Poredano po:
Povratak na Zakon o ustanovama

Broj dokumenata: 97

1
Revr 1215/2015-2; 20.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I Utvrđuje se da je tužiteljici nezakonito prestao radni odnos s danom 01. kolovoza 1995.g. II Nalaže se tuženiku da tužiteljici isplati naknadu u iznosu od 185.180,68  kn sa zakonskom zateznom kamatom po kamatnoj stopi od 22% godišnje do 07. svibnja 1996.g....

2
Revr 806/2017-2; 24.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: »I/ Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja M. Č. koji glasi: „Utvrđuje se da nije dopušten otkaz Ugovora o radu od 02.01.2014. g. koji je dao tuženik Grad N., OIB: …, te da radni odnos tužitelju M. Č. iz N., OIB: …, nije prestao. Obzirom da tužitelju M. Č. nije...

3
Revr 1015/2016-2; 20.2.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja pod toč. I. izreke prihvaćen je u cijelosti tužbeni zahtjev tužitelja radi utvrđenja da nije zakonita odluka o razrješenju ravnatelja L. donijeta od upravnog vijeća tuženika 23. rujna 2004., toč. II. izreke naloženo je tuženiku L., S., ..., da tužitelja vrati na radno mje...

4
Revr 777/2018-2; 18.12.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „1. Utvrđuje se da nije dopuštena i zakonita odluka ravnateljice tužene br. 01-2579/1-17 od dana 13. veljače 2017.g. kojom je razriješen tužitelja, prim. mr. Nikica Živković, dr- med. spec. ginekologije i opstetricije, uži specijalist uroginekologije, s položaj ....

5
VSRH Gr1 287/2018-2; 4.12.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske presudom poslovni broj Usž-875/16-2 od 22. rujna 2016. pod točkom I. izreke poništio je presudu Upravnog suda u Splitu, poslovni broj Usl-1758/13-11 od 28. prosinca 2015., pod točkom II. izreke oglasio se nenadležnim za odlučivanje u predmetnoj stvari, dok je to...

Broj odluke: Gr1 287/2018-2

6
VSRH Rev 284/2014-2; 4.9.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom pod točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja na isplatu iznosa od 207.299,90 kn sa zateznom kamatom na iznos od 133.034,40 kn tekućom od 9. veljače 2007. pa do isplate, a na iznos od 74.265,50 kn tekućom od 2. ožujka 2007. pa do isplate, dok je pod točkom II. iz...

Broj odluke: Rev 284/2014-2

7
VSRH Revr 1009/2015-2; 3.7.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom je pod stavkom 1. izreke odbijen kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice kojim je zatražila da se utvrdi da je nedopuštena odluka Upravnog vijeća tuženika D. s. n. o. S. broj 778/08 od 3. srpnja 2007., kojom je tužiteljici izvanredno otkazan ugovor o radu, slijedom čega da...

Broj odluke: Revr 1009/2015-2

8
VSRH Gr1 490/2017-2; 30.1.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, rješenjem poslovni broj UsI-1952/16-2 od 9. listopada 2017., oglasio se stvarno nenadležnim i predmet ustupio Općinskom sudu u Sisku, jer smatra da je u ovom predmetu nadležan općinski sud, sukladno odredbama čl. 11. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93, 29/97, 47...

Broj odluke: Gr1 490/2017-2

9
VSRH Gr1 584/2017-2; 4.1.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: U ovoj pravnoj stvari tužitelj je 3. kolovoza 2017. podnio Upravnom sudu u Zagrebu tužbu protiv odluke Upravnog vijeća Veleučilišta s pravom javnosti B. Z., Urbroj: 096-05/2-2017 od 26. lipnja 2015. kojom se razrješuje s danom 26. lipnja 2017. dužnosti dekana Veleučilišta s pravom javnosti B. Z. ....

Broj odluke: Gr1 584/2017-2

10
VSRH Gr1 29/2017-2; 27.12.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Splitu se rješenjem broj Pr-297/13 od 12. listopada 2015., oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u postupku koji se vodi između tužitelja M. M. iz S., protiv tuženika Osnovne škole G. P. u D. D., radi poništenja odluke i po pravomoćnosti tog rješenja spis je dostavio Upravnom sudu...

