vodi između tužitelja Obiteljsko ...

44
VSRH Gr1 11/2012-2; 16.1.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski građanski sud u Zagrebu je rješenjem poslovni broj Povrv-6141/11-2 od 4. srpnja 2011. stavio izvan snage rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave poslovni broj Ovrv-49607/10 od 21. s ...

45
VSRH Rev 264/2010-2; 10.1.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu 223.100,76 kn s pripadajućom zateznom kamatom i troškom postupka; tužitelj obvezan je tuženiku naknaditi troškove postupka u iznosu od 35 ...

46
VSRH Revt 224/2011-2; 5.1.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku platiti tužiteljima s naslova dividende 1,017.995,00 kn i to tužitelju P. J. 438.240,00 kn, tužitelju B. K. 463.804,00 kn i tužitelju J. M. 115.951,00 ...

47
VSRH Gr1 621/2011-2; 30.12.2011 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Pazinu se rješenjem poslovni broj Povrv-168/11 od 2. studenog 2011. oglasio stvarno nenadležnim smatrajući da se radi o sporu iz odredbe čl. 34.b toč. 1. Zakona o parničnom postupku („N ...

48
VSRH Revr 1724/2011-2; 28.12.2011 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je glavni tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio isplatu neisplaćene plaće i naknade plaće za razdoblje od siječnja 2003. do zaključno prosinca 2008. u iznosu od 3 ...

49
VSRH Gr1 599/2011-2; 22.12.2011 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem poslovni broj Povrv-8092/11-2 od 18. srpnja 2011. Općinski građanski sud u Zagrebu stavio je izvan snage rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave koje je, pod poslovnim broj Ovr-13/ ...

50
VSRH Revt 259/2010-2; 21.12.2011 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da mu tuženica isplati iznos od 456.115,87 kn, zajedno sa zateznim kamatama na svaki pojedinačni iznos, kako je to pob ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a