Poredano po:

Broj dokumenata: 5

1
Rev 110/2020-2; 5.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženici isplatiti tužitelju iznos od 3.555.597,04 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama od 10. veljače 2003. do isplate (točka I. izreke), odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 136.470,70 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamat...

2
VSRH Rev x 25/2016-2; 15.3.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Pn-255/05-39 od 29. travnja 2014. ispravljene rješenjem tog suda broj Pn-255/05-43 od 21. svibnja 2015. odbijen je zahtjev tužitelja kojim je traženo da se tuženici naloži isplatiti mu iznos 12.858.668,83 kn s pripadajućim zateznim kamatama na ime na...

Broj odluke: Rev x 25/2016-2

3
VSRH Rev 285/2009-2; 29.12.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je traženo da mu tuženici solidarno isplate iznos od 257.714 DEM s kamatama po stopi Z. b. d.d. u DEM po viđenju tekućim od utuženja do isplate. Ujedno je naloženo tužitelju da prvotuženiku Republici Hrvatskoj nadoknadi troškove...

Broj odluke: Rev 285/2009-2

4
VSRH Rev x 276/2014-2; 16.4.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za naknadu štete u iznosu od 5.586.107,16 kn s pripadajućom zateznom kamatom i troškom postupka. Ujedno je naloženo tužitelju da tuženici naknadi t ...

5
VSRH Rev 119/2009-2; 16.6.2010 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „Nalaže se tuženoj Republici Hrvatskoj, Ministarstvu za javne radove, obnovu i graditeljstvo, Upravi za prognanike, povratnike i izbjeglice, Regionalnom uredu Pula da tužitelju I. d.o.o. iz V., isplati iznos od 1.935 ......

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a