Broj odluke: Gr1 29/2017-2

11
Gr1 215/17-2; 14.11.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: U odgovoru na tužbu, tuženica se očitovala da je osnovana kao ustanova, da je između tužitelja i tuženice bio sklopljen ugovor o radu, te da je radi utvrđenja nedopuštenom iste odluke kao i u ovom postupku tužitelj podnio tužbu i Općinskom radnim sudom u Zagrebu, a koji postupak se vodi pod poslovni...

12
VSRH Revr 657/2011-2; 29.8.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom: - u stavku I. izreke, prihvaćen je tužbeni zahtjev na utvrđenje nedopuštenom („nezakonitom“) Odluke od 5. listopada 2009. kojom je tuženik "zbog skrivljenih razloga" s 5. listopada 2009. otkazao s tužiteljem sklopljeni ugovor o radu - i da radni odnos tužitelja na mjestu r...

Broj odluke: Revr 657/2011-2

13
VSRH Revr 390/2014-2; 17.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku 1. D. za starije i nemoćne osobe Z. D. isplatiti tužiteljici iznos od 10.500,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 5. veljače 2006. do isplate te iznos od 622,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 9. prosinca 2006. do isplate (točka I/ izreke) te je na...

Broj odluke: Revr 390/2014-2

14
VSRH Revr 197/2017-3; 3.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom je presudom, u toč. I. izreke, odbijen tužbeni zahtjev tužiteljice da se utvrdi ništavom Odluka A. ..., kao pravnog prednika tuženice, klasa: 080-01/07-01/02, ur.broj: 357-01-08-01 od 17. travnja 2008. o razrješenju tužiteljice s položaja zamjenice ravnatelja; da se utvrdi ništavom O...

Broj odluke: Revr 197/2017-3

15
VSRH Revr 1555/2014-3; 1.3.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u toč. I. izreke prihvaćen je zahtjev tužiteljice te je poništena odluka tuženika od 26. ožujka 2013. kojom je tužiteljica razriješena dužnosti ravnateljice Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, dok je u toč. II. izreke prvostupanjske presude prihvaćen zahtje...

Broj odluke: Revr 1555/2014-3

16
VSRH Revr 1348/2013-2; 24.1.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom u točki I. izreke prihvaćena je žalba tuženika i presuda suda prvog stupnja, kojom je tužbeni zahtjev prihvaćen, preinačena tako da je tužbeni zahtjev na isplatu iznosa od 287.426,06 kn zajedno s pripadajućim kamatama u cijelosti odbijen te je u točki II. izreke naloženo tu...

Broj odluke: Revr 1348/2013-2

17
VSRH Revt 296/2015-2; 4.10.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I - Prvotuženik Požeško-slavonska županija, Požega, Županijska 7 dužan je tužitelju H. c. d.o.o. Z., ... isplatiti iznos od 888.237,14 kn sa zakonskim zateznim kamatama u visini od 15% godišnje tekućim od 30. 6. 2007. godine do 31. 12. 2007. godine, a od 1. 1. 2...

Broj odluke: Revt 296/2015-2

18
VSRH Revr 1822/2015-2; 24.2.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Utvrđuje se da  je nedopušten otkaz ugovora o radu zaključenog između tužitelja i tuženika dana 19. svibnja 2006. godine prema Odluci tuženika o otkazu ugovora o radu uvjetovanom skrivljenim ponašanjem radnika pod brojem Klasa: 112-02/10-01/07, Ur.broj: 21...

Broj odluke: Revr 1822/2015-2

19
VSRH Gr1 246/2015-2; 12.7.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Upravni sud u Osijeku se rješenjem poslovni broj UsI-458/14-26 od 22. siječnja 2015. oglasio stvarno nenadležnim i tužbu ustupio Općinskom sudu u Vinkovcima pozivajući se na odredbu čl. 38., 34. i 45. Zakona o ustanovama jer smatra da se radi o postupku sudske zaštite iz radnih odnosa, za čije je rj...

Broj odluke: Gr1 246/2015-2

20
VSRH Rev x 1158/2014-2; 13.5.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je, u toč. I. izreke, prvo i drugotuženiku da solidarno naknade tužiteljima na ime nematerijalne štete iznos od po 220.000,00 kn svakome, s pripadajućom zateznom kamatom, dok je u toč. II. izreke odbijen tužbeni zahtjev tužitelja za naknadu nematerijalne štete preko...

Broj odluke: Rev x 1158/2014-2

21
VSRH Revr 1424/2012-3; 26.8.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: U uvodu navedenom drugostupanjskom presudom odbijena je kao neosnovana žalba tužiteljice te je potvrđena prvostupanjska presuda Općinskog suda u Puli-Pola broj P-1385/09-72 od 28. srpnja 2001. kojom j ...

22
VSRH Revr 580/2011-2; 8.1.2013 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja upravljen na utvrđenje da su nezakonite i nedopuštene Odluka Upravnog vijeća tuženika od 7. svibnja 2008. o razrješenju tužitelja sa mjest ...

23
VSRH Gr1 598/2012-2; 19.12.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Upravni sud u Osijeku se je, rješenjem poslovni broj UsI-107/12-6 od 10. travnja 2012., oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u postupku koji se vodi između tužiteljice A. K. iz V., protiv tuženik ...

24
VSRH Revr 1531/2010-2; 11.12.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku donošenje rješenja o plaći tužitelja s koeficijentom složenosti poslova 2,35 (toč. I), te isplatiti razliku plaće za razdoblje od 1. listopada 2003. do 1. ...

25
VSRH Revr 1569/2011-2; 13.11.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Sisku poslovni broj Gž-1071/11 od 1. rujna 2011. potvrđena je presuda Općinskog suda u Glini poslovni broj P-72/11-8 od 18. svibnja 2011. kojom je odbijen tužbeni zahtjev n ...

26
VSRH Rev x 624/2009-2; 5.9.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja te je naloženo tuženima da solidarno kao sljednici bivšeg Medicinskog centra Z. plate tužitelju mjesečnu rentu s osnova umanjena radne s ...

27
VSRH Revr 929/2011-2; 27.3.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom je utvrđeno da nije dopuštena Odluka Upravnog vijeća tuženika od 3. srpnja 2007. godine o izvanrednom otkazu ugovora o radu i da radni odnos tužiteljice nije prestao, slijedo ...

28
VSRH Rev x 435/2010-2; 31.8.2011 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja da mu tuženici s osnove naknade štete solidarno isplate iznos od 474.000,00 kn, kao i da mu naknade parnični trošak, sve sa pripadajućom z ...

29
VSRH Rev x 561/2011-2; 30.6.2011 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u toč. I. izreke naloženo je tuženici da solidarno plati s tuženikom I. K. tužiteljima mldb. M. Č., mldb. S. Č., mldb. T. Č., R. Č. i S. Č. ukupno1.100.000,00 kn, odnosno svak ...

30
VSRH Revr 1738/2010-2; 18.5.2011 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom djelomično je odbijena žalba tužitelja i potvrđena prvostupanjska presuda u dijelu kojim je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje odluke tuženika klasa: 114-04/94-0 ...

31
VSRH Revr 760/2010-2; 9.3.2011 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Revr 760/10-2 R E P U B L I K A H R V A T S K A R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Ivana Mikšića, predsjednika vijeća, Vlatke Pot ...

32
VSRH Rev 851/2010; 17.6.2010 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Rev 851/08-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Nenada Perina, predsjednika vijeća, dr ...

33
VSRH Revr 202/2009-2; 16.7.2009 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Revr 202/09-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca dr. sc. Ivana Kaladića, predsjednika ...

34
VSRH Kzp 2/2009-5; 9.4.2009 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: Kzp 2/09-5 R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske, po sucu tog suda mr. sc. Branku Brkiću, uz sudjelovanje sudske savjetnice Martine Slunjski kao zapisničara, u pravnoj stvari predlagatelja T. R. i ...

35
VSRH Revr 708/2008-2; 8.4.2009 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Revr 708/08-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Ivana Mikšića, predsjednika vijeća te ...

36
VSRH Gzp 432/2008-6; 13.3.2009 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Gzp 432/08-6 R E P U B L I K A H R V A T S K A R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Đuri Sessi, u pravnoj stvari predlagatelja S. M. iz S., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Građansko-upravni o ...

37
VSRH Gžzp 187/2008-2; 23.2.2009 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Gžzp 187/08-2 R E P U B L I K A H R V A T S K A R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Aleksandru Peruzoviću, u pravnoj stvari predlagatelja M. P. iz P., kojeg zastupa punomoćnik Z. K., odvjetnik u V., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastup ...

38
VSRH Gzp 747/2008-3; 28.1.2009 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Gzp 747/08-3 R E P U B L I K A H R V A T S K A R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Aleksandru Peruzoviću, u pravnoj stvari predlagatelja V. P. iz Z., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Građansk ...

39
VSRH Gžzp 524/2008-3; 22.1.2009 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Gžzp 524/08-2 R E P U B L I K A H R V A T S K A R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Đuri Sessi, u pravnoj stvari predlagatelja M. V. kao vlasnika obrta Građevinarstvo V., P., …, zastupanog po punomoćniku D. L., odvjetniku u Z., …, protiv protustranke ...

40
VSRH Revr 686/2008-2; 22.1.2009 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Revr 686/08-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu, u vijeću sastavljenom od sudaca dr. sc. Ivana Kaladića, predsjednika vijeća, te Katarine Buljan, Gordane Matasić-Špoljarić, mr. sc. Lucije Čimić i Đure Sesse, članova v ...

41
VSRH Gžzp 486/2008-2; 12.1.2009 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Gžzp 486/08-2 R E P U B L I K A H R V A T S K A R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu mr.sc. Jadranku Jugu, u pravnoj stvari predlagatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko – dalmatinske županije, S., koga zastupa punomoćnik Ž. Ć., odvjetnik u ...

42
VSRH Gzp 1775/2008-2; 8.1.2009 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: Gzp 1775/08-2 R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu, po sucu Aleksandru Peruzoviću, u pravnoj stvari predlagatelja Ž. Đ. iz Z., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Državno odvjetništvo ...

43
VSRH Gr1 233/2008-2; 30.12.2008 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: Gr1 233/08-2 R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sutkinji Gordani Matasić-Špoljarić, u pravno ...

44
VSRH Uzp 132/2008-7; 17.12.2008 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Uzp 132/08-7 R E P U B L I K A H R V A T S K A R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Đuri Sessi, u pravnoj stvari predlagatelja dr. A. K. iz O., kojeg zastupa punomoćnica V. Š., odvjetnica u V., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Državn ...

45
VSRH Gzp 709/2008-6; 16.12.2008 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Gzp 709/08-6 R E P U B L I K A H R V A T S K A R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Željku Glušiću, u pravnoj stvari predlagateljice L. V. iz S., …, protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Građansko-up ...

46
VSRH Gžzp 294/2008-2; 10.11.2008 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Gžzp 294/08-2 R E P U B L I K A H R V A T S K A R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu mr. sc. Jadranku Jugu, u pravnoj stvari predlagateljice E. C. iz Z., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu, Građa ...

47
VSRH Revr 292/2008-2; 15.10.2008 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Revr 292/08-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Ivana Mikšića, kao predsjednika vijeća, te Vla ...

48
VSRH Revt 47/2008-2; 2.4.2008 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Revt 47/08-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca tog suda Ljubice Munić, kao predsjednice vijeća, Ivice Crnića, mr. sc. Lucije Čimić, Željka Glušića i Gordane Matasić Špoljarić, kao člano ...

49
VSRH Revr 733/2007-2; 19.3.2008 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: Revr 733/07-2 R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Ivice Crnić, p ...

50
VSRH Revr 90/2008-2; 4.3.2008 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Revr 90/08-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića, kao predsjednika vijeća, te mr. sc. Jasne Brežanski, Davorke Lukanović-Ivanišević, Ivke Zlokić i Nenada Perina, kao čl ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a